Annons

Nej, kusiner ärver dig inte – men din morbror

Caroline Elander Knip svarar. Illustration: Thomas Molén
Caroline Elander Knip svarar. Illustration: Thomas Molén

Om min fru dör före mig, och jag vill att hennes barn ska ärva mig, hur ska jag göra? Visst ärver inte kusiner? Advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag är gift och har inga egna barn. Min fru har två barn i ett tidigare äktenskap. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all vår egendom är enskild egendom. Min fru ärver väl mig med fri förfoganderätt om vi inte har något testamente?

Jag har skrivit ett testamente till min fru som säger att hon ärver mig med full äganderätt. Vad behöver jag göra för att min frus barn skall ärva mig om min fru dör före mig?

Mina släktingar är en morbror och sex kusiner, mina föräldrar är döda. Om jag inte hade något testamente – skulle min morbror ärva mig? Kusiner ärver väl inte?

Efter att din fru avlidit kan du upprätta ett nytt testamente där du anger att din frus söner ska ärva dig i stället.

Caroline Elander Knip: Om du inte har upprättat något testamente och det finns ett äktenskapsförord som anger att all egendom är enskild, kommer under de förhållandena du beskriver din morbror att ärva dig den dagen då både du och din fru är avlidna. Detta gäller under förutsättning att du inte har några bröstarvingar, att dina föräldrar är döda och att du inte heller har några syskon eller syskonbarn, far eller morföräldrar vid liv. Kusiner har mycket riktigt inte någon arvsrätt. Oberoende av om du eller din fru avlider först skulle din frus söner ärva hennes enskilda egendom, förutsatt att hon inte har upprättat ett testamente som säger annorlunda.

Annons
Annons

Då du uppger att du har ett testamente och att din fru enligt detta ärver dig med full äganderätt kommer hon att få del av hela kvarlåtenskapen efter dig om du avlider först. Egendomen kommer då att likställas med hennes övriga tillgångar vilket innebär att din frus söner kommer att få del av arvet även efter dig då din fru avlider.

Om det inte anges i testamentet vad som ska hända med dina tillgångar om din fru avlider först, bör det regleras för att undvika en eventuell onödig tvist mellan hennes söner och din morbror.

Om du inte vill göra något i dag kan du, efter att din fru avlidit, upprätta ett nytt testamente där du anger att din frus söner ska ärva dig i stället för din fru. Om du föredrar att reglera det hela nu medan ni båda är i livet kan du upprätta ett nytt testamente med samma innebörd som det tidigare men med tillägget att din frus söner ärver dig i hennes ställe om hon avlider först.

Om frågan inte regleras och din fru avlider först kommer det att, efter det att du har avlidit, göras en tolkning av ditt testamente som vid en eventuell tvist kan vara till antingen din morbrors eller din frus söners fördel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons