Annons

Naturen gör människan frisk – sant eller falskt?

Övertygelsen om att naturen inverkar positivt på vår mentala hälsa har funnits länge. Men vad säger vetenskapen – kan naturen göra oss friska? Emma Frans går igenom vad vi faktiskt kan slå fast.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Foto: ColourboxBild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Foto: ColourboxBild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: Colourbox

Påstående

Mildare temperaturer och ledighet kan innebära mer tid i naturen, och många upplever ett lugn när de till exempel tar en skogspromenad. I dag kan vi få fysisk aktivitet på recept, och vissa anser att vi på liknande sätt borde kunna få natur på recept.

Vad säger vetenskapen – kan naturen göra oss friska?

I Japan har så kallad Shinrin-Yoku – skogsbad, som innebär vistelse i skogen för att öka välbefinnandet, använts inom vården sedan 1980-talet.

Genomgång

Föreställningar om att naturen har en positiv påverkan på vår mentala hälsa har funnits länge. I Sverige byggdes många av våra, nu ökända, mentalsjukhus i natursköna områden. Detta var inte en tillfällighet, det natursköna läget valdes baserat på en uppfattning om att den vackra naturen och den friska luften hade en positiv inverkan på patienternas mentala hälsa. På de stora mentalsjukhusens tid fanns det dock en hel del idéer som vi i dag tar starkt avstånd från, som till exempel lobotomi. Att en behandling använts historiskt behöver naturligtvis inte innebära att den är effektiv.

Annons
Annons

I Japan har så kallad Shinrin-Yoku – skogsbad, som innebär vistelse i skogen för att öka välbefinnandet, använts inom vården sedan 1980-talet. Här i Sverige har natur på recept testats i flera delar av landet, bland annat i Täby kommun ¹.

Många av de forskningsstudier som utförts för att utvärdera effekterna av naturen på vår hälsa har utförts i Japan. Studierna har visat att skogspromenader verkar påverka olika markörer för stress – de ger lägre puls, sänker blodtrycket och minskar kortisolnivån i saliven ². Enstaka studier visar att de verkar stärka immunförsvaret och minska inflammation. Det finns även studier som visat att skogspromenader kan ha en positiv påverkan på ångest och depression 3–4.

Betyder detta att vi som lever i städer och har långt till skogen är dömda till att ha stressiga liv? Nej, även promenader i parker och grönområden i stadsmiljö verkar ha liknande påverkan.

Men är det då verkligen naturen som minskar stressen eller handlar det om den motion vi får när vi promenerar? För att kontrollera att det inte var själva promenerandet som gav de positiva hälsoeffekterna, har vissa studier jämfört hur försökspersoner påverkas av skogspromenader eller promenader i grönområden med hur de påverkas av att promenera i stadsmiljöer.

Slutsatsen blir således att det är tveksamt om du kan bli ”frisk” av naturen men att natur på recept förmodligen kan främja hälsa.

I en studie fick kontrollgruppen i stället för att promenera i naturen gå längs med en trafikerad motorväg med fyra filer. Föga förvånande gav promenader längs motorvägen inte samma positiva effekter som promenaderna i naturen gav ⁵.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

De studier som undersökt naturens hälsoeffekter är få och av begränsad kvalitet.

Granskande artiklar som gått igenom forskningen på området har dragit slutsatsen att Natur på recept kan ha en viktig roll i att främja hälsa och förebygga sjukdom, men att det behövs mer högkvalitativ forskning för att ta reda på hur denna verksamhet bör utföras 2–4.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Många upplever att de mår bra och kopplar av när de befinner sig i naturen och det finns faktiskt forskning som visar att vistelse i natur påverkar oss på en mängd sätt som skulle kunna vara hälsofrämjande, men många oklarheter kvarstår.

Slutsatsen blir således att det är tveksamt om du kan bli ”frisk” av naturen men att natur på recept förmodligen kan främja hälsa och kanske också användas som komplement inom vården.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons