Annons

Janerik Larsson:Nordisk historia ger perspektiv

 20070509 Drottning Margarethe lyssnar på kung Carl Gustaf tal vid onsdagskvällens galamiddag på Christiansborgs slott.
20070509 Drottning Margarethe lyssnar på kung Carl Gustaf tal vid onsdagskvällens galamiddag på Christiansborgs slott. Foto: Fredrik Sandberg
Under strecket
Publicerad

Det gäller att kunna sin historia för att förstå nutiden.

Jag skrev igår om dansk och svensk nationalism - i SvD papperstidningen idag - men till det jag skriver där ska läggas detta som kom i ett mejl från en historiekunnig vän:

Freden i Nystad och framför allt i Fredrikshamn 1809 innebar en katastrof för Sverige, men frederna i Roskilde och Kiel (och Islands självständighet) ledde till att Danmark från att ha varit Nordens ursprungligen ledande stat förvandlades till en mycket liten stat, Nordens näst minsta.

Jag kollade på Wikipedia:

Freden i Nystad är den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland den 30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland. Freden avslutade det stora nordiska kriget, och innebar att Sverige fick avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel och Dagö) samt Livland till Ryssland. Gränsen mellan Sverige och Ryssland kom att dras ungefär där gränsen mellan Finland och Ryssland går numer.

Freden i Fredrikshamn  var det fredsavtal mellan Sverige och Ryssland som avslutade finska kriget 1808–1809. Avtalet undertecknades i den dåvarande ryska staden Fredrikshamn den 17 september 1809. Enligt fördraget fick Sverige avträda hela Finland, Åland samt de delar av dåvarande  Västerbotten och Lappland som var belägna öster om Torne-Muonio-Könkämä älv till Ryssland. De avträdda områdena bildade efter freden Storfurstendömet Finland.

Annons
Annons

Freden i Roskilde är det fredsfördrag mellan Sverige och Danmark-Norge som slöts i  Roskilde den 26 februari 1658, och som avslutade, det av Danmark startade, Karl X Gustavs första danska krig. Resultatet av freden blev att Danmark avträdde  Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län till Sverige.

Freden i Kiel slöts den 14 januari 1814 mellan å ena sidan Sverige och Storbritannien och å andra sidan Danmark, och var inledningen till den Svensk-norska unionen som existerade mellan 1814-1905. Fredstraktaten var ett resultat av att Danmark som Napoleons bundsförvant stod på den förlorande sidan i Napoleonkrigen, medan Sverige stod på den segrande allierade sidan.

Efter slaget vid Leipzig 1813 vände den svenske tronföljaren Karl Johan, som var överbefälhavare för den allierade Nordarmén, sina trupper mot Danmark och tvingade detta land till fred. Enligt fredstraktaten i Kiel avträdde den danska konungen Norge till konungen av Sverige medan Sverige avträdde Svenska Pommern och Rügen till Danmark samt en miljon riksdaler. I det första utkastet till fredstraktaten omfattade det hela kungariket Norge, men i det färdiga traktaten undantogs de norska biländerna, Grönland, Island och Färöarna.

År 1918 fick Island självständighet, fortfarande i union med Danmark, såsom konungariket Island (Konungsríkið Ísland). Detta innebar bland annat att Danmark skötte Islands utrikespolitik, medan Island hade självstyre i det mesta och hade gemensam konung med Danmark. Under andra världskriget blev Danmark ockuperat av Tyskland, men Island blev i stället ockuperat av Storbritannien. Den 17 juni 1944 löpte Islands unionsavtal med Danmark ut. Efter en folkomröstning utropade sig landet som republik.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons