Annons

Tanka billigare – så slår budgeten

Billigare e-böcker, dyrare elektronik och fler nattåg till kontinenten. Det är några av förslagen i regeringens vårbudget som presenteras i veckan. Här är hela listan.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Bensin- och dieselskatten kommer återigen bara att räknas upp med inflationen.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

1 / 16

Bensin- och dieselskatten kommer återigen bara att räknas upp med inflationen.
Bensin- och dieselskatten kommer återigen bara att räknas upp med inflationen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Ett politisk vakuum uppstod efter valet. Men trots frånvaron av en ny regering lyckades M och KD att driva igenom sin budget i riksdagen – med hjälp av Sverigedemokraterna. Det betyder att den rödgröna regeringen, som senare tog makten, i flera månader tvingats styra landet med oppositionens budget.

Reglerna kring budgetarbetet tillåter dock riksdagen att ändra på liggande budget. Och på onsdag planerar de röd-gröna att göra just detta – med stöd från Centerpartiet och Liberalerna.

Här är alla förslag, både från regeringen och oppositionen, som från och med sommaren kan påverka din plånbok och Sveriges ekonomi.

Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

2 / 16

Generösa svenskar ska belönas

Foto: Anders Wiklund/TT

Alliansregeringen införde för några år sedan ett avdrag för gåvor till ideell verksamhet, men den rödgröna regeringen tog senare bort avdraget.

Från den 1 juli kommer avdraget att återinföras – dock inte på initiativ av regeringen utan som ett resultat av M och KD:s budget.

Skattereduktionen uppgår till 25 procent av en persons totala gåvor, men högst 1 500 kronor per år. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget – och om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor får man ingen skattereduktion alls.

Annons
Annons
Foto: ShutterstockBild 1 av 1

3 / 16

Nattåg till Europa

Foto: Shutterstock

Regeringen satsar i vårbudgeten 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa för att öka möjligheterna att resa klimatsmart.

– Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Därför satsar regeringen på nattåg ut till kontinenten. Det är ännu för tidigt att säga något om vilka europeiska städer som kan bli aktuella. Det är frågor vi nu vill att Trafikverket ska titta på. Målet är nattåg till flera europeiska städer, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.

För att få tillräckligt stöd för sin regering slöt Socialdemokraterna och Miljöpartiet tidigare i år det så kallade januariavtalet som är ett budgetsamarbete med C och L och som innehåller 73 sakpolitiska överrenskommelser som ska genoföras under mandatperioden.

Enligt överrenskommelsen ska regeringen göra det mer attraktivt att resa med tåg genom att möjliggöra för höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

4 / 16

Högre skatt på elektronik och vitvaror

Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen höjer från och med den 1 augusti skatten på kemikalier i elektronik och vitvaror. Tanken är att driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö. Skatten på ett kylskåp beräknas öka från 320 kronor till 440 kronor. Skatten på en bärbar dator kommer öka från 180 till 240 kronor och på en telefon från 19 kronor till 26 kronor.

För att öka incitamenten att till mer miljövänliga alternativ höjer regeringen också dieselskatten för fordon som används i gruvor, samt koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk.

En bred majoritet i riksdagen satte för några år sedan upp ett mål om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen 1990.

Annons
Annons
Foto: Amy Sancetta/APBild 1 av 1

5 / 16

Fri entré till museer och bibehållen flygskatt

Foto: Amy Sancetta/AP

Fri entré till museer slopades 2007 av Alliansregeringen, men återupplivades 2016 av den röd-gröna regeringen. Förra året beslutade riksdagen att återigen avskaffa förmånen, men det sätter vårbudgeten stopp för. I budgeten står att läsa att staten även fortsättningsvis kommer att erbjuda fria entréer till landets museer.

Samtidigt har regeringen beslutat att behålla flygskatten som riksdagen nyligen röstade för att ta bort från och med i sommar.

För flygresor inom Sverige och EU-länderna, samt Island Liechtenstein, Norge och Schweiz, är skatten 60 kronor. För resor till platser utanför Europa uppgår den till högst 400 kronor beroende på hur långt man reser.

Annons
Annons
Foto: Maja Suslin/TTBild 1 av 1

6 / 16

Billigare digitala tidningar och böcker

Foto: Maja Suslin/TT

Momsen på elektroniska tidningar och böcker är i dag mer än fyra gånger så hög (25 procent) som på tryckta tidningar och böcker. I vårbudgeten kommer regeringen att sänka momsen till 6 procent också för e-publikationer.

– Det ska inte spela någon roll om du läser något som är publicerat på papper eller på nätet, samma produkt ska beskattas på samma sätt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Enligt regeringens pressmeddelande ska den sänkta momsen skapa bättre förutsättningar för kultur- och mediebranschen att anpassa sig till det nya medielandskapet där en stor del av konsumtionen av nyheter, böcker och tidningar sker digitalt.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

7 / 16

Bättre stöd för gravt funktionshindrade

Foto: Janerik Henriksson/TT

M och KD ökade i årets budget satsningarna på LSS-vården med 350 miljoner kronor. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att personer med funktionshinder ska kunna få hjälp att leva som andra.

I vårbudgeten skjuter regeringen till ytterligare 150 miljoner kronor för funktionshindrade som har behov av hjälp med andning och sondmatning, rapporterade Dagens Nyheter häromdagen.

– Vi hävdar med emfas att det här måste få kosta, säger Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Liberalerna, till DN.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TTBild 1 av 1

8 / 16

Pengar till utsatta kvinnor

Foto: Hasse Holmberg/TT

Sveriges tjej- och kvinnojourer kommer att få 40 miljoner kronor extra i vårbudgeten, utöver grundanslaget på 100 miljoner kronor.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf berättade nyligen för DN att satsningen varit en viktig fråga för partiet under budgetförhandlingarna.

– Det här är pengar som Centerpartiet har kämpat för, sa hon till tidningen.

Enligt Annie Lööf motsvarar tillskottet på 40 miljoner kronor runt en halvtidstjänst per kvinnojour i Sverige varje år.

Annons
Annons
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

9 / 16

Generösare avdrag för hushållsnära tjänster

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det har gått mer än tio år sedan Alliansregeringen införde det beryktade RUT-avdraget som gör det möjligt att drav av från skatten för hushållsnära tjänster som till exempel rengöring, underhåll och tvätt (RUT).

Taket för avdraget uppgick ursprungligen till 50 000 kronor per person och år, men för ett par år sedan sänkte regeringen taket till 25 000 kronor för personer som inte nått pensionsålder.

Den 1 juli kommer regeringen att återställa taket till 50 000 kronor för alla svenskar, oavsett ålder, som ett resultat av eftergifter till C och L i januariavtalet.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

10 / 16

Fler jobb ska skapas på landsbygden

Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen kommer att sänka arbetsgivaravgifter för skogsägare för att fler ska få jobb på landsbygden. Satsningen kostar 500 miljoner kronor.

– Vi sänker arbetsgivaravgiften så att det bli billigare att anställa människor, sa Annie Lööf på en presskonferens, rapporterar TT.

För att skapa fler jobb och öka ekoturismen kommer regeringen också att sänka momsen på naturguider från 25 procent till 6 procent efter att M och KD höjt momsen i årets budget.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1

11 / 16

...och det ska bli billigare att köra bil

Foto: Fredrik Persson/TT

Regeringen beslutade i mitten av 90-talet att varje år höja skatten på bensin och diesel i linje med inflationen. Men den röd-gröna regeringen ville annorlunda och lade för ett par år sedan till 2 procent på ökningstakten, med motiveringen att svenskarna hela tiden blir rikare i takt med att ekonomin växer.

Det vill M och KD ändra på och tog i årets budget därför bort schablonbeloppet i årets budget. Det innebär att från och med i sommar kommer bensin- och dieselskatten återigen bara att räknas upp med inflationen.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

12 / 16

Glöm rabatten på din fackföreningsavgift

Foto: Hasse Holmberg/TT

Den rödgröna regeringen införde förra sommaren en skattreduktion för fackföreningsavgifter som uppgick till hela 25 procent av avgiften.

Satsningen hyllades av facken. Men alla var inte nöjda och avdraget blev inte långlivat. Den 1 april togs avdraget bort som ett resultat av M och KD:s budget.

Annons
Annons
Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

13 / 16

Arbetslösa ska få mer hjälp att hitta jobb...

Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen avslöjade häromdagen att den tillsammans med C och L i vårbudgeten vill satsa drygt 300 miljoner kronor nästa år på arbetsmarknadspolitiska insatser som kan leda till jobb.

– Medlen kan användas till insatser för arbetssökande. Det kan till exempel handla om insatser inom ramen för lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samarbetar kring, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1

14 / 16

...och skattesänkningar ska få fler unga att jobba

Foto: Janerik Henriksson/TT

Företag som anställer ungdomar mellan 15 och 18 år ska från och med den 1 augusti få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar (från drygt 30 till 10 procent). Förslaget gäller för löner upp till 25 000 kronor i månaden och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringen, C och L.

”Syftet är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar samtidigt som det inte ska inverka på skolgången”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen kommer också att sänka arbetsgivaravgifter för unga under 18 år för att skapa fler jobb genom att göra det billigare att anställa svenskar som står utanför arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

15 / 16

Det ska bli billigare att ta över familjeföretag...

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Från och med i sommar kommer det vara billigare för närstående familjemedlemmar att ta över små företag (fåmansföretag) som deras släktingar har byggt upp. I dag riskerar man att behöva betala mer skatt om man behåller företaget inom familjen, än om man säljer det till någon utomstående.

– Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där upp till fyra personer kontrollerar mer än hälften av företaget.

Annons
Annons
Foto: Leif R Jansson/TT Bild 1 av 1

16 / 16

..och enmansföretag belönas med sänkt skatt

Foto: Leif R Jansson/TT

Regeringen förlänger från och med den 1 augusti perioden som ett enmansföretag tillåts betala lägre arbetsgivaravgift när den anställer ytterligare en person. Perioden förlängs från ett till två år.

– Vi vill att enmansföretag ska se fördelarna med att anställa och stödja de här företagen ekonomiskt under tiden de skapar rutiner för att ha anställda. Så skapas nya arbetstillfällen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons