Annons

Jenny Nordberg:Diplomaterna börjar ge igen på Trump

Ambassadör Marie Yovanovitch till en utfrågning kring riksrättsprocessen mot Donald Trump.
Ambassadör Marie Yovanovitch till en utfrågning kring riksrättsprocessen mot Donald Trump. Foto: J Scott Applewhite/AP

När amerikanska diplomater börjar vittna inför kongressen blir det oväntat besvärande för Trumps förvirrade utrikespolitik – som också tydligt visar sig ha använts för personliga syften.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

NEW YORK En av de absoluta nitlotterna när Trump blev president var att redan vara anställd hos amerikanska utrikesdepartementet. Att vara just diplomat kunde ungefär likställas med att jobba för motsvarigheten till Naturvårdsverket – det gjordes från början klart för dem att de inte värderades särskilt högt, och att deras gärning inte var vidare viktig.

Den amerikanske presidenten gillar ju att göra saker och ting själv, och på sitt eget vis. Hans egen version av utrikespolitik – att smickra, utfärda hot om krig och sanktioner och smickra igen – är så långt från diplomati man kan komma. Hastiga beslut via Twitter som inte ens hans egna ministrar eller medarbetare har hört talas om har gjort att den amerikanska diplomatkåren – hemma och utomlands – ofta vetat minst och sist av alla vad USA vill och tänker göra.

De senaste åren har de amerikanska diplomater som valt att stanna kvar fått finna sig i att de själva och till och med deras chefer ofta trumfas av Trumps familjemedlemmar och särskilt utsedda lojalister som presidenten anställt för att föra hans talan utomlands. Trumps dotter Ivanka har ju till exempel dykt upp på G20-möte och försökt konversera med statsöverhuvuden, och hennes man – presidentens svärson – fick i uppdrag att se till att det skulle bli fred i Mellanöstern.

Annons
Annons

I ett avseende har svärsonen Jared Kushner hittills lyckats – han har utvecklat en så nära och vänskaplig relation med Saudiarabiens kronprins Muhammad bin-Salman att de kommunicerar via Whatsapp – det vill säga en osäker och helt separat och privat kanal för något som normalt utgör mellanstatliga förhandlingar. Vad de skriver till varandra om är det dock ingen på utrikesdepartementet som riktigt vet.

Men de senaste veckorna har anställda hamnat i centrum igen på ett obekvämt sätt, när både senaten och representanthuset har kallat diplomater för att vittna under ed – för att få reda på vad som egentligen pågår både i Syrien och på andra ställen.

Trumps särskilde sändebud till Syrien fick till exempel medge att han inte hade en aning om att amerikanska trupper skulle dras tillbaka, samt att hundratals IS-terrorister hade flytt utan att någon visste var de tagit vägen. Han vittnade också om att det fanns bevis för att krigsbrott begåtts. Det motsade direkt presidentens uttalanden om att USA nått ”stor framgång” i Mellanöstern efter framgångsrika förhandlingar med Turkiet.

Ännu tydligare har det blivit när representanthuset under flera veckor har kallat diplomater till offentliga förhör för att utreda om Trump använt utrikespolitik gentemot Ukraina för personlig vinning. Syftet är ju att förbereda ett riksrättsåtal mot presidenten, efter att det blivit känt att Trump bett Ukrainas president om hjälp för att svärta ner sin politiska rival Joe Biden inför nästa presidentval.

Och där tar amerikanska diplomaterna nu med råge igen flera år av försiktig tystnad. I de förhör som hittills har ägt rum har vittnesmålen varit så tydliga och konsekventa att de har varit svåra att avfärda ens för den mest lojale Trump-republikan.

Annons
Annons

Den förra amerikanska ambassadören i Ukraina, Marie Yovanovitch, berättade i sitt vittnesmål att hon plötsligt sattes på nästa plan tillbaka till Washington. Hon hade blivit sedd som en illojal belastning efter att Rudy Giuliani under en längre tid ägnat sig åt egna parallella diplomatiska uppdrag i Ukraina för Trumps räkning.

Ambassadör Michael McKinley, med 37 år i bagaget som karriärdiplomat, ska ha stött hennes version och vittnade också bakom stängda dörrar om hur Vita huset bedrivit en helt egen agenda i Ukraina för presidentens räkning.

Trumps personlige advokat, den före detta New York-borgmästaren Guiliani, är den som ska ha lett arbetet där amerikanska diplomater – och någon form av officiell utrikespolitik gentemot Ukraina – systematiskt åsidosattes. John Boltons före detta Rysslands-expert Fiona Hill har också förhörts och lämnat uppgifter om att Guiliani lockade med ett möte mellan Trump och Ukrainas president, i utbyte mot att Ukraina skulle undersöka Joe Bidens sons affärer.

”I utbyte mot” är själva nyckelfrasen här, eftersom presidenten inte bör utbyta tjänster och gentjänster för personlig räkning med utländska statsöverhuvuden. Quid pro quo, eller ”något för något”, det vill säga tjänster och gentjänster, är det mest omdiskuterade uttrycket i amerikansk politik just nu.

Allra mest uppmärksamhet väckte vittnesmålet från den förre Ukraina-ambassadören William Taylor. Han var den som rekryterades av Trump för att ersätta den sparkade Yovanovitch, och han har den där sortens CV som gör honom näst intill oantastlig. Han är Vietnamveteran, han rekryterades först av George W Bush och har femtio års erfarenhet som statsanställd och diplomat.

Tanken var att han skulle vara mer lojal med Trump och inte sätta några käppar i hjulet för den ovanliga diplomatin. Men i förhör berättade även Taylor om hur militärt bistånd från USA och ett möte med president Trump erbjöds om Ukrainas president såg till att undersöka Bidens sons affärer.

Det finns ytterligare en anledning till att alla diplomater – både lojalister och andra – nu så beredvilligt kommer och vittnar. Det visar tydligt att de inte bara är övertygade om att det verkligen blir ett riksrättsåtal mot presidenten. De vill också rädda sig själva och markera att de anser att det som hände var fel.

För det är en sak att tillhöra en bespottad yrkesgrupp under Trump – men en helt annan att riskera att bli indragen och få svara för en utrikespolitik som kanske inte bara är förvirrad och inkonsekvent.

Utan som också kan utgöra brott.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons