Annons

När lagstiftningen blir ett slarvigt tråcklat lapptäcke

Lagstiftning på invandringsområdet.
Lagstiftning på invandringsområdet. Foto: Janerik Henriksson/TT

Hur har de ansvariga politikerna resonerat när de drev igenom de nya anhörig-invandringsbestämmelserna som träder i kraft den 20 juli?

Under strecket
Publicerad

Så har ytterligare en ruta tråcklats in i den lapptäckslag som utlänningslagen utgör. Hur har de ansvariga politikerna resonerat när de drev igenom de nya anhörig-invandringsbestämmelserna som träder i kraft den 20 juli? Vilka konsekvenser har de förutsett och vägt in gällande anhöriga till alternativt skyddsbehövande som får komma till Sverige genom den förlängda tillfälliga lagen?

Att reda ut exakt vad som gäller och hur många som beräknas komma som anhöriga till asylinvandrade, varav många inte ens själva har permanenta uppehållstillstånd, är inte det lättaste. Inte heller att räkna ut vilka det är som sist och slutligen faktiskt kommer att omfattas av kravet att kunna försörja sin familj och kunna erbjuda en lämplig bostad.

Migrationsverket har i sin senaste prognos bedömt att det kommer att inkomma cirka 47 000 ansökningar om förstagångsanknytningar i år och 37 000 nästa år. Bifallsprocenten hittills i år är 56 procent på anknytningar totalt, inom gruppen etablerade anknytningar 51 procent.

Det är inte bara för en lekman som det är snårigt och svårt att få ett grepp om vad som gäller i praktiken. Migrationsverket pekade i sitt remissvar till regeringen på att konsekvenserna av den föreslagna lättnaden i begränsningarna för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sina familjemedlemmar, innebär tre olika prövningar av referenspersonens utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Annons
Annons

Många som flydde krigets Syrien och fick uppehållstillstånd i Sverige åren 2014–2015 fick status som just alternativt skyddsbehövande. Verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik påpekade att den stora mängden ansökningar kommer att leda till långa handläggningstider och att lagen är otydligt skriven om vilka omständigheter som ska vägas in. I och med tisdagens beslut får nu Migrationsverket den delikata uppgiften att hantera en lag som de tydligt har berättat kommer att vara svårtolkad.

Fredrik Beijer som är rättschef vid Migrationsverket bekräftar i mejl:

”Som vi har skrivit i remissen till förslaget om ny tillfällig lag kommer vi att få en del praktiska problem när huvudprincipen är tillfälliga tillstånd. Vi kommer i många fall att tvingas avvakta med att bedöma anknytningstillståndet tills den härvarande anknytningspersonens fortsatta tillstånd har bedömts. Om vi hinner fatta beslut i anknytningsärendet före anknytningspersonens tillstånd löpt ut blir det ett väldigt kort ’anknytningstillstånd’ men i de flesta fall blir det att först besluta i den ena frågan och sedan i den andra. Det kan innebära att anknytningspersonen kommer att få vänta en tid. Det är ju också så att den nya lagen sammanfaller i tid med att den stora mängden förlängningsansökningar är aktuella.”

En ytterligare fråga är om de som beviljas uppehållstillstånd utifrån den nya lagen också kommer att omfattas av bosättningslagen, om de själva söker statusförklaring när de väl är här, vilket de torde vara berättigade att göra?

Bosättningslagen har, som det rapporterats från olika håll i landet, bland annat lett till att kommuner har köpt bostadsrätter som har vikts för nyanlända, vilket i något fall lett till att kommuninvånare hamnat i budgivning mot sin egen kommun. Frågor kring detta hopar sig; uppåt hundra kommuner sviktar redan och klarar inte till fullo sina uppdrag gentemot medborgarna.

Lagrådets och andra relevanta remissinstansers synpunkter måste börja tas på allvar. Lagar ska inte stiftas utifrån kortsiktiga politiska infall. De ska vara väl förberedda och analyserade, korrekt utformade och formulerade, stabila, förutsebara och hållbara under en längre period än något eller några år, och inte utformas som ett slarvigt hoptråcklat lapptäcke.

MERIT WAGER är förläggare och fri skribent. merit.wager@comhem.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons