Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars
Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Myt om inlärning har spridits över världen

Föredrar du bilder, text eller att lyssna när du ska ta till dig ny information? Idén om att det finns olika ”inlärningsstilar” har fått stor spridning över hela världen – inte minst bland lärare. Men forskarna kan inte hitta något som helst stöd för den populära teorin.

Publicerad

I början av 90-talet bestämde sig nyzeeländaren Neil Fleming för att gå till botten med något som hade förbryllat honom när han besökte klassrum i sitt jobb som skolinspektör. Under de sammanlagt 9 000 olika lektioner han observerat hade han märkt att bara vissa lärare lyckades nå alla sina elever. Vad gjorde de annorlunda än de som inte lyckades?

Neil Fleming började titta närmare på hur olika människor vill få information presenterad för sig. När du till exempel ber om en vägbeskrivning, föredrar du att någon berättar vart du ska gå eller att de ritar upp en karta?

I dag bildar 16 frågor av den typen det så kallade VARK-formuläret, som Neil Fleming utvecklade i syfte att fastställa en persons ”inlärningsstil”. VARK står för Visual, Auditory, Reading och Kinesthetic, och delar in elever utifrån om de lär sig bäst genom visuella intryck, hörsel, läsning eller känslointryck. (”Långt senare fick jag veta att vark betyder gris på holländska”, har Fleming senare skrivit, ”och jag kunde inte skapa hemsidan vark.com eftersom en djuraffär i Pennsylvania använde den adressen för att sälja jordsvin!”)

Lärare vill gärna tro att de kan nå alla elever genom att skräddarsy undervisningen efter det inlärningssätt som varje elev föredrar.

Neil Fleming var inte först med idén att människor har olika inlärningsstilar – tidigare teorier inkluderar bland annat David Kolbs om de fyra typerna ”konvergerare”, ”assimilerare”, ”ackommoderare” och ”divergerare” – men VARK blev snart en av de mest betydande modellerna.

Att konceptet spreds kan ha haft ett samband med ett ökat fokus på självkänsla i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Om varje individ är unik borde denne följaktligen också ha ett individuellt sätt att lära. Grundskolelärare började lära sina elever om teorin.

Annons

– Lärare vill gärna tro att de kan nå alla elever, även de som har svårigheter, genom att skräddarsy undervisningen efter det inlärningssätt som varje elev föredrar, säger Abby Knoll som är doktorand i psykologi vid Central Michigan University och har forskat på inlärningsstilar.

(Elever å sin sida, skyller gärna akademiska misslyckanden på lärarnas oförmåga att anpassa undervisningen efter deras inlärningsstil.)

– När eleverna kommer till oss på universitetet har de redan fått höra att de är visuella, auditiva eller vad det nu må vara, säger Polly Husmann som är professor i anatomi vid Indiana University.

Problemet är bara att det är de inte. Eller, åtminstone talar mycket för att människor inte alls är en viss inlärningstyp.

Audio-visuell inlärning: 9-åring med hörlurar. Enligt  Daniel Willingham har människor olika förmågor, inte stilar. Vissa människor läser bättre än andra, vissa hör sämre än andra.
Audio-visuell inlärning: 9-åring med hörlurar. Enligt Daniel Willingham har människor olika förmågor, inte stilar. Vissa människor läser bättre än andra, vissa hör sämre än andra. Foto: Imago/IBL
Annons

I en studie lät Polly Husmann och hennes kollegor hundratals elever fylla i VARK-formuläret för att fastställa deras inlärningsstil. Eleverna gavs sedan studiestrategier som skulle överensstämma med inlärningsstilen. Studien visade dock att de flesta inte studerade i enlighet med den inlärningsstil som formuläret angett att de hade – och de som anpassade sitt studiebeteende efter inlärningsstilen gjorde inte bättre ifrån sig på proven.

Polly Husmann tror att eleverna redan hade fallit in i vissa studievanor som var svåra att bryta. Eleverna tycktes vara intresserade av idén om inlärningsstilar, men inte tillräckligt för att de i praktiken skulle ändra sitt studiebeteende. Och skulle de ha gjort det så hade det ändå inte gjort någon skillnad.

– Jag tror att VARK kan vara givande som en övning i att reflektera över studievanor. Men det sätt vi har kategoriserat inlärningsstilar verkar inte hålla, säger hon.

I grund och botten betydde ”inlärningsstilen” bara att de gillade antingen ord eller bilder mer, inte att ord eller bilder fungerade bättre ihop med deras minne.

Annons

En annan studie som publicerades förra året konstaterade att elever som föredrar att lära sig visuellt trodde att de mindes bilder bättre än ord, medan de som föredrar att lära sig verbalt trodde att de mindes ord bättre än bilder. Dessa preferenser hade dock inget som helst samband med vad de faktiskt visade sig komma ihåg. I grund och botten betydde ”inlärningsstilen” bara att de gillade antingen ord eller bilder mer, inte att ord eller bilder fungerade bättre ihop med deras minne.

– Det finns belägg för att människor försöker ta sig an uppgifter utifrån vad de tror är deras inlärningsstil, men det hjälper dem egentligen inte, säger Daniel Willingham, psykolog vid University of Virginia.

2015 granskade han forskningslitteraturen om inlärningsstilar och drog slutsatsen att teorierna inte har visat någon framgång.

I en annan rapport från samma år fann forskarna inget samband mellan om studiedeltagarna föredrog visuell eller auditiv inlärningsstil och deras resultat på läs- eller hörförståelseprov. I själva verket gjorde de ”visuella” eleverna bäst ifrån sig på alla slags prov.

Annons

Forskarna drog slutsatsen att lärare borde sluta försöka anpassa lektioner efter elever som föredrar att lära genom att lyssna. ”Lärare riskerar faktiskt att göra auditiva elever en björntjänst genom att ständigt tillmötesgå deras auditiva inlärningssätt”, skrev de, ”i stället för att fokusera på att stärka deras visuella ordfärdigheter.”

Daniel Willingham tar upp ytterligare en studie, där personer som sade sig föredra att tänka visuellt visade sig agera i enlighet med det – de försökte skapa bilder – medan de som föredrog verbalt lärande försökte formulera sig i ord.

Men det fanns ett problem.

– Om du anser dig ha en visuell inlärningsstil och jag ger dig bilder, så kommer du ändå inte ihåg bilderna bättre än någon som menar att han eller hon lär sig bäst verbalt, säger Daniel Willingham.

Människor borde sluta att se sig själva som visuella eller verbala, anser Daniel Willingham: ”Det är inte så att något fruktansvärt kommer att hända dig om du köper teorin om inlärningsstilar, men det finns inga fördelar med det heller”.
Människor borde sluta att se sig själva som visuella eller verbala, anser Daniel Willingham: ”Det är inte så att något fruktansvärt kommer att hända dig om du köper teorin om inlärningsstilar, men det finns inga fördelar med det heller”. Foto: Lolostock/IBL
Annons

Det här betyder givetvis inte att alla är lika bra på allting. Daniel Willingham säger att människor har olika förmågor, inte stilar. Vissa människor läser bättre än andra, vissa hör sämre än andra. De flesta uppgifter vi ställs inför är dock egentligen bara anpassade till en sorts lärande. Man kan, till exempel, inte visualisera en perfekt fransk accent.

VARK-frågeformuläret illustrerar det här problemet ganska bra. En fråga lyder:

Du planerar en gruppresa och vill ha lite feedback från deltagarna. Hur gör du?

  • Beskriver några av resans höjdpunkter.
  • Använder en karta för att visa dem olika platser.
  • Ger dem en kopia av resplanen.
  • Ringer, sms:ar eller mejlar dem.

Idén om inlärningsstilar har spridits lavinartat – så sent som 2014 svarade mer än 90 procent av lärarna i ett antal länder att de trodde på den.

I själva verket skulle nog nästan varenda människa i dag, 2018, mejla sina vänner i den här situationen, oavsett om e-postmeddelandet innehöll de tre första komponenterna eller ej. (En annan fråga inleds ”Du hjälper någon som vill åka till flygplatsen” och föreslår olika sätt att ge vägbeskrivningar, tillsammans med möjligheten att helt enkelt ”följa med henne”. Vilket beror på vem ”hon” är, får man anta.)

Annons

Idén om inlärningsstilar har spridits lavinartat – så sent som 2014 svarade mer än 90 procent av lärarna i ett antal länder att de trodde på den. Rent intuitivt är det ju ett tilltalande koncept, som med några få frågor lovar att blottlägga hemliga hjärnprocesser. Intressant nog inleds de flesta studier om inlärningsstilar med en positiv beskrivning av teorin – innan de visar att den inte stämmer.

Daniel Willingham tycker att människor helt borde sluta att tänka på sig själva som visuella, verbala eller någon annan inlärningsstil.

– Det är inte så att något fruktansvärt kommer att hända dig om du köper teorin om inlärningsstilar, men det finns inga fördelar med det heller. Alla kan tänka i ord, alla kan tänka i mentala bilder. Det är mycket bättre att föreställa sig att vi alla har en verktygslåda av olika sätt att tänka, och fråga sig själv vilket verktyg som är bäst.

Enligt Polly Husmann är det viktigaste för den som vill lära sig något nytt att verkligen fokusera på studiematerialet – det var vad de mest framgångsrika eleverna i hennes studie gjorde. Snarare än att till exempel använda bildkort för att man föredrar visuell inlärning medan man, som hon uttrycker det, ”i själva verket följer fotbollsmatchen på tv”.

Neil Fleming svarar inte på förfrågan om att kommentera den här artikeln före publicering, men hans egna skrifter tycks varna för att dra alltför stora slutsatser av VARK. ”Jag tror ibland att elever och lärare hyser mer tilltro till VARK än det förtjänar”, skrev han 2006. ”Du kan tycka om något, men vara antingen bra eller dålig på det. VARK visar hur du tycker om att kommunicera. Det säger ingenting om kvaliteten på den kommunikationen.”

Inlärningsstilar kan med andra ord hjälpa dig att lära dig mer om dig själv, men kanske inte om så mycket annat.

Audio-visuell inlärning: 9-åring med hörlurar. Enligt Daniel Willingham har människor olika förmågor, inte stilar. Vissa människor läser bättre än andra, vissa hör sämre än andra.

Foto: Imago/IBLBild 1 av 2

Människor borde sluta att se sig själva som visuella eller verbala, anser Daniel Willingham: ”Det är inte så att något fruktansvärt kommer att hända dig om du köper teorin om inlärningsstilar, men det finns inga fördelar med det heller”.

Foto: Lolostock/IBLBild 2 av 2