Annons

”Norges saltsamarbete kan inspirera Sverige”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ett folkhälsoarbete i samverkan mellan näringslivet, vetenskapen, politiken och det offentliga behövs för att minska saltintaget. Det skriver företrädare för Orklakoncernen.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SALT

Mattias Aurell och A Erik G Persson efterlyser på SvD Debatt ett politiskt ledarskap kring svenskars saltintag i mat. Författarna skriver också att inget görs i Sverige för att reducera salt i industriproducerad mat. Vi delar uppfattningen att salt är en viktig folkhälsofråga. Däremot stämmer det inte att inget görs – enskilda aktörer i livsmedelsbranschen sänker salthalten steg för steg.

En majoritet av saltet som den svenska befolkningen får i sig kommer från inhandlade livsmedel. Svenskar är vana vid sälta och äter nästan dubbelt så mycket salt per dag jämfört med rekommenderat intag. En utgångspunkt för oss som arbetar med livsmedel är att mat ska smaka gott. Men mat ska även göra gott. I våra 16 anläggningar i Sverige där vi tillagar livsmedel pågår ett systematiskt arbete för att sänka salthalten. Orklas mål är att reducera salthalten med 15 procent (från 2015 års nivåer) till 2025. Till dags dato har vi nått halvvägs i vår färdigmat. Det är möjligt att ändra smakpreferenser hos en befolkning men det måste göras över tid och koordinerat. Vi vill trots allt inte att konsumenterna ska plocka fram saltkaret.

Annons
Annons

Författarna framhåller att mycket salt även finns inom restaurang- och snabbmat där vi själva har svårt att välja. Detsamma gäller även för förskolor, skolor och äldrevård. Så länge salt i mat kan betraktas som en konkurrensfördel på grund av smak kommer omställningen att gå långsamt. Vi delar författarnas ståndpunkt att ett branschöverskridande samarbete och ett tydligt ledarskap för sänkt salthalt behövs.

Ett gott exempel är det arbete som gjorts i vårt grannland Norge. En näringslivsgrupp ledd av den norska folkhälsoministern Sylvi Listhaug har etablerats med representanter från norsk livsmedelsbransch. Syftet är att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter för att förbättra den norska befolkningens matvanor bland annat med bäring på intag av salt. Ett ”saltpartnerskap” har ingåtts mellan livsmedels- och restaurangföretag, branschorganisationer, intresseorganisationer, forskningsmiljöer och de norska hälsomyndigheterna med syfte att reducera saltintaget hos den norska befolkningen. Samtliga aktörer förpliktigar sig till att bidra in i partnerskapet.

Ett folkhälsoarbete i samverkan mellan näringslivet, vetenskapen, politiken och det offentliga behövs. Låt oss inspireras av våra grannländer och samtidigt hitta svenska former. Vi föreslår att det börjar med att regeringen tar initiativ till en näringslivsgrupp och att man i denna grupp som första prioritet startar ett arbete med att etablera ett partnerskap för att minska saltkonsumtionen hos den svenska befolkningen. Genom ett partnerskap kring salt har vi då även möjlighet att sörja för en lägre salthalt till alla som själva inte kan välja.

Vi är redo för en dialog och uppmanar regeringen att agera i frågan.

Henrik Julin
vd Orkla Foods Sverige
Malin Jennerholm
vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Anders Högberg
nutrition manager, Orkla ASA

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons