Annons

MP: Världen snurrar inte runt Stockholm

Hornsgatan i Stockholm.
Hornsgatan i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

Att försäljningen av dieselbilar sjunkit är en del av en europeisk utveckling efter dieselgate. Påståendet om att miljözoner skulle vara dåligt för klimatet bygger därför på ett ytterst märkligt antagande, skriver MP-politikerna Daniel Helldén och Katarina Luhr i en replik.

Under strecket
Publicerad

Katarina Luhr och Daniel Helldén.

Foto: PressbildBild 1 av 1

REPLIK | MILJÖZONER

Ikväll tar kommunfullmäktige i Stockholm det historiska beslutet om att införa miljözon för lätt trafik på Hornsgatan. Det första beslutet kring detta i en svensk kommun sedan regeringen gav kommunerna detta verktyg för att bekämpa hälsofarliga nivåer av partiklar och luftföroreningar.

Vårt mål är att luften ska vara ren var man än bor i Stockholm. Luftkvaliteten i Stockholm har förbättrats under lång tid, men fortfarande utgör luftföroreningar ett stort problem på vissa platser i staden. Hornsgatan är den gata som historiskt har haft störst överskridanden och hittills inte klarat de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Ren luft tjänar särskilt barn, äldre och redan sjuka människor på, grupper som sällan hör till de med högst inkomster i samhället.

Påståendet på SvD Debatt från Jan Valeskog (S) och Emilia Bjuggren (S) om att debatten om miljözoner skulle ha lett till att försäljningen av dieselbilar sjunkit samt att efterfrågan på bensinbilar ökat visar på en pompös självbild där världen snurrar runt Stockholm. Sanningen är att detta är del av en europeisk utveckling, där försäljningen av dieselbilar sjunkit i de flesta EU-länder efter dieselgate, införande av nya sätt att mäta utsläppen på EU-nivå samt en generell utveckling där allt fler bilägare aktivt väljer bort bilar med höga utsläpp av partiklar och kvävedioxider. Brittiska The Daily Mail beskrev det 22 februari i år som att försäljningen av dieselbilar i hela Europa är i ”fritt fall”, något som knappast är en effekt av ett enskilt beslut kring Hornsgatan.

Annons
Annons

Katarina Luhr och Daniel Helldén.

Foto: PressbildBild 1 av 1

Påståendet om att miljözoner skulle vara dåligt för klimatet bygger på antagandet att all nybilsförsäljning i Stockholms län av dieselbilar, oavsett om du kör på Hornsgatan eller inte, istället skulle flyttas över till försäljning av bensinbilar. Det är ett ytterst märkligt antagande. De flesta bilägare i regionen påverkas inte alls eller i mycket liten utsträckning. Vissa bilägare kommer köra en annan väg för att undvika Hornsgatan, vissa kommer gå eller välja kollektivtrafik istället och några av de som kör ofta till och från Hornsgatan kan komma att välja att köpa en miljöbil, där inte minst priset på elbilar sjunker kraftigt och försäljningen av elbilar ökat explosionsartat det senaste året.

Därtill utgår de beräkningar Valeskog och Bjuggren slänger sig med från att hela Stockholms innerstad skulle få miljözon för lätt trafik, vilket alltså inte är vad dagens beslut handlar om och inte heller är vad vi är överens om i det grönblåa styret. De som bor på Hornsgatan eller går och cyklar längs gatan kommer alla gynnas av att kunna andas en renare luft.

Valeskog och Bjuggren ställer frågan om efterlevnad i miljözoner för tung trafik mot införande av miljözoner för lätt trafik. Det är en konstlad och påhittad motsättning. Självklart behövs fler åtgärder både för att kontrollera efterlevnaden av befintliga miljözoner – och fler åtgärder där även den lätta trafiken tar sin del av ansvaret.

Den grönblåa majoriteten har sedan tidigare ställt sig bakom att kommuner bör få utökade möjligheter att kontrollera trafiken. Vi ser gärna att Valeskog och Bjuggren gör oss sällskap i att uppvakta regeringen i denna fråga. Men det är ändå prekärt att Valeskog och Bjuggren vill använda verktyg staden inte har makt över idag, istället för att använda de verktyg staden faktiskt har tillgång till. Problem med utsläpp och dålig luft ska tydligen lösas av någon annan, någon annan gång.

Problem med dålig luftkvalitet i Stockholm beror idag i huvudsak på utsläpp av kvävedioxid och från partiklar, vilka båda har negativ påverkan på människors hälsa. Ren luft är både ett nationellt miljömål och en del av FN:s globala mål för Agenda 2030 (mål 3 om hälsa och välbefinnande). Därmed borde Hornsgatans stundtals skyhöga nivåer av kvävedioxider oroa politiker från alla partier.

Daniel Helldén (MP)
trafikborgarråd
Katarina Luhr (MP)
miljö- och klimatborgarråd

Katarina Luhr och Daniel Helldén.
Katarina Luhr och Daniel Helldén. Foto: Pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons