Annons

Nazistiska NMR döljer intäkter för staten

Nordiska motståndsrörelsens (NMR:s) demonstration i Kungälv på första maj.
Nordiska motståndsrörelsens (NMR:s) demonstration i Kungälv på första maj. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, bryter mot reglerna för hur intäkter ska redovisas till staten, visar SvD:s granskning. Organisationen säger sig ha dragit in endast 177 000 kronor under 2018 – och undanhåller samtidigt intäkter från sidoverksamheten Nordfront.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Nordiska motståndsrörelsens (NMR) hejdas av polis under en demonstration.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Miljoner som passerat via privata konton, stängda bankkonton och misstankar om skattebrott. Nordiska motståndsrörelsens ekonomi har kantats av turbulens. Nu redovisar organisationen för första gången sina intäkter offentligt, enligt ny svensk lagstiftning. SvD har granskat siffrorna – och mycket tyder på att NMR inte följer den nya lagen.

Eftersom partiet ställde upp i riksdagsvalet i fjol är det skyldigt att ge allmänheten insyn i partiets ekonomi, enligt lagen om insyn i partiers finansiering. Redovisningen lämnas in till Kammarkollegiet, myndigheten vars uppgift är att tillhandahålla service inom staten gällande bland annat ekonomi, juridik och kapitalförvaltning.

En så pass stor och omfattande organisation kräver mer än 177 000 kronor.

För kalenderåret 2018 uppgick NMR:s intäkter till 176 908 kronor, enligt partiets rapportering. Men det är en anmärkningsvärt låg summa, menar Christer Mattsson, forskare och expert på nazistiska organisationer vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet.

– Det skulle förvåna mig väldigt mycket om den stämde, säger han till SvD.

Annons
Annons

– Mig veterligen är det ingen som har begrepp om antal medlemmar eller ekonomi i NMR, däremot har jag noterat att de i större utsträckning ber medlemmar om pengar. De har det nog kämpigt, men en så pass stor och omfattande organisation kräver mer än 177 000 kronor, tillägger han.

Men summan är inte bara låg – det saknas även intäktsposter i redovisningen. Enligt lagen är alla partier skyldiga att även redovisa intäkter från närstående verksamheter till Kammarkollegiet.

”Om verksamheten bedrivs genom flera ideella föreningar, ska varje sådan förening lämna intäktsredovisning om sin verksamhet”, står det i lagtexten.

Lagen har dessutom fått en ordentlig skärpning från och med april i fjol. Tidigare behövde partier endast redovisa belopp från sidoverksamheter om pengarna var direkt kopplade till politisk aktivitet. Nu ska alla summor genomlysas.

Men NMR har exempelvis inte redovisat några intäkter från Nordfront, den ideella förening som ger ut propagandatidskriften och nättidningen Nordfront och som via hemsidan säljer litteratur och andra produkter.

Att Nordfront är nära kopplat till NMR, och alltså också ska redovisa sina intäkter enligt den nya lagen, råder det ingen tvekan om.

Både NMR och Nordfront utreds sedan ett drygt år tillbaka för misstänkt skattebrott och enligt handlingar från Skatteverket bedömer myndigheten att det råder ”stor intressegemenskap föreningarna emellan” – både vad gäller ändamål och vilka som sitter på beslutsfattande positioner. Till exempel har samma personer suttit som ordförande, kassör och firmatecknare i båda föreningarna. Ordföranden har dock nyligen lämnat NMR för en utbrytargrupp som uppstått från partiet.

Annons
Annons

Nordiska motståndsrörelsens (NMR) hejdas av polis under en demonstration.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Skatteverket skriver också att NMR och Nordfronts ekonomiska verksamhet är ”väl integrerade med varandra” och att det är svårt att särskilja dem.

Men trots detta, finns alltså inga uppgifter om bidrag eller pengar från försäljning av produkter via Nordfront i redovisningen till Kammarkollegiet.

NMR har tidigare uppgett att försäljningen i webbshoppen sköts genom ett externt bolag – men även bolag som genererar pengar till ett parti ska redovisa summan.

När SvD anonymt kontaktar Nordfront och frågar var pengar från webbutiken, stödmedlemskap och kontantdonationer går svarar organisationen att Nordfront i dagsläget inte har egna konton och att alla pengar går direkt till NMR.

Rörelsen har de senaste åren haft problem med konton som stängs ner av storbankerna, och har i perioder stått utanför banksystemet. Då har i stället pengarna bland annat satts in på kassörens olika bankkonton.

Dokument från Skatteverket visar att det mellan 2015 och 2017 handlar om 5,6 miljoner kronor som skulle kunna härledas till NMR, men som organisationen inte kan förklara ursprunget till, vilket Expressen tidigare rapporterat.

Nordiska motståndsrörelsens (NMR) hejdas av polis under en demonstration.
Nordiska motståndsrörelsens (NMR) hejdas av polis under en demonstration. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fyra olika föreningar som har kopplingar till NMR redovisade tillsammans 283 000 kronor i skattefria intäkter 2016, varav Nordfront stod för 142 000 kronor. Samma år gjorde dessutom webbutiken en vinst på 128 000 kronor.

Annons
Annons

I den intäktsredovisning för fjolåret som partiet lämnat till Kammarkollegiet har 51 procent (89 500 kronor) kommit från insamling av kontanter, 32 procent (56 500 kronor) från medlemsavgifter och 17 procent (30 908 kronor) från anonyma bidrag.

I samband med redovisningen av kontantinsamlingarna noteras även datum och stad. Under 2018 var framför allt NMR:s närvaro vid Almedalsveckan lukrativ. Partiet samlade då in 12 500 kronor under tre dagar i Visby. Vid 1 maj-demonstrationen i Ludvika i fjol samlades en summa om 9 170 kronor in.

NMR påstår via presstalesmannen Pär Öberg att de övriga föreningarna inte har någon skyldighet att redovisa sina intäkter.

– Webbutiken är ett separat företag som inte har med det andra att göra, säger han.

Han säger dock att ”det rör sig om små ekonomier” i föreningarna, på grund av att bankerna stängt många av organisationens konton.

Hur stora skattefria intäkter hade föreningarna i fjol?

– Jag ser inte vad vi har att vinna på att lämna ut det till Schibsted. Det är inte några vänner till oss, säger Pär Öberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons