Annons

Museerna behöver hjälp med plundrad nazikonst

Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum och Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet.
Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum och Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Cecilia Österberg/IBL

Svenska museer måste få hjälp rörande frågor om verk som stulits eller köpts under tvivelaktiga omständigheter i Nazityskland. Det menar Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet och Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum, och uppmanar regeringen att tillsätta ett råd.

Under strecket
Publicerad

Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet.

Foto: Leif R Jansson / TT

Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum.

Foto: Cecilia Österberg / IBL

I många delar av världen pågår tvister som rör konstverk som försvann under nazisternas tid vid makten i Tyskland. Viktiga konstverk som stals från judiska familjer finns idag i offentliga samlingar. Det handlar om dispyter som ofta är komplicerade och endast sällan råder samförstånd. I många fall har de juridiska stridigheterna pågått i flera år.

I Sverige har under senare tid två krav rests på återlämnande – så kallad restitution – av verk i statlig ägo. Det ena förvärvades av Nationalmuseum, det andra av Moderna Museet. Det går inte att utesluta att det dyker upp nya fall.

I länder som Tyskland, England, Holland och Österrike finns kommittéer med särskild kompetens vad gäller dessa frågor. Även i Sverige behövs en fristående kommitté som med auktoritet kan ge de offentliga museerna stöd rörande frågor om restitution av verk som stulits eller köpts under tvivelaktiga omständigheter i nationalsocialismens Tyskland.

Förhastade beslut om restitution kan få allvarliga juridiska konsekvenser och skada den internationella process som involverar de museer som strävar efter att agera rättvist.

Annons
Annons

Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet.

Foto: Leif R Jansson / TT

Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum.

Foto: Cecilia Österberg / IBL
Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet.
Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet. Foto: Leif R Jansson / TT

Trots att de svenska samlingarna har relativt få föremål som kan beröras av denna problematik så finns detta behov. Besluten kommer att ha en annan trovärdighet om de fattas i samråd med en fristående instans och fallen är ibland så komplicerade att de behöver diskuteras av experter utanför det berörda museet.

Förhastade beslut om restitution kan få allvarliga juridiska konsekvenser och skada den internationella process som involverar de museer som strävar efter att agera rättvist.

Aktuella ärenden som rör målningar som visats hos den judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim visar hur svårbedömda dessa ärenden kan vara. Att svenska staten 1998 skrev på Washington-avtalet ger föga vägledning eftersom dess principer kan tolkas på många vis och inte är bindande. Bara en helhetsbedömning som väger in moraliska överväganden som ligger utanför affärsjuridiken kan leda fram till ett beslut att restituera något av de konstverk som nu diskuteras.

 Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum.
Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum. Foto: Cecilia Österberg / IBL
Annons
Annons

Vi föreslår bildandet av ett råd bestående av trovärdiga experter inom relevanta områden.

1. Rådet bör bestå av fem sakkunniga med kompetens inom följande områden: historia, juridik, konsthistoria samt internationell politik och rätt.

2. Det bör vara rådets uppgift att formulera en nationell hållning och en för offentliga svenska samlingar gemensam tolkning av Washington-principerna.

3. Rådets medlemmar bör utses av regeringen och sammankallas av en ordförande.

4. Rådet bör konsulteras när en eller båda parter i en tvist som gäller eventuell restitution ber om vägledning.

5. Rådet bör inte vara underställt museerna utan vara fristående.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet uppdraget att utarbeta en vägledning för identifiering och restitution av föremål i museernas samlingar. Möjligtvis kan rådet stärka Riksantikvarieämbetet i arbetet vad gäller föremål som berörs av Washington-principerna.

Den 20 och 21 september anordnar Goethe-institutet i Stockholm ett internationellt symposium om vad Sverige har att lära av andra länders framgångar och misslyckanden vad gäller restitution av konst som stulits från judiska familjer. Seminariet anordnas i samarbete med Judisk Kultur i Sverige och Moderna Museet.

Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet

Olle Granath, före detta chef för Moderna museet och Nationalmuseum

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons