Annons

Fredrik Johansson:Nato: En road Guillou fabulerar vidare

Jan Guillou har skojigt i Nato-frågan
Jan Guillou har skojigt i Nato-frågan Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Publicerad

Jan Guillou följde på söndagen upp sin onekligen fantasifulla NATO-artikel från för två veckor sedan.

Den nya artikeln spinner vidare på kända teman och kan sammanfattas med att den som inte tycker som Jan Guillou framför argument som är för dumma för att tas på allvar. Bred militär och säkerhetspolitisk analys viftas bort som ”i vissa fall rent skrattretande”.

För egen del menar Jan Guillou att jag imin kommentar till hans första artikel uttrycker mig ”något högdraget”.

Annons

Något högdraget.

Att bli anklagad för att vara högdragen av Jan Guillou påminner mig om den gången Liberace anklagade mig för att inte klä mig tillräckligt diskret.

Nåväl. Till sak.

Guillou verkar ha övergivit sin tidigare föreställning om att de som förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap tror på ett sorts ryskt erövringskrig riktat mot Sverige. I den första artikeln påstod han att Nato-förespråkarna trodde på en rysk invasion med påföljande ockupation. Ett helt påhittat argument. I den delen är det bra att han nu har tagit sig bort från RISK-spelarens militärpolitiska analys.

Han hävdar dessutom inte längre att Sverige håller sig med något som han i sin första artikel beskrev som ”vår självständiga neutralitetspolitik.” En säkerhetspolitisk beskrivning som inte varit korrekt på decennier. Och som – vet vi nu – inte heller var korrekt under kalla kriget.

I dessa delar är söndagens artikel ett kraftigt fall framåt. Här förtjänar Jan Guillou ett erkännande.

Men Guillou tar sig inte ända fram. Han raljerar över att det skulle vara ”klart som korvspad” att Sverige skulle riskera att bli indragen i ett konfliktscenario i Baltikum.

Det är också ett skäl för att han menar att ett resonemang som inbegriper en konflikt på en begränsad del av svenskt territorium – enkannerligen Gotland - skulle vara ”för dumt att ta på allvar”.

För Jan Guillou finns det inga skäl för Ryssland att intressera sig för Baltikum. Att tro det är antagligen också ”skrattretande”. Hur han förklarar att samma Ryssland alldeles uppenbart varit intresserat av Georgien och Ukraina framgår inte.

Sett till utvecklingen i vår del av världen är det uppenbart att de baltiska staternas säkerhet gynnats av såväl Nato- som EU-medlemskapen. Försäkringen är naturligtvis inte värdelös. Tvärtom.

Mot bakgrund av utvecklingen i Georgien och Ukraina är det inte orimligt att tro att pressen på Estland, Lettland och Litauen varit ännu starkare om de stått utanför.

Den relevanta frågan rör heller inte om artikel V i Natos stadga är trovärdig. Här går det naturligtvis att vända på argumentet. Ingen – tydligen inte ens Jan Guillou – ifrågasätter trovärdigheten i kärnan i Natosamarbetet.

Frågan handlar om den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet och hur den i olika scenarier kan tänkas påverka Sverige.

Bekymret är att Natos norra flank är utsatt och svårförsvarad, samtidigt som den politiska utvecklingen i Ryssland i bästa fall är oförutsägbar.

Guillou raljerar över det faktum att det finns beräkningar om att Ryssland skulle kunna ta över Baltikum på sextio timmar.

Om han är intresserad kan han ju själv ta del av dessa beräkningar i scenarior genomförda av Rand Corporation.

Sker detta beskrivs Natos handlingsalternativ idag som "all bad".

Att Sverige (och Finland) står utanför Nato skapar härmed osäkerhet i vårt närområde. Och i en upptrappad situation i Baltikum kommer svenskt territorium ha strategisk och taktisk betydelse för varje sida i en sådan konflikt. Det är här Gotlandsargumentet kommer in.

Till detta kommer naturligtvis vår egen övergripande säkerhet. Med ett Nato-medlemskap blir vår egen säkerhetskapacitet dramatiskt större. Oavsett vad som händer i Ryssland.

Artikel V i Natostadgan är helt enkelt något annat än ett EU-beslut om ekonomiska sanktioner.

Om man ska vara något högdragen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons