Annons

Nervöst när århundradets finansrättegång avgörs

Tisdagen blir en nervös och avgörande dag för nyckelpersonerna i HQ-härvan, med Mats Qviberg i spetsen. Då kommer domen: är de åtalade skyldiga till brott eller inte? Men redan i höst börjar nästa stora rättsprocess.

Under strecket
Publicerad

De första rättegångsdagarna, i början av februari, väckte sådant intresse att det krävdes en extrainsatt sal med storbildskärm för att både privatpersoner och medier skulle få plats. Många ville se finanseliten ta plats i tingsrätten och spänningen inför HQ-rättegången var enorm.

Men ju fler av de drygt trettio rättegångsdagar som gick, desto svalare blev allmänintresset. Det har däremot varit många åhörare i salen per automatik varje dag, de fem åtalade har haft ett entourage av advokater och vissa, till exempel Mats Qviberg, har haft delar av familjen och rådgivare på åskådarplatserna.

Annons
Annons

Stämningen har också många gånger varit hätsk och meningarna om vad som hände i HQ Bank och vem som visste vad har, som väntat, gått isär.

Chefsåklagare Martin Tidén anser att HQ:s tidigare ordförande Mats Qviberg bör få två års fängelse för grovt svindleri, revisorn från KPMG ska enligt åklagarna dömas till två års fängelse för medhjälp till grovt svindleri.

De tre andra åtalade, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström och Mikael König bör, enligt åklagaren, dömas till två och ett halvt års fängelse och få näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

– Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Det här är grova ekonomiska brott, och de har högt straffvärde, sa Martin Tidén i sin slutplädering i Stockholms tingsrätt.

Samtidigt har det gått sex år sedan de påstådda brotten ska ha begåtts. Den långa tiden kan domstolar väga in och det skulle, vid en fällande dom, kunna tala emot fängelse.

Åklagarna hävdar att värderingen av HQ Banks tradingportfölj var felaktig och menar att de åtalade var medvetna om det. Man har radat upp mejl och styrelseprotokoll som visat att de åtalade från HQ var införstådda i vad som pågick i tradingverksamheten.

De åtalade har å sin sida bestämt hävdat att det inte var något fel med värderingen av tradingportföljen. Och om så vore fallet, har de inte känt till det.

Annons
Annons

Just kritiken mot hur åklagarna har tolkat värderingsfrågorna har i huvudsak drivits av KPMG-revisorns advokat Torgny Wetterberg. Han har sagt att regelverket har ändrats genom åren, men de regler som finns, de följdes på HQ Bank. Han menar att åklagaren Martin Tidén, och därmed även Finansinspektionen som drog in banktillståndet, har fått hela regelverket kring värdering om bakfoten. Och upprördheten har varit stor.

– Det finns inte ord för det! Vi har skickat in experter som har utrett det här, men inget händer, sa Wetterberg i rätten.

Under den stridslystna rättegången har de åtalades sida också anklagat åklagarsidan för att ha nära kopplingar till HQ AB – som drivs av tidigare aktieägare som förlorade stora summor pengar på kraschen och som nu laddar för en civilrättslig process mot HQ:s tidigare nyckelpersoner.

– Det märks att de har försökt att manipulera och påverka, för de vill ju att det ska bli en fällande dom. Det har de nytta av i sina civila processer, har Mats Qvibergs advokat Hans Strandberg sagt till SvD Näringsliv.

Om nyckelpersonerna i HQ-härvan nu skulle frias på tisdagen, kan flera av dem ändå inte andas ut än. I höst börjar nästa process.

En av de största aktieägarna i HQ AB, fastighetsmagnaten Sten Mörtstedt, som förlorade stora summor på bankkraschen, bestämde sig år 2011 för att inleda en av de största skadeståndsprocesserna i svensk rättshistoria. HQ AB har 17 000 småaktieägare, varav flera har förlorat pengar på kraschen.

Annons
Annons

Man anser att styrelsemedlemmarna i det tidigare HQ, med dåvarande ordförande Mats Qviberg, och revisorn har gjort sig skyldiga till grova fel och ska betala skadestånd och återbära aktieutdelningar på över 5 miljarder kronor inklusive ränta. Tvistemålen omfattar bland annat, enligt HQ, olagliga vinstutdelningar och skadestånd på grund av ”optionsaffärer som dolts genom felaktiga värderingar, bokföring och informationsgivning.”

Det "nya HQ" har kommit in med yttranden till tingsrätten där bolagets ordförande Christer Sandberg bland annat skriver:

– HQ kan i detalj visa, person för person, när Mats Qviberg, styrelseledamöterna samt revisorn fick kännedom om problemen i
tradingportföljen. För var och en kan vi visa att de kände till problemen långt före år 2010. Felvärderingarna gjorde att förlusterna inom bankens tradingverksamhet kunde växa till en nivå som till slut hotade bankens existens.

Men det här är alltså något som de åtalade inte håller med om, och många bedömare har spått en friande dom på tisdagen. Under rättegången har HQ AB:s aktie också sjunkit kraftigt, vilket indikerar att tron på att man ska lyckas kräva ut skadestånd av de inblandade har minskat.

– Vi bedömer dock inte att utgången kommer att påverka det kommande tvistemålet i tingsrätten, skriver Christer Sandberg i sitt yttrande och avslutar:

– Brottmålen är helt fristående från HQs tvistemål och bygger huvudsakligen på andra gärningar och en begränsad tidsperiod. Dessutom är beviskraven i brottmål väsentligt högre än i tvistemål.

På tisdag kommer domen som rör brottsmålet om HQ Bank. Men redan den 8:e november i år påbörjas förhandlingarna i Stockholms tingsrätt i det civilrättsliga målet mot flera av de forna HQ-topparna och revisorn.

Den domen väntas under tredje kvartalet 2017. Rättegångarna rör delvis samma frågor, men är olika till sin karaktär. I domen som kommer på tisdag handlar det om straffansvar för brott, och beviskraven är höga.

Åklagaren ska visa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de brott han åtalat för har begåtts. I den kommande civilrättsliga processen om skadestånd är beviskraven betydligt lägre, där gäller överviktsprincipen, det vill säga att det är något mer troligt för det ena eller andra.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons