Annons

”Nej! Populisterna får inte använda vår musik”

Benny Andersson, Åsa Jinder och Tomas Ledin är några av undertecknarna av uppropet.
Benny Andersson, Åsa Jinder och Tomas Ledin är några av undertecknarna av uppropet. Foto: TT och IBL

Upprop. ”De populistiska partier som vill annektera den svenska folkmusiken och den folkliga kulturen för att nå ut med sitt extremnationalistiska budskap har helt enkelt inte fattat vad folkmusik är.”

Folkkära artister som Benny Andersson, Åsa Jinder och Tomas Ledin samlas i uppropet ”Utan oss tystnar musiken”.

Under strecket
Publicerad

Benny Andersson

Foto: TTBild 1 av 2

Ale Möller

Foto: Peter ÖstmanBild 2 av 2

Viljan att annektera kulturella uttryck, förbjuda andra, hitta ett renrasigt kulturellt ursprung för att stärka idépolitiska syften och för att hitta hem, är ett återkommande tema genom de mest destruktiva perioderna av mänsklighetens historia.

Vi ser nu återigen hur samma extremnationalistiska krafter som resulterade i andra världskrigets galenskap knackar på den folkliga kulturens dörr, inte bara här utan i stora delar av världen, utrustade med samma vilja att annektera inte bara enskilda artisters verk och kulturella uttryck, utan också de folkrörelser och bildningsverksamheter som bär dem, för att stärka sin identitet och hårdfört marknadsföra åsikter som går stick i stäv med vårt demokratiska systems grundläggande principer. Åsikter som mer än något annat blottar bristen på kunskap om de folkliga kulturernas liv och väsen.

Folkmusik och den svenska folkliga dansen är inte och har aldrig varit ett renodlat nationellt begrepp med en direkt linjär bakgrund ner i den svenska myllan, utan är mer som ett stort, levande och brokigt paraply som samlar starkt regionala utövare med utövare från flera kontinenter och förbinder djup tradition med nyskapande. Den musikaliska samvaron under paraplyet är inte alltid friktionsfri, men det är okej. I folkmusiken, den folkliga kulturen och dansen får alla plats och kan delta utifrån förmåga inte minst genom de folkrörelser som värnar viktiga principer som öppenhet och inkludering.

Annons
Annons

Här finns flera av våra mest folkkära artister och också fantastiska musiker som långt från offentligheten ägnat ett helt liv åt att djupdyka i lokala musikaliska uttryck, och sedan generöst delar med sig av sina kunskaper till nya musikergenerationer.

Här finns berättelser i musikalform som förs över jordens yta till tröst och igenkänning för alla som tvingats vandra.

Här finns alla vi som blir lyckliga över de säregna kvartstonerna som är så kännetecknande för det ursvenska soundet i svenska folklåtar. Kvartstoner som vi delar med indiska, arabiska och persiska folkmusiktraditioner.

De populistiska partier som vill annektera den svenska folkmusiken och den folkliga kulturen för att nå ut med sitt extremnationalistiska budskap har helt enkelt inte fattat vad folkmusik är.

Ty så är folkmusikens väsen. Den exporteras, importeras och förändras i takt med att den överförs från en generation till en annan. Det är det som gör den levande, spännande och aktuell istället för stereotyp, ointressant och statisk.

De populistiska partier som vill annektera den svenska folkmusiken och den folkliga kulturen för att nå ut med sitt extremnationalistiska budskap har helt enkelt inte fattat vad folkmusik är.

Att musik och kultur skall vara tillgänglig för alla är en av vår moderna demokratis viktigaste principer. Just därför är den också lagstadgad. Denna princip kan dock inte per automatik också innebära en skyldighet för oss artister, musiker, traditionsbärare och arrangörer att låna våra uttryck till politiska krafter vi inte står bakom eller gett vårt uttryckliga godkännande till.

Annons
Annons

Benny Andersson

Foto: TTBild 1 av 1
Benny Andersson
Benny Andersson Foto: TT

Med rådande juridik står det till exempel extremnationalistiska radiostationer fritt att spela vår musik samtidigt som våra egna möjligheter att säga nej är i det närmaste obefintliga. Här behöver juridiken stärkas för oss som utövare!

Att människor i sin saknad och törst efter svensk, folklig kultur söker sig till extremnationalistiska partier måste ses som ett gigantiskt, kulturpolitiskt misslyckande av samtliga politiska partier.

Den som vill förlora sig i virvlande sensuell dans på en spelmansstämma, beröras av vemodigt smärtsamma medeltidsballader eller sjunga en av Evert Taubes folkkära låtar vid midsommarstången eller olika allsångsprogram skall inte heller behöva avstå i rädsla för att förknippas med politiska åsikter han eller hon inte har. För just så tystnar musiken, så upphör dansen. Vad hade Evert Taube känt om han visste att SD:s Mattias Karlsson och hans anhängare skrålar hans låtar i syfte att stärka sin politiska sak?

Att människor i sin saknad och törst efter svensk, folklig kultur söker sig till extremnationalistiska partier måste ses som ett gigantiskt, kulturpolitiskt misslyckande av samtliga politiska partier. I vårens förvirrade kulturdebatt blandas i svepande formuleringar sedvänjor och utbildning med de fria konsternas ställning i en salig röra samtidigt som de folkrörelser och plattformar för folklig kultur som i decennier arbetat för att bära, förvalta, utveckla och förnya den folkliga kulturen lämnats i skuggan av det politiska etablissemanget av rädsla för att förknippas med eller gå ärenden åt extremnationalistiska rörelser.

Annons
Annons

Ale Möller

Foto: Peter ÖstmanBild 1 av 1

Vi står dock starka mot dessa krafter. Utan oss tystnar musiken. Att vilja annektera ett uttryck är inte samma sak som att lyckas. Den stora politiska utmaningen är att säga ja till människan och nej till åsikter som inte är förenliga med vårt demokratiska system!

Ale Möller
Ale Möller Foto: Peter Östman

Vi vill se en kulturpolitik värd namnet där samtliga partier tar ansvar för att vårt brokiga kulturarv får det utrymme och den uppmärksamhet det förtjänar istället för att genom egen passivitet lämna fältet fritt för SD och andra.

Vi förväntar oss också ökade juridiska möjligheter att förhindra att vår musik används i politiska syften. Vi accepterar inte att vår musik definieras, konserveras och annekteras av populistiska partier och används i ett annat syfte än det den är avsedd för – att beröra på en själslig nivå där orden inte alltid räcker till.

Utan oss tystnar musiken – artister säger nej till extremnationalism.

Gunnar Idenstam, konsertorganist, folkmusiker & tonsättare. Ledamot i Kungliga Musikaliska akademin

Benny Andersson, dragspelare & kompositör. Ledamot i Kungliga Musikaliska akademin

Ale Möller, folkmusiker. Ledamot i Kungliga Musikaliska akademin

Tomas Ledin, artist & låtskrivare

Sofia Karlsson, musiker, sångerska, låtskrivare, producent

Lena Willemark, sångerska, spelman & kompositör

Annons
Annons

Sven Ahlbäck, riksspelman och professor. Ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin

Susanne Rosenberg, folksångerska och professor. Ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin.

Åsa Jinder, musiker & författare

Mats Wester, spelman & låtskrivare i gruppen Nordman

Stefan Nilsson, kompositör & musiker

Pelle Schunnesson, ordförande för Föreningen Ransäterstämman

Mats Edén, riksspelman & tonsättare. Ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin

Olov Johansson, artist, kompositör & riksspelman

Mikael Marin, professionell folkmusiker & världsmedborgare

Roger Tallroth, gitarrist

Emilia Amper, nyckelharpist & kompositör

Lisa Rydberg, riksspelman

Johan Hedin, folkmusiker & kompositör

Esbjörn Hazelius, folkmusiker

Leif Göras, riksspelman & fd musikledare

Olle Moraeus, riksspelman & fd musikledare

Per-Erik Moraeus, riksspelman och & musiklärare

Martin Hederos, musiker och låtskrivare. Tonbruket, Ane Brun mfl.

Pether Olsson, spelman, egen företagare

Ulrika Bodén, folksångerska & låtskrivare  

Ellika Frisell, spelman, folkmusiker. Ledamot i Kungliga Musikaliska akademin

Per Gudmundson, riksspelman. Verksamhetschef, Folkmusikens hus

Lotta Johansson, folkdansare. Producent, Folkmusikens hus

Erik Rydvall, nyckelharpsspelman

Sandra Marteleur, folkmusiker

Gunnar Brandin, Programansvarig Boda Hembygdsförening

Sofia Sandén, folksångerska

Bridget Marsden, musiker och kompositör

Leif Ottosson, musiker och kompositör

Mattias Pérez, musiker, universitetslektor i musik

AnnaReet Gillblad, omvärldsanalytiker & fotograf, dansar

Utan oss tystnar musiken är en namninsamling på www.skrivunder.com där artister, musiker och arrangörer genom sin underskrift tydligt kan markera mot att deras verk används i syfte att stödja extremnationalistiska rörelser.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons