Annons

När började kungarna använda regentnummer?

Bild på Gustav Vasa. Han var den siste kung att inte ha ordningsnummer. Gustav Vasas son, Erik var den första som valde att använda sig av numrering. Han valde att kalla sig Erik XIV.
Bild på Gustav Vasa. Han var den siste kung att inte ha ordningsnummer. Gustav Vasas son, Erik var den första som valde att använda sig av numrering. Han valde att kalla sig Erik XIV. Foto: Alfredo Dagli Orti/REX

I synnerhet i europeiska regentlängder är ordningsnummer flitigt förekommande. Oftast tillagda i efterhand för att kunna skilja monarker med samma namn åt, men så har det inte alltid sett ut.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TTBild 1 av 1

Dick Harrison.

Foto: TTBild 1 av 1

Fråga: När började regenter att använda ordningsnummer själva? Vilket är det tidigaste belägget för att en regent använt sig av ett ordningsnummer?”

Dick Harrison.
Dick Harrison. Foto: TT

Dick Harrison: grundregeln är att nästan alla ordningsnummer som används i litteraturen om europeiska monarker från 1500-talet och framåt har burits av kungarna själva. I Sverige är övergången välkänd: till och med Gustav Vasa användes inga ordningsnummer, men sonen Erik valde att kalla sig Erik XIV (eftersom han utgick från Johannes Magnus felaktiga sammanställning av gamla svenska kungar, med mängder av påhittade erikar och karlar). Det absoluta flertalet europeiska medeltidskungar saknade dock ordningsnummer i livstiden; de som används idag har lagts till i efterhand. Före 1200-talet användes inga ordningsnummer alls.

Bruket att använda ordningsnummer går av allt att döma tillbaka på påvlig praxis. Vi har belägg för att en och annan påve började nyttja ordningsnummer på 1200-talet, då också ett fåtal världsliga härskare laborerade med fenomenet, till exempel den tysk-romerske kejsaren Fredrik II. Det dröjde till sent 1300-tal innan engelska och franska kungar tog till sig bruket att använda ordningsnummer, men det slog igenom på allvar först i renässanseran. Det vill säga: när en engelsk kung som Edvard III ibland kallade sig detta var det inte att betrakta som ett officiellt kunganamn utan som ett sporadiskt förekommande namnskick. Från och med Henrik VIII ingick ordningsnumret i själva kunganamnet.

Efter reklamen visas:
Dick Harrison – 6 historiska och okända svenskar du bör känna till
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons