Annons

NOA: Ordningsvakter ska komplettera polis

I juni skedde en kraftig explosion i ett bostadsområde i Linköping.
I juni skedde en kraftig explosion i ett bostadsområde i Linköping. Foto: Carolina Byrmo/TT

Poliser i yttre tjänst blir ”den mest knappa resursen” till 2024 och då kommer också över hälften av alla poliser ha mindre än sex års erfarenhet, enligt en analys från Nationella operativa avdelningen, NOA. Konkret vill NOA att ordningsvakter ger stöd åt polisen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte Linköping efter sprängningen där.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT Bild 1 av 2

Rikspolischef Anders Thornberg.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2

För polisen har det varit en intensiv första sommarmånad. Sprängningar och dödsskjutningar har avlöst varandra över hela landet.

På tisdag arrangeras en extrainsatt riksdagsdebatt om gängkriminaliteten på initiativ av Moderaterna, kort efter att Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) pucklade på varandra på samma tema i riksdagsårets avslutande partiledardebatt.

I Uppsala talar polisområdeschefen Per Halldén om ”en sjukt hög belastning” efter sex skjutningar och fyra olösta mord.

– Jag har aldrig varit med om något liknande.

I den högsta polisledningen uttrycker man sig något annorlunda.

Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelningen, NOA, skriver om ”positiva trender i många utsatta områden” i sitt senaste månadsbrev till polisens anställda.

”Att vi nu ser en försiktigt positiv utveckling på flera håll i områdena är ett bevis på att vi har kraftsamlat och använt lägesbilden över utsatta områden på ett konstruktivt sätt.”

Även rikspolischefen Anders Thornberg målar en förhållandevis ljus bild av hur det går för polisen.

I månadsbrevet för juni skriver Thornberg om ”den försiktigt positiva utvecklingen i utredningsverksamheten” och att han uppfattar fortsatt politiskt stöd efter ett möte på justitiedepartementet:

Annons
Annons

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte Linköping efter sprängningen där.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT Bild 1 av 1

”Vid myndighetsdialogen diskuteras våra resultat och den fortsatta inriktningen av verksamheten. Det var ett bra möte där jag kände att vår uppdragsgivare var nöjd och såg en positiv utveckling inom många områden”.

Trots de positiva tongångarna från polisledningen innebär sommarens våldsutbrott i kombination med det höga politiska tonläget ändå ett ökat tryck mot polisen.

I februari 2018 petades den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson när utredningsresultaten inte lyfte och den politiska kritiken tilltog inför riksdagsvalet senare under året.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte Linköping efter sprängningen där.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte Linköping efter sprängningen där. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Vid regeringsskiftet i januari i år var inrikesminister Mikael Damberg (S) också tidigt ute med kravet att polisen måste trycka tillbaka det grova gängvåldet och åstadkomma en positiv utveckling i utsatta områden.

En viss nedgång har skett mellan 2017 och 2018. Räknat från 2015 blir bilden den motsatta – både antalet utsatta och särskilt utsatta områden har ökat markant.

– Mitt budskap är att vi inte kan andas ut, det är ett långsiktigt och strategiskt arbete som måste göras, kommenterade Damberg den nya lägesbilden i utsatta områden.

Rikspolischefens svar blir att samla större resurser i sitt eget kansli, 15–20 tjänster som ska ”finansieras genom omprioriteringar mellan berörda avdelningar”, enligt en intern rapport SvD har tillgång till.

Annons
Annons

Rikspolischef Anders Thornberg.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Resurserna ska användas till rekrytering av en nyinrättad tjänst som kanslidirektör och två nya funktioner vid kansliet:

  • Ledningsstaben ska bland annat fungera som stöd vid ”rikspolischefens dialoger med direktrapporterande chefer”.
  • En strategisk omvärlds- och analysstab som arbetar med en tidshorisont från nuläge upp till 20 år med försvaret som förebild.

Bedömningen är att det kommer att råda brist på poliser under hela perioden

I månadsbrevet beskriver Thornberg det förstärkta kansliet som ”en viktig förändring som nu pågår”.

”Detta kanske inte märks så mycket långt ut i organisationen men det påverkar ändå vår styrning av verksamheten på ett påtagligt sätt”.

Vid sidan av organisationsfrågorna genomförs även flera andra utredningsprojekt. Nyligen avslutade Nationella operativa avdelningen, NOA, den verksamhetsanalys som inleddes vid årsskiftet.

SvD har tagit del av den interna promemorian ”Analys av kärnverksamheten mot 2024”, underskriven av NOA-chefen Mats Löfving. Bedömningen är att det kommer att råda brist på poliser under hela perioden:

”Poliser som kan tjänstgöra i yttre tjänst kommer under perioden att vara den mest knappa resursen”.

Det politiskt satta målet är att Polismyndigheten ska växa med 10 000 anställda under den kommande femårsperioden.

Enligt promemorian är en avgörande faktor för att nå dit att öka antalet platser på polishögskolan.

Rikspolischef Anders Thornberg.
Rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Inför höstens utbildningsstart har nu totalt 939 personer antagits vilket är rekordmånga för polishögskolorna.

Samtidigt omfattar polisutbildningen fem terminer och det kommer att dröja innan det märks några resultat. Hur många nya poliser satsningen innebär i framtiden beror också på hur många som fullföljer polisstudierna.

NOA:s inriktning för att motverka polisbristen är att ”redan i dag identifiera ytterligare aktiviteter som främjar frigörande av polisiär kompetens.”

  • Ett förslag är att rekrytera civil utredningskapacitet och frigöra polisiära resurser den vägen.
  • Ett annat är att ”hushålla” med poliser för de tjänster där polisiär kompetens är nödvändig vid interna rekryteringar.
  • Ett tredje är att säkerställa att civila ordningsvakter ”på ett så bra sätt som möjligt kompletterar polisens ordningsupprätthållande och trygghetsskapande arbete”.

55 procent av polisens personal kommer att ha ”mindre än sex års erfarenhet” 2024

I promemorian beskriver NOA lokalpolisområdena som ”basen för polisens verksamhet”. Av det skälet är det nödvändigt med ”en fortsatt ökning av främst områdespoliser i yttre tjänst”.

Gränskontrollerna är ett annat prioriterat område som behöver förstärkas och ingå i det ordinarie brottsbekämpande uppdraget. Enligt NOA är gränserna en ”första försvarslinje” mot smuggling av varor och människor, inklusive äktenskapstvång, och skyddet mot internationella brottsnätverk.

Nyrekrytering i kombination med personalomsättning och pensionsavgångar kommer samtidigt att betyda att 55 procent av polisens personal kommer att ha ”mindre än sex års erfarenhet” 2024 om polisen då nått det uppsatta målet att växa från 30 000 till 40 000 anställda.

På längre sikt kommer det att krävas ännu fler polisanställda för att behålla polistätheten när befolkningen fortsätter att växa. 2029 bedöms behovet till totalt 41 246 medarbetare vid Polismyndigheten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons