Annons

När började människan bedriva folkmord?

Judiska offer för det nazistiska folkmordet i en massgrav i Belsen. Bilden tagen efter befrielsen april 1945.
Judiska offer för det nazistiska folkmordet i en massgrav i Belsen. Bilden tagen efter befrielsen april 1945. Foto: ANL/Daily Mail/TT

”Hur länge har vi människor ägnat oss åt folkmord? Det sägs ofta att Förintelsen under andra världskriget var världsunik, varför den skall skrivas med stort F, men visst har det förekommit liknande försök att utplåna folk och folkgrupper tidigare?”

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Raphael Lemkin (1900–1959).

Foto: TTBild 1 av 2

En massgrav för mördade armeniska kristna i Erzurum i nuvarande Turkiet. Bilden tagen den 5 december 1895.

Foto: Historia/REX/TTBild 2 av 2

Raphael Lemkin (1900–1959).

Foto: TTBild 1 av 1

Svaret är beroende av hur vi definierar folkmord. Termen, engelskans genocide (av grekiskans genos, ”folk”, och latinets caedo, ”jag mördar”), är inte gammal. Den introducerades så sent som 1944 av den polske juristen Raphael Lemkin i boken ”Axis Rule in Occupied Europe”, som en konsekvens av rapporterna om nazisternas övergrepp mot mänskligheten – det som vi idag refererar till som förintelsen eller Förintelsen. De som skriver med versalt F gör gällande att förintelsen är unik och inte kan jämföras, medan vi som använder gement f hävdar motsatsen, det vill säga att förintelsen under andra världskriget bör och skall jämföras med andra folkmord.

Raphael Lemkin (1900–1959).
Raphael Lemkin (1900–1959). Foto: TT

Lemkins term slog igenom fort. Den användes frekvent i de rättegångar som hölls efter andra världskriget, och en FN-resolution från 1946 slog fast att folkmord är ett brott enligt internationell rätt. När FN några år senare definierade folkmord beskrevs det som handlingar ”förövade i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan”. Med den definitionen är det, tyvärr, inte svårt att hitta exempel på företeelsen i historisk tid. Lemkin själv hade folkmordet på armenier och andra kristna grupper i Osmanska riket under första världskriget i åtanke när han utformade sina tankegångar. Han hänvisade också till medeltida exempel, som korsfararnas försök att utplåna katharer i Sydfrankrike i början av 1200-talet.

Annons
Annons

En massgrav för mördade armeniska kristna i Erzurum i nuvarande Turkiet. Bilden tagen den 5 december 1895.

Foto: Historia/REX/TTBild 1 av 1
En massgrav för mördade armeniska kristna i Erzurum i nuvarande Turkiet. Bilden tagen den 5 december 1895.
En massgrav för mördade armeniska kristna i Erzurum i nuvarande Turkiet. Bilden tagen den 5 december 1895. Foto: Historia/REX/TT

Därmed inte sagt att vi kan avgöra hur långt tillbaka i tiden människan har ägnat sig åt folkmord. För antikens och medeltidens räkning har vi åtskilliga belägg, liksom för forntiden. Det räcker med att studera assyrisk imperiepolitik eller Gamla testamentets skildringar av strider mellan israeliter och deras grannar för att finna hårresande exempel på dylik brutalitet. Det är fullt möjligt att våra förfäder ägnade sig åt folkmord också i förhistorisk tid, men eftersom skriftliga källor saknas är detta omöjligt att bekräfta. Som exempel kan nämnas hypoteserna om neanderthalarnas undergång. Ingen vet vad som hände, men enligt en teori (som inte vunnit allmänt erkännande i forskarvärlden) utsattes de för folkmord från Homo sapiens sida.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons