Annons

Olof Ehrenkrona:När ansvaret förångas

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Bristerna i säkerhetsarbetet på Arlanda väcker frågor om ansvarsutkrävande.

Under strecket
Publicerad

En person som har blivit utvisad håller sig undan, men får anställning på Arlanda med tillträde till säkerhetsområdet.

Hur ska vi förhålla oss till detta? En sådan person innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Den som nekas att stanna i landet känner sig ofta orättvist och felaktigt behandlad. Risken för att han vill hämnas är inte försumbar. Det borde därmed också vara självklart att registren över utvisade tillhör sådant som bör ingå i personkontrollen vid känsliga anläggningar.

Men i det allmännas värld är det tydligen andra överväganden som gäller. När Aftonbladet avslöjar två flagranta misstag i säkerhetsarbetet på Arlanda, meddelar Transportstyrelsen att ansvaret inte är deras utan arbetsgivarens. Denne är ett statligt bolag, som bildades genom en uppdelning av det likaledes statliga Luftfartsverket. Även om bolaget har ansvaret för att genomföra personkontrollen sker det via en framställning till Transportstyrelsen som i sin tur ber Säkerhetspolisen att genomföra den praktiskt.

Bolagets ansvar är att se till att den görs, men hur det sker och att uppgifterna är kvalitetssäkrade är en myndighetsuppgift och följaktligen också ett myndighetsansvar. Så ska det också vara eftersom det är myndigheterna som är registerhållare och ansvariga för att den lagstadgade sekretessen upprätthålls.

Det är också myndigheternas uppgift att kontrollera att säkerhetsbestämmelserna följs av utföraren. Men på något sätt är det som om ansvaret förångas på den långa resan genom institutionerna. När det uppstår problem är ansvaret någon annans, eftersom gängse rutiner har följts.

Det finns två rimliga sätt att förhålla sig till problemet. Det ena är att undersöka om rutinerna verkligen har följts, det andra är att säga sig att om dessa verkligen har följts så måste de förändras.

Det stupida förhållningssättet är att konstatera att det visserligen blev fel, men eftersom felet har begåtts enligt ”boka” kan det inte betraktas som något fel.

Är detta verkligen svaret som vi vill ha på frågan om vad vi får för pengarna?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons