Annons

Därför brinner Kalifornien – ”jag har två lån, inget hem”

Över trafiktunga Los Angeles syns lågorna från nya eldsvådor. I det kändistäta området flyger många till vardags, fungerande kollektivtrafik saknas och konsumtionsnivån är hög. Nu kryper klimatkatastrofen allt närmre när eldsäsongen blir längre och bränderna värre.

Under strecket
Publicerad

Shelly Riggs och systern Melody Riggs, vars hem brunnit ner. ”Nu har jag två lån och inget hem”, säger hon.

Foto: Allison Zaucha Bild 1 av 4

Shelly Riggs gråter efter att ha sett sin systers nedbrunna hem.

Foto: Allison Zaucha Bild 2 av 4
Foto: Allison Zaucha Bild 3 av 4

”Det är bara en tidsfråga innan vi evakuerar hela området på nytt”, säger brandchefen Steve Scheidemantle som har arbetat som brandman i 43 år och sett eldsvådorna bli värre.

Foto: Allison Zaucha Bild 4 av 4

Shelly Riggs och systern Melody Riggs, vars hem brunnit ner. ”Nu har jag två lån och inget hem”, säger hon.

Foto: Allison Zaucha Bild 1 av 1
Shelly Riggs och systern Melody Riggs, vars hem brunnit ner. ”Nu har jag två lån och inget hem”, säger hon.
Shelly Riggs och systern Melody Riggs, vars hem brunnit ner. ”Nu har jag två lån och inget hem”, säger hon. Foto: Allison Zaucha

Nu måste jag betala uppställning eftersom firman inte kan sätta ner det här. Och jag kan inte byta in mitt gamla eftersom det inte finns längre.

Agoura Hills, Kalifornien Det börjar skymma och är helt knäpptyst i Cornell-dalen som är omgiven av utbrända berg. Dalen är en fridfull plats dit människor flyttar dels för att undkomma hetsiga Los Angeles och komma närmre naturen, dels för att parken med modulhem erbjuder ett billigare boende.

Normalt kan man höra fåglar och prärievargar vid den här tiden, säger Melody Riggs som bodde på den utbrända tomten där nu bara modulhusets metallskenor står kvar på marken. En liten stentrappa leder rätt ut i luften, som en scen ur Alice i underlandet.

Nu tycks alla djur vara långt borta, skrämda av elden. Riggs hade precis beställt ett nytt modulhem.

Annons
Annons

Shelly Riggs gråter efter att ha sett sin systers nedbrunna hem.

Foto: Allison Zaucha Bild 1 av 1

– Nu måste jag betala uppställning eftersom firman inte kan sätta ner det här. Och jag kan inte byta in mitt gamla eftersom det inte finns längre. Nu har jag två lån och inget hem.

Shelly Riggs gråter efter att ha sett sin systers nedbrunna hem.
Shelly Riggs gråter efter att ha sett sin systers nedbrunna hem. Foto: Allison Zaucha

I parken med över 200 modulhem har hälften brunnit ner.

– Det här har alltid varit ett extremt utsatt område när det gäller bränder men jag tror inte att det hade varit i närheten av lika illa om det inte varit för årets torka, säger Melody.

Antalet skogsbränder över 400 hektar i västra USA har gått från runt 140 stycken på 1980-talet till runt 250 mellan 2 000 och 2012.

Säsongen för bränder har också förlängts från att ha varat runt fem månader under tidigt 70-tal till drygt sju månader de senaste åren. Elden ”Campfire” som härjar i norra Kalifornien är delstatens historiskt dödligaste med över 70 dödsfall, över 1 000 personer saknade och fortfarande veckor tills den beräknas vara helt släckt.

Klimatförändringarna ökar sannolikheten för att de här förutsättningarna ska uppstå vilket skapar fler och värre bränder.

John Bailey, professor i skogsvetenskap vid Oregon State University, beskriver brandrisken utifrån vad som kan ses som en triangel av faktorer: Landskapet –bränder brinner uppför berg och sådana finns det gott om i Kalifornien. Klimatet – risken ökar när det det är torrt och varmt. Den tredje faktorn – tillgången på bränsle, denna gång i form av skog.

Annons
Annons
Foto: Allison Zaucha Bild 1 av 2

”Det är bara en tidsfråga innan vi evakuerar hela området på nytt”, säger brandchefen Steve Scheidemantle som har arbetat som brandman i 43 år och sett eldsvådorna bli värre.

Foto: Allison Zaucha Bild 2 av 2

– Klimatförändringarna ökar sannolikheten för att de här förutsättningarna ska uppstå vilket skapar fler och värre bränder, säger han.

Foto: Allison Zaucha

Kalifornien tillhör USA:s mest progressiva delstater när det kommer till att försöka reglera utsläpp.

Samtidigt är Los Angeles, i brändernas närhet, en stad där kollektivtrafik inte är ett alternativ och köerna ofta står stilla. I kändistäta Malibu vid kusten, som drabbats hårt, flyger många invånare regelbundet och konsumtionsnivån är hög.

I en trädgård till ett hus som klarat sig står en skylt med texten ”Science is real”. Paret Danusia och Corey Larsen bodde i området innan deras hus brann ner. Nu berättar de att flera grannar har börjat använda dekorativ träflis i stället för att ha en gräsmatta för att spara på vatten.

Jag flyger överallt. Jag tror det måste komma hårda åtgärder uppifrån om vi ska vända det här.

En annan kvinna som evakuerat Malibu kör en stor, svart SUV och kommenterar snabbt sitt bilval:

– Det är en hybrid. Döm mig inte, skrattar hon.

Hennes man säger att alla är hycklare, inklusive han själv:

– Jag flyger överallt. Jag tror det måste komma hårda åtgärder uppifrån om vi ska vända det här.

”Det är bara en tidsfråga innan vi evakuerar hela området på nytt”, säger brandchefen Steve Scheidemantle som har arbetat som brandman i 43 år och sett eldsvådorna bli värre.
”Det är bara en tidsfråga innan vi evakuerar hela området på nytt”, säger brandchefen Steve Scheidemantle som har arbetat som brandman i 43 år och sett eldsvådorna bli värre. Foto: Allison Zaucha
Annons
Annons

Malibu med omnejd röstade stort för Hillary Clinton i 2016 års presidentval och klimatfrågan följer tydligt politiska linjer i USA. Totalt instämmer bara ungefär en tredjedel av amerikanerna i att det finns bred vetenskaplig konsensus om att mänskligt beteende till stor del ligger bakom klimatförändringar, medan gruppen är i majoritet bland demokratiska väljare.

Bland republikaner är misstron utbredd, även om yngre republikaner har en mer verklighetsgrundad världssyn än sina äldre partikamrater.

Sannolikt beror siffrorna delvis på hur stora energi- och oljebolag och deras intresseorganisationer har drivit massiv lobbying som effektivt tystat all klimatoro från republikanskt håll. Genom att pumpa in pengar i politikers kampanjer och i motkampanjer har man lyckats döda frågan och fått allt fler politiska representanter att ta avstånd från vetenskap.

Men i Kalifornien tycks det också finnas ett mått av vana vid naturkatastrofer som minskar den alarmistiska känslan.

Brandchefen Steve Scheidemantle har arbetat som brandman i 43 år och sett eldsvådorna bli värre. Han är ändå tveksam till människans påverkan. Han menar att Malibu och södra Kalifornien är ett utsatt område, inte minst på grund av de särskilda vindarna San Ana som drabbar området. Vindarna ger låg luftfuktighet, höga temperaturer och kraftiga vindar vilket skapar hög risk för bränder.

Området kommer evakueras med jämna mellanrum så länge människor envisas med att bo här, anser han.

Titta på hur elden slickat kullarna rena som ett månlandskap.

Trots att det är november lyser solen över de vackra bergen och det är över 20 grader. Men när som helst väntas regnsäsongen börja och när rötter och växter brunnit ner finns inte mycket kvar som kan hålla tillbaka vattnet ner för sluttningarna.

– Titta på hur elden slickat kullarna rena som ett månlandskap, säger Scheidemantle och pekar.

– Blir det mycket regn kommer det snart vara jordskred överallt här. Det är bara en tidsfråga innan vi evakuerar hela området på nytt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons