Annons

Lägre skatt för pensionärer i övergångsbudgeten

Sänkt skatt för pensionärer var en av få nyheter när finansminister Magdalena Andersson presenterade övergångsbudgeten. Förslaget innehåller bara en liten del av de satsningar som diskuterades i valrörelsen.

Finansministern vill undvika situationen för fyra år sedan när regeringen tvingades styra utefter Alliansens budget.

Uppdaterad
Publicerad

Del 1 av 15

Anderssons presskonferens: ”Inte en rödgrön budget”

Efter reklamen visas:
Anderssons opolitiska budget

– Det är väldigt tydligt att det här inte är en vanlig budgetdag. För första gången i svensk historia är det en övergångsregering som lämnar budgeten, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

Magdalena Andersson säger att hon har haft kontakter med företrädare för partier utanför övergångsregeringen under budgetarbetet.

– Det här är inte en rödgrön budgetproposition, betonar Magdalena Andersson på presskonferensen.

Hon säger att ökade anslag till skolan och infrastruktur finns med i budgeten, liksom sänkt skatt för pensionärer.

– Samtidigt finns det många andra aviseringar, som inte finns med i den här produkten, säger hon.

Budgetpropositionen ska sakna förslag med tydlig partipolitisk inriktning, enligt finansministern. Däremot finns en finansplan, förslag till beslut om inkomster och utgifter, överskottsmål och budgettak.

Bland annat har transfereringssystem justerats utifrån hur ekonomin utvecklats och volymförändringar. Anslag har också ändrats mot bakgrund av beslutade lagar, förordningar, bindande avtal och internationella avtal. Det handlar bland annat om Skolkommissionens förslag på 2,5 miljarder kronor 2019 och 2,4 miljarder till väg- och järnvägsunderhåll.

– Det är också tidigare aviserade uppräkningar, säger Magdalena Andersson.

Annons
Annons
Annons

Finansminister Magdalena Anderssons (S) övergångsbudget innehåller inga större satsningar till kommuner, landsting eller polisen.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

Del 2 av 15

Svårt regera med annans budgetmotion

Finansminister Magdalena Anderssons (S) övergångsbudget innehåller inga större satsningar till kommuner, landsting eller polisen.
Finansminister Magdalena Anderssons (S) övergångsbudget innehåller inga större satsningar till kommuner, landsting eller polisen. Foto: Pontus Lundahl/TT

De största anslagsökningarna som inte ingår i budgeten är tillskott till kommunerna på 5 miljarder, arbetsmarknadspolitiska satsningar på 2,4 miljarder och stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och regioner på 1 miljard, enligt finansministern.

– Erfarenheten från 2014 är att det inte är helt enkelt att styra landet på en budgetmotion, säger Magdalena Andersson om risken för att en riksdagsmotion blir det som regeringen får regera på i stället för en budgetproposition.

I december 2014 bröt SD mot tidigare praxis genom att rösta på Alliansens budgetförslag, som därigenom antogs av riksdagen i stället för regeringens budgetmotion. Det utlöste en regeringskris och hot om nyval, som ledde fram till decemberöverenskommelsen.

Enligt finansministern saknar budgetmotioner den precisionsgrad som propositioner har.

– Men det är helt upp till riksdagen hur de hanterar den här budgeten, säger hon.

– Budgetmotioner fyller ett stort värde i ett demokratiskt system, säger hon, men tillägger att det är viktigt att komma ihåg att de är svårare att regera på.

Annons
Annons
Annons

Finansministerns förslag innehåller sänkt skatt för pensionärer.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Del 3 av 15

Pensionärer får skattesänkning

Finansministerns förslag innehåller sänkt skatt för pensionärer.
Finansministerns förslag innehåller sänkt skatt för pensionärer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Personer över 65 år får sänkt skatt, en nyhet som fanns med när övergångsregeringen på torsdagsmorgonen överlämnade sin budgetproposition till riksdagen.

Förslaget innebär att skatten sänks från den 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kronor i månaden. Totalt omfattas drygt en miljon personer. För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen ungefär 350 kronor i månaden.

Genom förslaget tas hälften av den så kallade pensionärskatten, det vill säga den skillnad som i dag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension, bort. Sänkningen sker genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget.

Personer över 65 år med en förvärvsinkomst över drygt 98 000 kronor per månad får höjd skatt. Det är ca 8 500 personer. Anledningen är att denna grupp med nuvarande regler betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas till 4,17 miljarder kronor per år.

”Budgeten innehåller ett förslag om vilket det råder bred samsyn i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår. Det handlar om ett tidigare remitterat förslag om att minska skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Alla partier är överens om sänkt skatt för pensionärer. Sänkningen måste genomföras från den 1 januari, annars måste förslaget vänta till nästa år.

Annons
Annons
Annons

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 1 av 2

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 2 av 2

Del 4 av 15

Mer pessimistisk prognos

Regeringen presenterar en något mer negativ prognos i budgetmotionen. I den förra budgeten räknade man med att BNP skulle växa med 2,3 procent under 2020. Nu tror man i stället att ökningen landar på 1,6 procent.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher

Den förväntade BNP-tillväxten för 2018 och 2019 ligger på ungefär samma nivå som i den förra budgetmotionen. Regeringen räknar med att bostadsinvesteringar och den offentliga konsumtion ska minska under 2019.

Den förväntade inflationen under 2018 skruvas upp till 2,1 procent från 1,7 procent. Inflationen beräknas ligga på ungefär samma nivå de tre kommande åren.

Magdalena Andersson betonar att prognoserna i budgeten för 2019 och framåt lär se annorlunda ut när en ny regering kommer med en ändringsbudget med reformförslag. Prognoserna för de kommande åren ska tas ”med en nypa salt”, enligt finansministern.

– De bygger ju på en avsevärt lägre offentlig konsumtion på grund av den avskalade finanspolitiken, säger hon.

BNP-prognosen har reviderats ned sedan SCB:s beräkning för andra kvartalet 2018 visade sig vara för hög i reviderade tal.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher
Annons
Annons
Annons

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 1 av 2

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 2 av 2

Del 5 av 15

Något försämrad arbetslöshet

Jämfört med den förra budgetmotionen tror regeringen på något sämre arbetslöshet än tidigare. Man räknar med att arbetslösheten under 2019 och 2020 ska landa på 6,4 procent. I förra årets budget trodde regeringen att arbetslösheten under de två åren skulle bli 5,9 procent.

Regeringen tror samtidigt på en bättre ökning av sysselsättningsgraden än tidigare.

– Att arbetslösheten revideras upp beror inte på att det är färre som jobbar, utan på att det är fler som söker sig till arbetsmarknaden, vilket i grunden är väldigt positivt, säger Magdalena Andersson.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher

I budgetmotionen skriver regeringen att det är svårare än på länge för företagen att rekrytera arbetskraft, vilket dock inte lett till högre löneökningstakt.

Enligt prognosen kommer den offentliga sektorns sparande att öka från och med 2019 från årets 1 procent av BNP till att uppgå till 2,6 procent av BNP under 2021.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher
Annons
Annons
Annons

Kustbevakningen och försvaret får ett tillskott på 101 miljoner kronor.

Foto: Kustbevakningen Bild 1 av 1

Del 6 av 15

Tillskott till kustbevakningen och försvaret

Kustbevakningen och försvaret får ett tillskott på 101 miljoner kronor.
Kustbevakningen och försvaret får ett tillskott på 101 miljoner kronor. Foto: Kustbevakningen

Enligt principerna för budgetarbetet kan en övergångsregering även ge ökade anslag för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner.

– Här finns till exempel de kostnader som finns för läkemedelsförmånerna, säger Magdalena Andersson.

Avgifter till FN och OECD finns också med där, liksom tillskottet till Kustbevakningen på 101 miljoner kronor och Försvaret, som bedöms behöva mer pengar till försvarsmateriel och för att kunna få studier avslutade.

En annan princip för budgetarbetet har varit att säkra flerårig verksamhet.

– Här finns givetvis möjlighet för en ny regering att ändra detta, säger Andersson.

Annons
Annons
Annons

Övergångsregeringens budget blev offentlig på torsdagsmorgonen inför pressträffen med finansminister Magdalena Andersson.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

Del 7 av 15

Inga välfärdsmiljarder till kommunerna

Övergångsregeringens budget blev offentlig på torsdagsmorgonen inför pressträffen med finansminister Magdalena Andersson.
Övergångsregeringens budget blev offentlig på torsdagsmorgonen inför pressträffen med finansminister Magdalena Andersson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger i P1 Morgon att den budgetmotion som presenteras på torsdagen kommer att vara en ”avskalad budget utan partipolitisk inriktning”. Det innebär att tidigare aviserade satsningar, som exempelvis mer pengarna till kommuner, landsting och polisen inte finns med.

I vissa fall finns dock ”särskilda skäl” att ändå ha med sådana satsningar, säger finansministern.

– Som till exempel pengar till vägunderhåll, där Trafikverket ju jobbar väldigt långsiktigt och har bundit upp de här pengarna i avtal som man annars skulle vara tvungen att bryta, säger hon.

Som SvD tidigare berättat finns en oro bland många kommuner och landsting kring de egna budgetprocesserna eftersom många hade räknat med extra statsbidrag för 2019. Magdalena Andersson säger dock att mycket pekar mot att kommunerna och landsting kommer att få ytterligare pengar ändå.

– När man tittar ut över det politiska landskapet så är det ju väldigt många partier som ser behov av ökade resurser på de här områdena, så det framstår som sannolikt att oavsett hur den nya regeringen ser ut så kommer den att öka resurserna till kommuner, landsting, polis och försvar, säger hon.

Annons
Annons
Annons

Upprustning av skolgårdar prioriteras i övergångsbudgeten.

Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1

Del 8 av 15

Områden som gynnas

Upprustning av skolgårdar prioriteras i övergångsbudgeten.
Upprustning av skolgårdar prioriteras i övergångsbudgeten. Foto: Anders Ahlgren

• Områden som kommer att gynnas av att det inte sker några nedtrappningar av anslagen är till exempel äldrevården, där bemanningssatsningen på 2 miljarder kronor fortsätter.

• Anslagen till Migrationsverket skulle ha minskats med 1,27 miljarder kronor på grund av effektiviseringar i förvaltningen. Den minskningen blir nu inte av.

• Satsningen på upprustning av skollokaler och skolgårdar skulle ha upphört, men nu finns 680 miljoner kronor med för 2019.

• Likaså skulle den fyraåriga satsningen på cancervården ha upphört, men nu finns en halv miljard avsatt för 2019.

• Det tillfälliga tillskottet till Arbetsförmedlingen för etableringsuppdraget trappas inte heller av utan uppgår till 622 miljoner kronor 2019.

Annons
Annons
Annons

Del 9 av 15

Låga förväntningar på historisk budget

Efter reklamen visas:
Vad innebär egentligen en övergångsbudget?

Klockan 8.00 lämnade Stefan Löfvens övergångregering sin budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En timme senare presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) innehållet på en pressträff.

Trots att det är en historisk budget, den första övergångsbudgeten någonsin, är det mediala intresset ovanligt svalt. Anledningen är att en övergångsregering förväntas vara neutral och inte lägga fram förslag som är kontroversiella eller har en tydligt partipolitisk inriktning.

Den mindre skara reportrar som är på plats på Rödbodgatan 6 i Stockholm förväntar sig därför inte några större reformer. I praktiken kan man räkna med att det blir en repris på förra årets budget med smärre uppräkningar av anslagen utifrån löne- och prisutvecklingen.

Budgetluntan från övergångsregeringen är på cirka 2 000 sidor och jämfört med tidigare budgetar i modern tid är det en lättviktare. Den väger totalt cirka 6,5 kilo, mot normalt cirka 10 kilo, enligt Finansdepartementet.

Det största frågetecknet är om budgeten kommer att innehålla skattesänkning för pensionärer, något som det finns blocköverskridande samsyn kring.

Senare under dagen, med start klockan 13.00, hålls budgetdebatt i riksdagen. Men någon traditionsenlig budgetpromenad blir det symboliskt nog inte för finansministern i år.

Annons
Annons
Annons

Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 10 av 15

M lägger fram eget förslag men vill helst ha alliansbudget

Efter reklamen visas:
Moderaterna vill ha Alliansbudget

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson bekräftar att hennes parti kommer att lägga fram ett eget budgetförslag. Hon anser att övergångsregeringens budget är "rödgrön".

– Några saker som jag särskilt tänker på handlar om en hel del ineffektiv arbetsmarknadspolitik, men också byggsubventioner, elcykelbidrag och annat som vi ser är slöseri med skattepengar, säger hon.

Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.
Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Det är riksdagens ansvar nu att lägga fram förslag som kan stärka ekonomin, då har vi ett ansvar och det ansvaret tänker vi ta.

Trots att Moderaterna avser att lägga fram en egen budget säger Svantesson att hon helst av allt vill ta fram en budget tillsammans med övriga partier i Alliansen.

– Vi vill lägga en gemensam Alliansbudget, det är det fokus vi också har, säger hon.

Annons
Annons
Annons

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 11 av 15

C väntar med besked om alliansbudget

Efter reklamen visas:
Råklipp: C-kommentar budgeten

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, har ingen kritik att framföra mot övergångsregeringens budgetproposition.

– Den var förhållandevis väntad. Vi har fört samtal, inte om budgeten i sig, men om principerna för hur man ska ta fram en övergångsbudget.

– Jag är inte kritisk till hur övergångsregeringen har agerat, utifrån de förutsättningar den har haft så är det här en rimlig produkt.

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.
Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Huruvida C kommer att lägga en egen budgetmotion eller om partiet tänker samarbeta med Allianspartierna för att lägga fram en gemensam budget är en fråga som Källström inte vill svara på.

– Vi kommer att ge besked om huruvida vi motionerar och hur vi kommer att agera parlamentariskt, men det beskedet är inte mitt att ge i dag, säger han.

Annons
Annons
Annons

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 12 av 15

L: ”Nu har vi fokus på att få en regering”

Efter reklamen visas:
Råklipp: Liberal kommentar budgeten

Liksom KD är L:s ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson vag när han får frågor om huruvida partiet kommer att ge sitt stöd till en moderat budgetmotion.

– Nu har vi fokus på att det ska bli en regering i Sverige och så tar vi frågan om budgeten när vi har det, säger han.

Persson lovordar övergångsbudgeten, särskilt nöjd är han med att pensionärer nu kommer att få mer pengar i plånboken.

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.
Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Han säger att Liberalerna kommer att återkomma med egna budgetförslag i god tid inför riksdagens omröstning, men understryker också att partiets ambition är en sammanhållen Allianspolitik.

– Det är upp till hela Alliansen att föra fram en budget som går igenom i riksdagen, säger han.

Annons
Annons
Annons

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1

Del 13 av 15

SD-krav: Minskade utgifter för migration

Efter reklamen visas:
Råklipp: Sd kommenterar budgeten

– Vi arbetar intensivt med att lägga ett motförslag på riksdagens bord. Faller det förslaget är vi öppna för att rösta på andra motförslag, i första hand Moderaternas, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

– Men då har vi lite förväntningar på vad det ska innehålla för att det ska kunna få vårt stöd, säger han.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna. Foto: Anders Wiklund/TT

För SD:s del är det viktigt att M:s budgetmotion innehåller minskade utgifter för migration, eller åtminstone en plan för det. Dessutom vill partiet se satsningar på polis, försvar och kortare vårdköer.

– Finns detta med är sannolikheten väldigt hög att den får vårt stöd, säger han.

Annons
Annons
Annons

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

Del 14 av 15

KD eftersträvar gemensam budgetmotion inom Alliansen

Efter reklamen visas:
Råklipp: Kd kommentar budget

KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Joakim Forssmed vill inte lämna raka besked kring hur hans parti kommer att ställa sig till en moderat budgetmotion.

– Vi eftersträvar att samverka inom Alliansen och det är min uppfattning att Moderaterna också gör. Kan vi inte lägga fram en gemensam budgetmotion så kan vi lägga fram en gemensam budgetreservation, säger han.

TT: Ett alternativ är att M och KD lägger fram en motion med stöd av SD, hur ser du på det?

– Vi kommer att försöka föra fram Allianspolitik i kammaren och sedan får man rösta om förslagen.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för  Kristdemokraterna.
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT

– Jag ser inte att det finns anledning att avstå från att lägga fram en gemensam Alliansmotion, säger Jakob Forssmed.

– Min uppfattning är att vi ska försöka få på plats så många Alliansreformer som möjligt tillsammans med så många Allianspartier som möjligt.

Annons
Annons
Annons

Biträdande finansminister Per Bolund (MP).

Foto: Erik Simander/TT Bild 1 av 1

Del 15 av 15

Därför läggs inga nya politiska förslag

Biträdande finansminister Per Bolund (MP).
Biträdande finansminister Per Bolund (MP). Foto: Erik Simander/TT

Regeringens budgetproposition för 2019 som lades fram på torsdagen innehöll få nyheter. Finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) har fått hålla alla nya satsningar borta. Orsaken är att budgeten läggs fram av en övergångsregering.

De två ministrarna deklarerar på DN Debatt att principerna för övergångsbudgeten är att anslagen bara kan justeras utifrån vissa kriterier, såsom ändrade ekonomiska prognoser, lagar, gamla riksdagsbeslut och absolut nödvändiga uppskrivningar som inte kan vänta. Dessutom kan lagförslag som är politiskt okontroversiella få pengar.

Fast det är inte säkert att övergångsbudgeten antas. Moderaterna tänker lägga en egen budgetmotion, och om den får stöd blir det den som riksdagen antar när budgeten beslutas strax innan jul.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion 15 november Budgeten
Annons

Läs även

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons