Annons

MSB: ”Det finns en utvecklingspotential”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kritiseras i en ny rapport. Arkivbild.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kritiseras i en ny rapport. Arkivbild. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Bot och bättring. Det lovar nu de båda statliga tillsynsmyndigheterna för kärnteknisk verksamhet efter Riksrevisionens skarpa kritik för bristande förberedelser inför en eventuell kärnkraftsolycka.

Under strecket
TT
Publicerad

Det yttersta ansvaret för arbetet vid en större kärnkraftsolycka utanför själva kärnkraftverket har landets länsstyrelser. Men tillsynen av beredskapen hos länsstyrelserna ligger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – och där finns det brister, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Bland annat kritiseras myndigheten för bristande tillsyn och för dålig återkoppling till länsstyrelserna.

– Vi är självkritiska och håller med Riksrevisionen. Vi behöver skruva upp tempot. Inspektionerna har varit för få och de kan göras mer systematiskt, säger Henrik Larsson, chef för enheten för stora olyckor på MSB.

Därför, säger han, kommer myndigheten nu att förbättra sitt tillsynsarbete.

– Detta kommer ju inte som en nyhet för oss, så vi har redan rekryterat mer personal. Från årsskiftet räknar vi med att kunna inspektera sju länsstyrelser per år, vilket innebär att vi har inspekterat samtliga tjugoen inom tre år. Vi ska också förbättra återkopplingen till länsstyrelserna så att vi, efter en tid, kontaktar dem och följer upp, säger Henrik Larsson.

Annons
Annons

Riksrevisionen kritiserar även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som bland annat har ansvar för tillsyn av fysiskt skydd, informationssäkerhet och personalsäkerhet av de kärntekniska anläggningarna i Sverige, däribland de tre kärnkraftverken. Den tillsynen sker för sällan, visar granskningen.

– Vi håller med om att vi borde vara med aktiva, absolut. Men vi har förstärkt upp verksamheten rejält för den tillsynen, det tror jag kommer märkas redan under våren, säger Johan Friberg, avdelningschef på enheten för strålskydd på SSM.

Den främsta anledningen till den bristande tillsynen är att myndigheten fick i uppdrag att flytta delar av verksamheten till Katrineholm, vilket innebar att man tappade personal, enligt Friberg.

De allvarligaste bristerna enligt Riksrevisionen gäller oklarheter för hur saneringen vid en eventuell kärnkraftsolycka ska fungera, eftersom en nationell strategi för hur det skulle gå till saknas. MSB bör få i uppdrag att utarbeta en sådan, anser Riksrevisionen.

Därtill samövas sanering mellan MSB, SSM och länsstyrelserna alldeles för sällan. Det bör nu åtgärdas, enligt Riksrevisionen.

– Det är länsstyrelserna som har ansvar för att hantera en kärnkraftsolycka, och de övningar som genomförs för att förbereda hanteringen av en sådan olycka bör innehålla fler moment med sanering. Det är vi gärna en del av naturligtvis, det är fullt rimligt att vi börjar agera utifrån skrivningen från Riksrevisionen, säger Johan Friberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons