Annons

Olof Ehrenkrona:När rätten skaver

Foto: LEIF R JANSSON / TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Utvisningsdom

I ett uppmärksammat mål har en somalier, som i underrätterna har dömts för våldtäkt och till utvisning, fått utvisningsdomen hävd i Högsta Domstolen med siffrorna 3-2. På annan plats i tidningen är Mårten Schultzs slutsats att bägge ståndpunkterna kan försvaras utifrån gällande rätt. Men utgången skaver, tycker han.

I Expressen TV understryker advokat Leif Silbersky att domen är noggrann. Vill vi ha ett annat utfall så får riksdagen vackert ändra lagen. En sådan lagändring är på väg, säger Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister. Han menar att HD har lagt ribban för utvisning alldeles för högt.

Frågan om grunderna för utvisningsbeslut var uppe i valrörelsen och det finns en bred enighet om att den som är utvisningsbar och dömd för våldtäkt ska visas ut ur landet. Det är dock politiska uttalanden som inte ska påverka domstolarnas bedömning.

Däremot är det tydligt att domstolarna har kunnat välja mellan två utslag och att underätterna och två justitieråd har gått på samma linje, medan de tre domarna som fäller utslaget i HD har valt en mildare tolkning av lagen.

Annons
Annons

Domen ger anledning till två reflektioner. Den första är att den töjmån som finns i straffrätten helt saknas när det handlar om att tillämpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Där tolkas lagen drakoniskt. Den minsta avvikelse från de stipulerade anställningsvillkoren leder till utvisning, även om uppsåt saknas och det har skett till följd av arbetsgivarens misstag. Här kan man verkligen tala om en rättstillämpning som skaver.

Lagändringar som minskar töjmånen när det gäller grova brottslingar bör, om syftet är att följa det allmänna rättsmedvetandet, åtföljas av ändringar för ökad töjmån i behandlingen av laglydiga immigranter som vill arbeta och göra rätt för sig.

Den andra reflektionen gäller de återkommande kraven på en författningsdomstol.

I Sverige har vi i stället generell lagprövning i alla domstolar, vilket är ett bra sätt att upprätthålla systemets immunitet mot politisering och därmed dess legitimitet.

Det är inte svårt att föreställa sig hur debatten hade gått i Sverige om HD hade haft en ställning som författningsdomstol enligt amerikansk eller tysk modell.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons