Annons

Kampen tätnar mellan de nordiska flygplatserna

Köpenhamn har fortfarande Nordens största flygplats. Men Stockholm, Oslo och Helsingfors växte snabbt förra året och närmade sig. Nu fortsätter utbyggnaden av de nordiska flygplatserna för att kunna ta hand om ständigt fler resenärer.

Under strecket
Publicerad

Resandet ökade bara marginellt vid Köpenhamns flygplats förra året. Men det väntas ta fart igen och flygplatsen bygger ut rejält.

Foto: Ernst Tobisch / Köpenhamns flygplatsBild 1 av 2

2 miljoner svenskar från södra Sverige började sin flygresa från Köpenhamn förra året.

Foto: Köpenhamns flygplatsBild 2 av 2

Resandet ökade bara marginellt vid Köpenhamns flygplats förra året. Men det väntas ta fart igen och flygplatsen bygger ut rejält.

Foto: Ernst Tobisch / Köpenhamns flygplatsBild 1 av 1
Resandet ökade bara marginellt vid Köpenhamns flygplats förra året. Men det väntas ta fart igen och flygplatsen bygger ut rejält.
Resandet ökade bara marginellt vid Köpenhamns flygplats förra året. Men det väntas ta fart igen och flygplatsen bygger ut rejält. Foto: Ernst Tobisch / Köpenhamns flygplats

Efter flera år av rätt snabb tillväxt gick det trögare för Köpenhamns flygplats under förra året. Antalet resenärer ökade bara marginellt och det förklaras till stor del av att svenskar och norrmän i högre grad börjat flyga direkt från sina respektive flygplatser till olika destinationer i Europa, Nordamerika och Asien.

Tidigare har de i högre grad flugit via Köpenhamn och bytt plan där. Men större delen av Köpenhamns transfertrafik kommer från SAS som nu startat fler direktlinjer från de två andra skandinaviska huvudstäderna.

– Det är en internationell trend att fler flyger direkt och färre vill transferera, säger Kasper Hyllestad, presschef för Köpenhamns flygplats.

Det är en internationell trend att fler flyger direkt och färre vill transferera

Annons
Annons

2 miljoner svenskar från södra Sverige började sin flygresa från Köpenhamn förra året.

Foto: Köpenhamns flygplatsBild 1 av 1

Nu verkar det inte oroa ledningen för Köpenhamns flygplats alltför mycket. Flygplatsen är fortfarande den klart största i Norden med 29,2 miljoner passagerare under förra året och att tillväxten planade ut kan åtminstone delvis förklaras av att det blev en andhämtningspaus efter en kraftig uppgång under 2016.

Trots all oro för de miljöeffekter som flyget ger pekar alla prognoser på att flygresandet överlag ökar även framöver. Ledningen för Köpenhamns flygplats planerar också för en fortsatt utbyggnad och på några års sikt ska flygplatsen byggas ut för 20 miljarder danska kronor (26 miljarder svenska) så den klarar 40 miljoner passagerare.

Nu håller man bland annat på att bygga ut fler platser för de riktigt stora långdistansplanen. Terminal 2 byggs dessutom ut rejält för att få plats med fler passagerare och det projektet ska vara klart till i sommar.

2 miljoner svenskar från södra Sverige började sin flygresa från Köpenhamn förra året.
2 miljoner svenskar från södra Sverige började sin flygresa från Köpenhamn förra året. Foto: Köpenhamns flygplats

Utbyggnaden får stor betydelse för de 2 miljoner passagerare från södra Sverige som varje år börjar sin resa just vid Köpenhamns flygplats. Men den påverkar även de många svenskar som, även om direktflygandet ökat, fortfarande flyger till Köpenhamn bara för att byta plan och sedan resa vidare.

Annons
Annons

Efter att i början av förra året ha slutfört en stor utbyggnad av flygplatsen i Oslo kunde ledningen där räkna in en kraftig tillväxt i antal resande under 2017. Det innebär att Oslo i storlek närmat sig Köpenhamn.

Uppgången har framför allt drivits av att allt fler utländska turister reser till Norge, och i synnerhet då till Nordnorge. Norrmännens eget flygresande ligger däremot rätt stilla.

Den senaste utbyggnaden gick på 14 miljarder norska kronor och gjorde att Oslo flygplats nu har kapacitet att klara 32 miljoner passagerare om året. Det ger en viss marginal för tillfället men om tillväxten fortsätter i samma takt som tidigare tar det bara några år tills man nått kapacitetstaket.

Helsingfors/Vanda är den minsta av de fyra nordiska storflygplatserna. Men det var den flygplats som växte snabbast under 2017, mycket drivet av flygbolaget Finnairs expansion och ökade flygningar till Asien. De genererar i sin tur mer flygningar från Helsingfors till andra destinationer i Europa.

Helsingfors flygplats står mitt uppe i en flerårig utbyggnad som ska göra att flygplatsen kan hantera 30 miljoner passagerare om året, motsvarande en drygt 50 procentig uppgång från i dag. Det blir ytterligare utbyggnad av terminalerna samtidigt som det ska bli mer plats för långdistansplanen.

Av de fyra nordiska flygplatserna hade Arlanda den näst högsta tillväxten. Antalet resenärer ökade med 8 procent under förra året och totalt flög 26,6 miljoner via Arlanda.

Det gjorde också att Arlanda närmade sig flygplatsledningens mål att till 2020 bli Nordens största flygplats. Frågan är bara hur man klarar ökningen eftersom Arlanda redan har fler resenärer än vad den är byggd för att hantera.

Men flera projekt är på gång, som att bygga en ny pir och en ny mer effektiv entré till terminal 5. Enligt planerna ska flygplatsen fram till 2040 byggas ut för 15 miljarder kronor och ska då klara att hantera 40 miljoner passagerare om året.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons