Annons

Emma Frans:Alla samtal i bilen behöver inte förbjudas

Hur påverkas vi av att samtala när vi kör? Forskning visar att det finns en skillnad mellan att prata med någon i telefon och med en passagerare i sätet bredvid.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

En kvinna pratar i mobilen samtidigt som hon kör bil. Både uppmärksamhet och motorik begränsas.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

En kvinna pratar i mobilen samtidigt som hon kör bil. Både uppmärksamhet och motorik begränsas.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
En kvinna pratar i mobilen samtidigt som hon kör bil. Både uppmärksamhet och motorik begränsas.
En kvinna pratar i mobilen samtidigt som hon kör bil. Både uppmärksamhet och motorik begränsas. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sedan den 1 februari 2018 är det förbjudet att köra bil med mobiltelefonen i handen. Lagen innebär ett förbud mot att tala i en handhållen mobiltelefon, skicka SMS eller uppdatera sina sociala medier vid färd på väg med motordrivet fordon (1). Syftet med den nya lagen är att öka trafiksäkerheten, men vad säger vetenskapen om detta förbud?

Minskar vi risken för trafikolyckor om vi lägger ifrån oss våra mobiltelefoner?

De senaste decennierna har antalet allvarliga trafikolyckor minskat, trots ett ökat mobilanvändande. Detta är något som ibland framhävs av rattsurfandets försvarare. Trenden med minskat antal allvarliga olyckor börjar plana av, vilket visserligen tros bero på andra faktorer än ett ökat mobilanvändande (2). Det är dock oklart hur trenden hade sett ut om vi inte hade använt mobiltelefoner under bilkörning.

Annons
Annons

En samtalspartner i telefon babblar däremot på som vanligt, även om du ska göra en omkörning eller om det dyker upp en älg på vägen.

Att studera hur ofta mobiltelefoner orsakar trafikolyckor är inte helt enkelt. Särskilt när det gäller olyckor med dödlig utgång är det svårt att ta reda på den yttersta orsaken till händelsen. Studier utförda i både simulatorer och i den verkliga världen har dock visat att förare som använder mobiltelefon minskar sin visuella avsökningsförmåga, är mer benägna att avvika från sin bana och är långsammare att reagera på potentiella risker (3, 4).

Det är lätt att förstå varför en handhållen telefon är ett problem – den tar inte bara vår uppmärksamhet i anspråk utan begränsar också vår motorik. Förbudet mot att hålla mobilen i handen medan vi kör känns därför rimligt för de flesta.

Vissa experter hävdar dock att detta förbud inte är tillräckligt utan att lagen borde utökas till att även innefatta alla mobilsamtal där handsfree eller högtalarfunktion används. Det finns nämligen studier som visar att mobilsamtal är distraherande och påverkar körförmågan oavsett om vi håller telefonen i handen eller inte (3, 4).

Men om samtal är så förödande för körförmågan, betyder det att vi borde förbjuda alla typer av samtal när vi kör bil? Borde det även vara förbjudet att samtala med personen som sitter i passagerarsätet bredvid?

Det finns forskning som visar att vår körförmåga försämras när vi använder mobiltelefoner samtidigt som vi kör, och detta gäller även om vi inte håller telefonen i handen.

Nej, det verkar som om samtal med passagerare inte är lika problematiska. Forskningsstudier har visat att mobilsamtal försämrar körförmågan i högre utsträckning än konversationer med passagerare (5, 6). Förklaringen till detta tros vara att passagerare som sitter bredvid själva hänger med i det som händer i trafiken (7).

Om din samtalspartner sitter bredvid dig anpassas samtalet efter hur pass utmanande körningen är, och konversationen upphör om det händer något som kräver din fulla uppmärksamhet. En samtalspartner i telefon babblar däremot på som vanligt, även om du ska göra en omkörning eller om det dyker upp en älg på vägen.

Sammanfattning:

Det finns forskning som visar att vår körförmåga försämras när vi använder mobiltelefoner samtidigt som vi kör, och detta gäller även om vi inte håller telefonen i handen utan samtalar via handsfree eller högtalarfunktion. Däremot verkar vi kunna fortsätta konversera med passagerare utan att utsätta dem eller oss själva för några större risker.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons