Annons

Tove Lifvendahl:När partier är obegripliga

Foto: Pontus Lundahl/TT
Under strecket
Publicerad

Moderaternas petning av europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt har väckt frågor. Det framstår som obegripligt. En av få politiker som har lyckats tränga igenom bruset som gör de flesta anonyma utanför sina partier. I det förra valet samlade hon 85 000 personkryss.

Låt mig först säga: en princip på ledarsidan är att inte förespråka eller avråda partier i frågor där sak är person; sådant är partimedlemmarnas privilegium. Detta är alltså inte ett inlägg avsett att recensera huvudpersonen eller lägga någon värdering i själva personfrågan, utan en kommentar om kultur och process.

Nomineringsprocesser ser olika ut; denna gång fick medlemmarna inte uttrycka preferens genom internt provval (som tenderar gynna sittande), utan representerades i stället genom en vald nomineringskommitté. Den meddelade Corazza Bildt på morgonen samma dag som deras förslag presenterades att den landat i en total ”nystart”; för hennes del innebar det att hon efter snart tio år som förtroendevald för Moderaterna inte ingår i förslaget till den lista som ska utgöra partiets i Europaparlamentsvalet 2019.

Annons
Annons

Bland de upprörda rösterna sägs nu att en sådan brutal behandling enbart drabbar kvinnor. Jag förstår behovet av att hitta en logik som känns begriplig, men det är helt enkelt inte sant. Skoningslösa avsättningar har drabbat både män och kvinnor, på alla nivåer. (Och den som är beredd att argumentera för att kvinnor avsätts för att de är kvinnor, behöver analogt dra slutsatsen att kvinnor tillsätts för att de är kvinnor. Det gäller även andra egenskaper som färgstyrka och egensinnighet – sådant kan både vara till för- och nackdel).

Snarare handlar det om att partikulturer kan vara tämligen grymma miljöer som byggs av hierarkier, lojalitet och relationer. Det finns oskrivna men stenhårda regler. Gemenskap och utstötning är en ständig process, i vilken individer ständigt bedömer varandra kritiskt. Möjligen gör politikens nollsummespelskaraktär att det förekommer rivalitet och avundsjuka i större utsträckning än vad det gör i många andra sfärer.

Partier är i någon mån familjer, men också varumärken, och de som betros med ledande positioner uppdras styra vad etiketten ska innebära. En majoritet av medlemmarnas representanter på partirådet (utgör 50 valda ombud från länsförbunden samt partistyrelsens ledamöter) valde i fredags att följa nomineringskommitténs rekommendation, och nekade Corazza Bildt att i valet pröva sig i konkurrensen mot partikamraterna från en föreslagen extraplats sist på listan.

Bevekelsegrunderna för det utåt sett iögonfallande beslutet kommer inte att luftas offentligt. Personfrågor brukar av tradition kommenteras ytterst sparsamt, vilket bottnar i hänsyn till de berörda personerna (en hederskodex är att undvika negativ plädering). Baksidan av en sådan praxis av icketransparens är att partierna, för dem som inte har tillgång till hela resonemanget, framstår som tämligen obegripliga och omänskliga. Det förra är mer en fråga om hur väl man känner partiet i fråga. Det senare kan man definitivt argumentera för. Huruvida fredagens beslut därtill var obegåvat, är som sagt en separat och moderat fråga.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons