Annons

Mycronic mer än dubblar resultatet

pressbild
pressbild Foto: Pål Allan
Under strecket
Direkt / Omni Ekonomi
Publicerad

(Direkt) It-företaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 406 miljoner kronor i det första kvartalet (196). Rörelsemarginalen var 36,7 procent (26,1).

Nettoomsättningen uppgick till 1.105 miljoner kronor (750).

Orderingången steg med 10 procent till 721 miljoner kronor (656) under kvartalet.

Underliggande rörelseresultat uppgick till 420 miljoner kronor (216).

Vd Lena Olving förklarar det första kvartalets resultat med hänvisning till bland annat en förskjutning av intäktsredovisningen från det fjärde kvartalet 2018 till det första kvartalet 2019.

Affärsområdet Assembly Solutions förbättrade orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2018. Bruttomarginalen minskade dock något på grund av mindre gynnsam region- och produktmix samt högre materialkostnader, påpekar Lena Olving.

Affärsområdet Pattern Generators erhöll inga order på nya maskritare under det första kvartalet, vilket inte heller var fallet under första kvartalet 2018.

Bolaget står fast vid sin prognos att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv som sker under 2019.

Delårsrapport januari-mars 2019news.cision.comMycronic ökar omsättning och resultat under första kvartalet - Finwirefinwire.omniekonomi.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons