Annons

Norska Økokrim kritiserar HQ-utredning: "Utdragen"

Ekobrottsmyndigheten, EBM, kritiseras av sin norska motsvarighet Økokrim efter det uppmärksammade HQ-målet. Økokrim har utvärderat EBM:s utredning och slutsatsen är bland annat att den tog för lång tid och att utredarna för sent insåg ärendets komplexitet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

Samtliga åtalade friades i förra årets brottmål mot HQ:s tidigare styrelse och revisor. Efter Ekobrottsmyndighetens, EBM, stora nederlag i rätten har myndighetens norska motsvarighet Økokrim utvärderat HQ-utredningen.

På fredagen tog EBM emot den norska slutrapporten, som innehåller kritik mot myndighetens arbete, skriver Realtid.

I sin kritik menar Økokrim att utredningen av HQ, som pågick mellan hösten 2010 och 2015, tog för lång tid samt att EBM och Finansinspektionen inte samarbetade tillräckligt mycket under förundersökningen.

Enligt rapporten har EBM drabbats av en förtroendeförlust efter att tingsrätten friade samtliga åtalade i HQ-rättegången, en dom som inte överklagades av åklagaren.

Först en bit in i arbetet med förundersökningen verkar EBM har förstått HQ-målets komplexitet, skriver Økokrim, vilket är senare än vad som är ”önskvärt och idealt för målhanteringen”.

– Rapporten pekar på utvecklingsområden när det gäller styrning av stora mål, löpande kvalitetssäkring och kunskapsåterföring. Vi ska nu titta närmare på de kloka synpunkter vi fått, säger Fredrik Jonasson, överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till Realtid.

Jonasson säger vidare att Ekobrottsmyndigheten redan påbörjat arbetet med flera önskvärda förändringar som Økokrim pekat på. Bland annat att utveckla myndighetens it-stöd och tillsätta fler åklagare och större utredningsgrupper vid större ärenden.

Efter förra årets friande domar tog EBM kontakt med Økokrim för en utvärdering av utredningen.

– Økokrim är en expertmyndighet i Norge som verkar i en kontext som påminner mycket om den svenska. Vi såg också att man behövde förstå materialet på svenska och ändå ha en distans till ärendet. De har inte varit involverade i själva HQ-utredningen och har heller inte full kännedom om den mediala bilden kring ärendet, säger Fredrik Jonasson, till Realtid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons