Annons

Janerik Larsson:”När arbetsrätt blir fel”

Weihe kräver hårdare tryck
Weihe kräver hårdare tryck Foto: Henrik Montgomery

På SNS presenterades idag Företagarnas undersökning ”När arbetsrätt blir fel” med underrubriken ”En undersökning om små- och medelstora företags syn på lagen om anställningsskydd (LAS) och vilka förändringar som behövs för en modern arbetsrätt”.

Under strecket
Publicerad

Det är en frågeställning som nu står högt upp på den svenska politiska dagordningen.

I korthet formuleras en av huvudpunkterna i 73-punktsöverenskommelsen (JÖKEN) så här:

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. En utredning tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021.

Utredningsdirektivet finns här. Utredningen ska ”föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Samtidigt pågår förhandlande mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv och hypotesen är att det man där kan komma fram till avgör hur en ny lagstiftning ska se ut.

Att Företagarna nu engagerar sig i denna komplicerade fråga är intressant men sammanhänger givetvis med att den fackliga anslutningsgraden sjunker och att många av Företagarnas medlemsföretag finner kollektivavtalen mycket krångliga och mest är en del av den stora regelbörda de har att hantera.

I diskussionen på SNS sammanfattade Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe att ”det stora problemet är att företagen inte vill anställa”. Det har givetvis konsekvenser för ekonomin.

Annons
Annons

Att den svenska arbetsrätten från 1970-talet för länge sedan borde reformerats är ingen nyhet, men här har historien satt spår som är svåra att avlägsna.

En liten historisk tillbakablick om hur det blev så här:

När Olof Palme efterträdde Tage Erlander i oktober 1969 hade det socialdemokratiska partiet bakom sig andrakammarvalet 1968 då partiet fick över 50 % väljarstöd.

Detta var under ”det röda 60-talet” och Olof Palme tog fasta på tidsströmningen och förklarade att ekonomiskt demokrati var en huvuduppgift för honom. Som tack för det fick han dels Metalls och sedermera LO:s förslag om löntagarfonder samt också den utredning som ledde fram till LAS. Ett av 60-talets politiska stämningar och av LKAB-strejken starkt försvagat LO kunde inte hålla emot det politiska ingreppet i den svenska modell som tillkom på 30-talet med Saltsjöbadsavtalet.

I praktiken upphörde ”den svenska modellen” med från politisk påverkan oberoende kollektivavtalsparter då.

Det politiska ingripandet med LAS följdes sedan av MBL-lagstiftningen.

Den svenska arbetsmarknaden fungerade illa ända fram tills att industriavtalets parter kom överens om detta 1997.

Den problematik som ett alltmer otidsenligt LAS utgjort har kombinationen politiker / arbetsmarknadsparter inte hittills varit förmögna att lösa. Frågan hur stor skada detta tillfogat svensk ekonomi är givetvis inte möjlig att utröna.

Men nu ställer JÖKEN krav.

Anders Weihe betonade på SNS att utredningsdirektivet borde innehållit ett starkare hot mot parterna så att de nu kunde komma överens om en till dagens och morgondagens arbetsmarknad anpassad LAS.

Facit kommer att föreligga om några månader - men som Lars Calmfors underströk är Företagarnas rapport ett viktigt faktaunderlag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons