Annons

Nordea skjuter upp utdelning

Foto: Tomas Oneborg

Nordeas styrelse föreslår att banken skjuter upp beslutet om utdelning för 2019 efter rekommendation från den Europeiska centralbanken, ECB.

Under strecket
Publicerad

Nordea följer i de svenska bankernas fotspår när styrelsen nu föreslår att banken skjuter upp beslutet om utdelning för 2019. Nordea agerar på en rekommendation från den Europeiska centralbanken, ECB.

”ECB anser att det är viktigt att bankerna bevarar kapital för att bibehålla sin kapacitet att stötta ekonomin i ett läge med förhöjd osäkerhet till följd av covid-19", skriver Nordea i ett pressmeddelande.

ECB vill att stora banker åtminstone fram till den 1 oktober avstår från att lämna utdelningar för 2019 och 2020 och avstår från att köpa tillbaka egna aktier.

”Nordea är en av de starkast kapitaliserade bankerna i Europa. Styrelsen har emellertid förståelse för den osäkerhet som covid-19 orsakar och instämmer i att alla banker måste vidta åtgärder för att stötta samhället och ekonomin i Europa”, skriver banken.

Styrelsen föreslår i stället att stämman, som ska hållas den 14 maj, bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för 2019. Utbetalningen kan ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigandet ska gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021.

I Sverige har Finansinspektionens och politiker sagt att bankerna bör slopa utdelningen i coronakrisen.

SEB och Swedbank har skjutit upp sina stämmor till senast den sista juni och öppnat dörren för att skrinlägga utdelningen.

Handelsbanken har redan hållit sin stämma, men utan att besluta om utdelning. Senast i november kommer banken att hålla en extra bolagsstämma för att fatta beslut om utdelningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons