Annons

Nationalmuseums avtal med bilföretag kan bryta mot grundlag

SvD kan avslöja att statliga myndigheten Nationalmuseum förbundit sig att ”skapa ett positivt intryck” av BMW för allmänheten. Som motkrav får museet pengar och ett antal bilar av företaget. Jurister anser att avtalet kan bryta mot regeringsformen.

Under strecket
Publicerad

Samarbetsavtalet mellan Nationalmuseet och BMW skrevs under i maj förra året av generaldirektören Berndt Arell. Han ser inga problem med skrivelsen.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMANBild 1 av 1

Samarbetsavtalet mellan Nationalmuseet och BMW skrevs under i maj förra året av generaldirektören Berndt Arell. Han ser inga problem med skrivelsen.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMANBild 1 av 1
Samarbetsavtalet mellan Nationalmuseet och BMW skrevs under i maj förra året av generaldirektören Berndt Arell. Han ser inga problem med skrivelsen.
Samarbetsavtalet mellan Nationalmuseet och BMW skrevs under i maj förra året av generaldirektören Berndt Arell. Han ser inga problem med skrivelsen. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Den anrika byggnaden på Blasieholmen i Stockholm ligger insvept i en vit presenning, under döljer sig Nationalmuseum som väntas öppna portarna igen 2017. Under tiden håller museet löpande utställningar, bland annat på Kulturhuset.

Sponsring har blivit en inkomstkälla för flera svenska museer. Den tidigare borgerliga regeringen drev att kulturinstitutionerna behövde öka sina intäkter från näringslivet.

Statliga Nationalmuseum har sedan tidigare tre sponsoravtal, och våren 2014 tecknade museet ett nytt med bilföretaget BMW Group Sverige AB. I det delvis sekretessbelagda avtalet framgår hur Nationalmuseet ska agera gentemot BMW. ”Nationalmuseum skall verka för ett stärkande av BMW:s och produkternas image genom att i förekommande fall lämna positiv information till allmänheten om BMW och försöka skapa ett positivt intryck av varumärket BMW”, står det i samarbetsavtalet som SvD tagit del av.

Annons
Annons

Dessutom förbjuds Nationalmuseum att ”uttrycka sig nedsättande om BMW:s produkter”, varken under eller efter att kontraktet för sponsorskapet löpt ut.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet, reagerar på skrivelsen om att Nationalmuseum, en statlig myndighet med ansvar för kulturarvet, ska ”skapa ett positivt intryck av varumärket”.

– Skrivelsen är rejält problematisk, det är en märklig formulering och den är ganska långtgående. Det fungerar inte att en myndighet ska ta på sig sådana åtaganden att vara odelat positiva till ett bilmärke, säger Olle Lundin.

Det är olämpligt eftersom det finns krav i regerings-formen på att all myndighetsverksamhet ska vara saklig och opartisk.
Bengt Lundell, lektor i konstitutionell rätt på Lunds universitet.

I Regeringsformen, en av landets fyra grundlagar, står i första kapitlet och nionde paragrafen att förvaltningsmyndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet. Olle Lundin anser att avtalet kan bryta mot regeringsformen.

– En myndighet ska ju inte ta ställning för eller emot, den ska varken promota eller tala nedsättande om privata företag. Sponsoravtal brukar vara ganska försiktigt formulerade, säger Olle Lundin.

Även Bengt Lundell, lektor i konstitutionell rätt på Lunds universitet, reagerar på avtalets villkor och menar att det finns flera problematiska delar.

– Det är olämpligt eftersom det finns krav i regeringsformen på att all myndighetsverksamhet ska vara saklig och opartisk, säger Bengt Lundell, lektor i konstitutionell rätt på Lunds universitet.

**Som motprestation **får Nationalmuseet en okänd summa pengar och ett antal bilar. Enligt uppgifter till SvD fick museet i fjol två bilar, bland annat en BMW 320 Gran Turismo. När vintern närmade sig så byttes bilarna ut och museet fick istället två nya fyrhjulsdrivna BMW 520 XDrive.

Annons
Annons

Avtalet mellan det statliga museet och bilföretaget godkändes och skrevs under i maj förra året av museets generaldirektör Berndt Arell.

**I en SvD-intervju 2011 **var han tillträdande överintendent för Nationalmuseum. Han var då känd för att vara flitig med att hitta samarbeten mellan det privata näringslivet och kulturen.

– Jag ser inte någon skillnad på pengar som politiker beslutar om och pengar som kommer från näringslivet. Det viktiga är att museets konstnärliga integritet är ohotad, sa Arell då till SvD.

I dag säger Arell att sponsringsavtalen ser likadana ut för alla kulturinstitutioner, han anser inte att skrivelsen är något problem.

Hur ser du på att Nationalmuseum ska verka för ett stärkande av ett bilmärkes image och lämna positiv information om det för allmänheten?

– Det är inget märkligt**, **det ska inte finnas någon inbyggd konflikt i ett samarbete utan man har en positiv utgångspunkt, att det här ska vi tillsammans tala om, man har ett samförstånd kring det, säger Berndt Arell.

Men rubbas inte förtroendet för er om ni måste hålla er uttryckligen positiva till ett specifikt bilmärke?

– Inte vet jag, andra museer jobbar också med bilmärken, inte bara vi. Sponsorering handlar om ett utbyte och vi har bedömt att det här inte är ett problem, vi sköter det på ett sakligt sätt. Skrivelsen finns i olika former, nu kanske den här är väldigt skarp, men innebörden är densamma i alla sponsoravtal, säger Berndt Arell.

**Nationalmuseum är **medlemmar i det internationella Unesco-organet Icom (International Council of Museums). Där reagerar man starkt efter att ha läst skrivelsen i avtalet som SvD tagit fram.

– Jag blir förvånad, det borde vara tvärtom, att företaget ska stärka museets image. Jag reagerar på att man i avtalet inte ens får uttrycka sig nedsättande om företaget efter att det löpt ut. Hade museet kontaktat oss innan så hade vi nog bett dem att ta en diskussion om avtalet, säger Monica Gustavsson, ledamot i Icom i Sverige som arbetat med etiska frågor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons