Annons

Städer som hotas av vattnet: ”Skadorna kan bli enorma”

De ligger på sjöbottnar, extrema låglandsområden och längs med vattendrag som täpps till av isproppar – vissa av Sveriges städer är därför extremt sårbara för översvämningar. Antalet riskzoner har ökat.

– Skadorna kan bli enorma, varnar Barbro Näslund Landenmark på MSB.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Kraftiga regn och höjda vattenstånd i vattendrag och hav drabbar vissa städer mer än andra. MSB har tagit fram en lista på den mest utsatta områdena.

Foto: Kicki Nilsson/TTBild 1 av 1

1 / 7

Kraftiga regn och höjda vattenstånd i vattendrag och hav drabbar vissa städer mer än andra. MSB har tagit fram en lista på den mest utsatta områdena.
Kraftiga regn och höjda vattenstånd i vattendrag och hav drabbar vissa städer mer än andra. MSB har tagit fram en lista på den mest utsatta områdena. Foto: Kicki Nilsson/TT

I helgen kom det äntligen – det efterlängtade regnet, i alla fall i vissa delar av landet. Men på en del platser blev det för mycket av det goda och översvämmade tågstationer och gallerior skapade förseningar och fuktskador.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns det vissa områden i landet som är extra känsliga för vattenmassor efter skyfall.

Var sjätte år listar myndigheten de områden i Sverige med betydande risker för översvämning och antalet områden ökar – 2011 stod 18 områden på listan – 2017 hade antalet ökat till 25.

Syftet med listningen är att hjälpa kommuner och länsstyrelser att minska negativa konsekvenser av översvämningar för att värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

De flesta av områdena ligger längs med havet och återfinns främst i de södra delarna av Sverige. Städer och mindre samhällen som Helsingborg, Kungsbacka, Stenungssund och Ystad pekas ut, men även många av landets större tätorter återfinns på listan.

Den fullständiga listan går att läsa på MSB:s översvämningsportal. Nedan finns några av de svåraste översvämningsnötterna att knäcka för myndigheterna.

Annons
Annons
Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 1

2 / 7

Malmö: ”Skadorna kan bli stora”

Foto: Johan Nilsson/TT

FN:s klimatpanel IPCC bedömer att världshavens medelnivå år 2100 kommer att ha höjts med 18- 59 cm på grund av den globala uppvärmningen.

I kuststaden Malmö riskerar detta att bli ännu mer – upp till 22–66 cm.

I det värsta scenariot kommer stora delar av strandängarna mellan Lernacken och kommungränsen att hamna under vatten.

Barbro Näslund Landenmark är expert på naturolyckor på MSB och hon förklarar vad effekterna av höjda vattennivåer i kombination med hårda havsvindar kan få för Malmö.

– Skadorna kan bli stora av den kraften som kan finnas i vågor som slår upp från havet, men å andra sidan så varar en sådan översvämning oftast kortare tid än översvämningar i åar och sjöar, säger hon.

För att hantera den höjda vattennivån har Malmö stad nu gått ut med riktlinjer om att ny bebyggelse endast bör planeras där marknivån är åtminstone tre meter över havet.

Annons
Annons
Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 1

3 / 7

Kristianstad: Staden på sjöbotten nära katastrof

Foto: Johan Nilsson/TT

Kristianstad är sedan tidigare angivet av MSB som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Stadens belägenhet, på en låglänt halvö, innebär en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder.

– Staden är anlagd på en gammal sjöbotten och ligger till och med under havsnivån, förklarar Barbro Näslund Landenmark på MSB.

Staden är till och med anlagd på en gammal sjöbotten under havsnivån.

2002 var katastrofen nära. Efter kraftiga skyfall nådde vattnet 2,15 meter över havsnivån och Hammarslundsvallen, som skyddar östra Kristianstad mot Hammarsjön, var nära att brista.

Nu jobbar kommunen intensivt med att förebygga framtida översvämningar.

– Man bygger skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken för fullt, säger Barbro Näslund.

Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Projektet med skyddsåtgärderna beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms bli mer än en halv miljard kronor.

Annons
Annons
Foto: Clemente do Rosario/AlamyBild 1 av 1

4 / 7

Mälardalen: Samhällsviktig verksamhet slås snabbt ut

Foto: Clemente do Rosario/Alamy

Mälardalen är ett högriskområde av flera skäl. Risken för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen kan vara högre än kapaciteten att tappa vatten.

Olyckligt nog ligger några av Sveriges största städer i området. Det räcker därför att vattennivån stiger med en halv meter över medelvattennivån för att anläggningar som bedriver samhällsviktig verksamhet ska slås ut.

Man har byggt mycket nära vattnet, både inne i stan och längre ut i skärgården.

Trots att slussarna i stockholmsområdet kan hjälpa något är stora delar av staden utsatta om vattnet skulle stiga.

– Liksom många andra städer i Sverige har man byggt mycket nära vattnet, det gäller både inne i stan och längre ut i skärgården, säger Barbro Näslund Landenmark.

Annons
Annons
Foto: Leo Sellén/ScanpixBild 1 av 1

5 / 7

Uppsala: Femsiffrigt antal kan drabbas i låglandet

Foto: Leo Sellén/Scanpix

I helgen drog ett kraftigt skyfall in över Uppland och upp till 69 millimeter regn uppmättes på vissa platser. Det tog inte lång tid innan både Akademiska sjukhuset och tågstationen drabbades av översvämning.

En låglänt terräng vilket innebär att översvämningar får en stor effekt.

Plötsliga skyfall är svåra att förutspå men det finns andra skäl till att just Uppsala är med på MSB:s lista:

– Fyrisån rinner genom staden och det är mycket låglänt terräng vilket innebär att översvämningar får en stor effekt, säger Barbro Näslund Landenmark.

– I Uppsala är det ca 17 000 boende och ca 22 000 anställda inom de områden som hotas av översvämning, fortsätter hon.

Annons
Annons
Foto: Jon Olav Nesvold/TT Bild 1 av 1

6 / 7

Falun: Vårfloden intar källare och garage

Foto: Jon Olav Nesvold/TT

Faluån ställer ibland till det för Faluborna.

– Ån som rinner genom staden får ibland mycket höga flöden, berättar naturolyckeexperten Barbro Näslund Landenmark.

I april i år utfärdade SMHI en klass 2 varning för höga flöden i stora delar av Dalarna på grund av snösmältningen, ett återkommande problem för trakten.

Ån som rinner genom staden får ibland mycket höga flöden.

I vintras var det här ett snörikt år, och sådana år är vattenmängden i naturen mycket stor.

När vårfloden tar fart riskerar bland annat Faluån att svämma över och källare och parkeringsgarage i Falun kan börja få in vatten via golvbrunnar.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

7 / 7

Haparanda: Isproppar skapar gränsproblematik

Den nordligast belägna översvämningsvarningen finns i Tornedalen i staden Haparanda.

Trots stadens belägenhet vid Bottenviken är det inte havsnivån som som är problemet, den kraftiga landhöjningen kompenserar med råge.

Torneälven utgör till stor del vår gräns mot Finland, det är en gränsproblematik.

Det som oroar är Torneälven, en av Sveriges fyra nationalälvar. En status som innebär att älven skyddas mot viss utbyggnad som skulle kunna förhindra översvämningar.

Här är större naturkrafter än snösmältningen i görningen – islossningen som brukar ske under april och maj tar med sig både land och hus när isproppar täpper till vattenutlopp och får vattnet att stiga metervis.

Men älven har ytterligare en säregen kvalitet som komplicerar arbetet:

– Torneälven utgör till stor del vår gräns mot Finland, det är en gränsproblematik. Därav krävs samarbete med Finland i den här arbetet, säger Barbro Näslund Landenmark på MSB.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons