Annons

NMR riskerar höga böter vid felaktiga uppgifter

NMR kan komma att hamna i klammer med rättvisan om det visar sig att de lämnat felaktiga uppgifter.
NMR kan komma att hamna i klammer med rättvisan om det visar sig att de lämnat felaktiga uppgifter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nordiska motståndsrörelsen kan tvingas böta upp till 100 000 kronor om de lämnat felaktiga uppgifter om organisationens intäkter till Kammarkollegiet.

– Vi kommer att ta ärendet vidare, säger Sanna Ärfström, sakkunnig på Kammarkollegiets rättsavdelning.

Under strecket
Publicerad

För att öka transparensen kring hur politiska partier finansieras ska de varje år redovisa sina intäkter till Kammarkollegiet. Myndighetens uppgift är att tillhandahålla service inom staten gällande bland annat ekonomi, juridik och kapitalförvaltning.

Kammarkollegiet bedriver också tillsyn över de inkomna redovisningarna, och ska se till att partierna följer rådande lagstiftning.

Hittills i år har myndigheten inte fått anledning att upprätta ett tillsynsärende för något parti. Men det kan nu bli aktuellt, efter SvD:s granskning som visat brister i redovisningen av Nordiska motståndsrörelsens intäkter.

– Nu är jag inte insatt i NMR:s redovisning, men får vi som i det här fallet en impuls att något kanske inte står rätt till tar vi ärendet vidare och tittar på det, säger Sanna Ärfström, sakkunnig på Kammarkollegiets rättsavdelning.

I fjol skärptes dessutom lagen om insyn i partiers finansiering, vilket bland annat innebär högre krav på redovisning från partiers sidoverksamheter.

Om det finns skäl för oss att utreda om en intäktsredovisning är felaktig kommer vi att utöva tillsyn.

Tillsyn utövas dock inte per automatik i varje enskilt ärenden, utan det kräver att myndigheten noterat indikationer som tyder på att en redovisning bör granskas.

Om ett parti har lämnat felaktiga uppgifter i en redovisning kan Kammarkollegiet besluta om sanktioner. Beloppet ska motsvara den summa som utelämnats från redovisningen, men kan max uppgå till 100 000 kronor.

Huruvida NMR kan tvingas betala böter kan Sanna Ärfström inte svara på i dagsläget.

– Det är svårt att svara på. Om det finns skäl för oss att utreda om en intäktsredovisning är felaktig kommer vi att utöva tillsyn, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons