Annons

”Myndigheter driver agenda mot cyklister”

Cyklingen ökar i Stockholm, Göteborg och Malmö, men Trafikverket har lyckats minska den drastiskt utanför storstäderna, skriver debattören.
Cyklingen ökar i Stockholm, Göteborg och Malmö, men Trafikverket har lyckats minska den drastiskt utanför storstäderna, skriver debattören. Foto: Magnus Andersson/TT

Nu har även Transportstyrelsens tjänstemän börjat hjälpa Trafikverket med att göra livet sämre för cyklister. Det skriver Svante Linusson (C), trafiknämnden i Stockholms stad.

Under strecket
Publicerad

Stockholm förhindras nu från att skylta för dubbelriktning för cyklister på gator som är enkelriktade för motorfordon.

Foto: Marcus Ericsson/TT

DEBATT | TRAFIK

Två statliga myndigheter, Trafikverket och Transportstyrelsen, driver en agenda där cyklister verkar ses som andra rangens medborgare vars liv är mindre värda. Trafikverket har de facto under lång tid ansträngt sig för att försämra för cyklister och nu har Transportstyrelsen slagit in på samma spår. Resultatet är att fler cyklister riskerar att dö på våra vägar och att färre vågar cykla, tvärs emot alla fina ord och målsättningar.

På kommunal nivå finns i dag hög kompetens bland politiker och tjänstemän hur man förbättrar för cykling och en stor medvetenhet om att ökad cykling är viktigt. Både för minskade utsläpp, men framför allt en förbättrad folkhälsa (professor Peter Schantze, ”Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling”, Trafikverket 2015). En cykeltur om dagen minskar risken för flera sjukdomar avsevärt och förlänger livet.

Statliga tjänstemän tänker annorlunda. Trafikverket har en lång tradition av att motverka cykling. Ett slående exempel är deras satsningar på 2+1-vägar. De innebär att det är så smalt på stora delar av vägen att det inte går för en bil att köra om en annan bil. Det blir då bokstavligen livsfarligt att cykla på dessa vägar. Men eftersom de nästan aldrig bygger en cykelväg parallellt så har man helt omöjliggjort cykling mellan många orter i Sverige. Jag var i somras själv tvungen att cykla på en 2+1-väg där alternativ saknades. Jag kan meddela att det inte är roligt när en tankbil dundrar förbi i 100 kilometer i timmen på en meters avstånd. En tredjedel av alla dödade cyklister färdades på det statliga vägnätet (Folksam 2017). Cyklingen ökar i Stockholm, Göteborg och Malmö, men Trafikverket har lyckats minska den drastiskt utanför storstäderna (se Nationellt cykelbokslut 2018). Detta är ett direkt hot, inte bara mot rörligheten för dem som inte har bil, utan också mot folkhälsan.

Annons
Annons

Stockholm förhindras nu från att skylta för dubbelriktning för cyklister på gator som är enkelriktade för motorfordon.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Men typiskt för hur de statliga myndigheterna tänker så kunde de i februari stolt meddela att de fått trafiksäkerhetspris för sitt arbete med att bygga 2+1-vägar. Det har nämligen minskat olyckorna för bilister. Att vägarna är fullständigt livsfarliga för cyklister är då av mindre betydelse, och infrastrukturministern Thomas Eneroth kan på Twitter belåtet deklarera att han är stolt och nöjd med vägarnas utformning.

När Trafikverket någon enstaka gång bygger en cykelbana, så har det arbetet så låg prestige internt, att det går till någon tjänsteman som är nybörjare eller någon som inte riktigt har tid. Resultatet blir antingen usla cykelbanor fulla av livsfarliga korsningar och onödiga omvägar eller så dåligt planerade cykelstråk att de aldrig verkar bli av (till exempel Kistastråket och Täbystråket i Stockholm).

Stockholm förhindras nu från att skylta för dubbelriktning för cyklister på gator som är enkelriktade för motorfordon.
Stockholm förhindras nu från att skylta för dubbelriktning för cyklister på gator som är enkelriktade för motorfordon. Foto: Marcus Ericsson/TT

Nu har även Transportstyrelsens tjänstemän börjat hjälpa Trafikverket med att göra livet sämre för cyklister. Nyligen tog de ett beslut om att förbjuda oss i Stockholms stad från att skylta med dubbelriktning för cyklister på gator som är enkelriktade för motorfordon. Detta är en skyltning som är standard i flera andra europeiska länder. Det finns flera studier som visar att detta är en trafikreglering som fungerar mycket väl (se till exempel en norsk studie från 2011: ”Samtidig ser det ut til at det er mer farlig å sykle med envegskjøringen enn å sykle mot envegskjøringen”). Den ökar framför allt framkomligheten, men även säkerheten för cyklister. Väldigt få fordonsförare kör på en cyklist de ser rakt framför sig, faran i trafiken är när man inte uppmärksammar varandra. Trots detta påstår Lars Hammar på Transportstyrelsen i sitt pressmeddelande att det är av omsorg om cyklisternas säkerhet som de förbjuder skyltningen. På en direkt fråga om vilken undersökning han stödjer det på så har han inget svar. Det är oklart om det är direkt illvilja mot cyklister eller ren och skär inkompetens som styr Transportstyrelsens arbete. Transportstyrelsen verkar också tvärs emot landets riksdag och regering. I en utredning från 2012 så konstaterar riksdagen att det inte behövs några lagändringar, för att möjliggöra cykling mot enkelriktat.

Regering och riksdag måste ta tag i det inkompetenta beteendet på de statliga myndigheterna, som fullständigt slår undan benen för oss på kommunal nivå som vill få till ökad och säkrare cykling.

Svante Linusson (C)
trafiknämnden i Stockholms stad

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons