Annons

Kniven mot strupen för Ving: ”Tror på nya ägare”

Vings verksamhet har kunnat fortgå som vanligt trots moderbolaget Thomas Cooks konkurs – men under ytan råder dramatik.
Vings verksamhet har kunnat fortgå som vanligt trots moderbolaget Thomas Cooks konkurs – men under ytan råder dramatik. Foto: Westend61 GmbH/Alamy

Nästa vecka förfaller resegarantier för över en halv miljard kronor. Men en av de mest erfarna konkursförvaltarna i Sverige är inte orolig. ”Jag tror på nya ägare”, säger Rolf Åbjörnsson till SvD.

Under strecket
Publicerad

Strax före konkursen i Thomas Cook återkallades resegarantier hos svenska Ving motsvarande 534 miljoner kronor. Därmed råder just nu oklarhet om de garantier som svenska Ving enligt lag måste ha för att kunna sälja resor.

Enligt den verksamhetsplanering som alla paketresearrangörer löpande måste anmäla till Kammarkollegiet, har svenska Ving en verksamhet som kräver garantier för i 1,4 miljarder kronor. Av det garanterar Den norske Bank (DnB) samt kreditförsäkringsbolaget Atradius just nu över en miljard.

Men just Atradius som tidigare ställt ut mångåriga kreditgarantier för Ving, valde exakt 14 dagar före Thomas Cooks konkurs den 23 september att säga upp resegarantin gentemot Ving. Då hade Atradius redan lagt om garantin i både juni och augusti, trots att det vanligen löper på lång tid.

”Vi säger härmed upp garantin till upphörande i sin helhet”, lyder brevet till Kommerskollegiet från Atradius, daterat den 9 september.

Vid Atradius hänvisar handläggaren Stefan Rundström till banksekretess, men hos Kammarkollegiet bekräftar handläggaren Björn Olsson, att garantin löper ut i mitten av nästan vecka.

Annons
Annons

– Har de inte kommit in med ny garanti den 15 oktober, så tas Ving automatiskt bort från Kammarkollegiets hemsida, konstaterar Björn Olsson.

Enligt Fredrik Henriksson, kommunikationschef vid Thomas Cook Northern Europe/Ving, för man löpande samtal med de bolag som ställer ut resegarantier.

– Man kan inte sälja resor om man inte förlänger resegarantierna, säger han.

Under ett par veckors tid har Ving-gruppen kunnat driva sin verksamhet nästan som vanligt, men under ytan råder alltså dramatik. I den brittiska moderkoncernen Thomas Cook har många verksamheter stoppats och mängder av semesterhotell tvingas nu söka nya avtalspartner eller nya ägare – samtidigt som stora delar av Thomas Cooks flygflotta har strandat.

Sveriges troligen mest erfarna konkursförvaltare Rolf Åbjörnsson säger till SvD att välfungerande dotterbolag visserligen inte behöver drabbas av en konkurs i ett moderbolag. Men han ser det som olyckligt att konkursen i Thomas Cook styrs av brittisk och inte svensk lag när det gäller Ving-gruppen.

– I Sverige har konkursförvaltare större frihet att göra successiva försäljningar som bättre skyddar värdet och verksamheterna. Men i Storbritannien är konkursförvaltarna mer regelstyrda.

Enligt Rolf Åbjörnsson är Ving-gruppen troligen ett litet guldägg som många vill ta över eftersom gruppen normalt genererar en stadig vinst.

– Men det vore illa om brittisk lag inom kort tvingar fram en offentlig auktion, säger Rolf Åbjörnsson som i ett sådant läge befarar att även en sund verksamhet som den nordiska kan splittras.

Annons
Annons

Till exempel äger inte Ving-gruppen – med varumärken som Spies, Tjäreborg och Globetrotter – sitt eget flygbolag. Thomas Cook Airlines Scandinavia ligger i en parallell ägarstruktur från London.

Som SvD berättat tidigare har riskkapitalbolaget Triton ett intresse att köpa Vinggruppen, något som är känt sedan i våras. Men Triton gav på måndagen inga nya kommentarer.

Från Ving var beskedet att det kommer in intresse från många håll.

– Det är till sist en fråga för konkursförvaltaren, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef.

Konkurrenterna tjänar förstås på osäkerheten. Det gäller också den nordiska grenen med TUI/Fritidsresor där Adam Györki är kommunikationschef.

– I Europa har den största konkurrenten till TUI försvunnit och det är förstås spektakulärt. Så på flera marknader gör TUI allt för att möta den nya efterfrågan. Men samtidigt har det funnits för många flygstolar på den europeiska marknaden.

Hos Kammarkollegiet väntar man nu på nya garantier för Ving. En liten chans är också att snabbt krympa verksamheten så att kvarvarande garantier räcker.

– Alla företag kan skicka in en ny budget om de får in fler eller färre bokningar för att revidera storleken på resegarantin. Skulle Ving komma in med en begäran om omprövning och då visa att man ska ha mindre verksamhet så omprövar vi det i loppet av en dag, säger handläggaren Björn Olsson och fortsätter.

– Men det måste finnas tillräcklig resegaranti, annars får man inte lov att sälja paketresor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons