Annons

Janerik Larsson:Nu kommer ”Reepalu 2”

Ardalan Shekarabi har ett finger med i spelet
Ardalan Shekarabi har ett finger med i spelet Foto: Linus Svensson

En stor del av debattutrymmet inför riksdagsvalet förra hösten ägnades åt det som brukade kallas ”vinst i välfärden”. Den socialistiska ideologi som vill förbjuda fristående aktörer från att utföra tjänster åt offentliga uppdragsgivare konkretiserades i den utredning som Ilmar Reepalu redovisade för Ardalan Shekarabi den 8 november 2016.

För de som trodde att den fejden av avklarad i samband med regeringsbildningen i vintras kommer därför kanske ”Reepalu 2”, som snart offentliggörs, som en nyhet.

Under strecket
Publicerad

Ilmar Reepalu är dock denna gång utbytt mot Samuel Engblom som fick sitt uppdrag i juni 2018 av just Ardalan Shekarabi.

Svenskt Näringsliv har redan reagerat - dock i ett ganska försynt inlägg på Dagens Samhälles debattsida: Valfriheten inom välfärden är åter hotad.

Men i sak talar Svenskt Näringsliv-artikeln klarspråk:

Införandet av vaIfrihetssystem har inneburit att makten flyttats till medborgarna från politikerna. Rätten att välja utförare har blivit en naturlig del av den svenska välfärden. Tillgången till vård har också förbättrats för de allra flesta.

Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Detta vore ett ytterst långtgående förslag som riskerar att beskära valfriheten kraftigt. 40 procent av utförarna i primärvården är privata verksamheter, de allra flesta är vinstdrivande företag som skulle uteslutas om en region skulle reservera sitt LOV-system inom primärvården för idéburna verksamheter.

Annons
Annons

Förutom att till exempel Capios och Praktikertjänsts välrenommerade verksamheter skulle stängas ute skulle detta i praktiken innebära att många småföretag skulle gå under, såväl inom primärvård som hemtjänst.”

Artikeln fortsätter berätta bl a följande:

”Till bilden hör att regeringen redan 2014 lade fram ett liknande förslag. Den gången gällde förslaget att ge landstingen rätt att upphäva vårdvalssystemen i primärvården. Udden var även då riktad mot de vinstdrivande företagen. En majoritet i riksdagens socialutskott avslog dock förslaget och regeringen drog tillbaka sitt förslag.”

Perspektivet är bredare denna gång:

Om staten skulle välja att reservera LOV-system inom arbetsmarknadsområdet för idéburna aktörer nu när arbetsmarknadspolitiken omformas, skulle detta medföra – på samma sätt som i till exempel vården – att erfarna och välrenommerade bemanningsföretag inte får möjlighet att bidra till ökad sysselsättning och ökade livschanser för arbetslösa.”

Dagens Samhälle är en tidning för en läsekrets inom kommuner och landsting och det är kanske därför naturligt att artikeln inte uppmärksammats på andra håll (såvitt jag sett).

Men för C och L borde detta vara en synnerligen viktig fråga om man ska bibehålla sin trovärdighet i frågan om valfriheten i välfärden.

I regeringens 73-punktsprogram heter det bl a:

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.

Den kommande utredningen tycks vara ett elegant sätt att kringgå överenskommelsens anda om kanske inte bokstav.

Striden om valfriheten fortsätter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons