Både Mahmoud och Abbas har fått sin klassificering ändrad från vuxen till barn, men bara en av dem får stanna i Sverige.
Både Mahmoud och Abbas har fått sin klassificering ändrad från vuxen till barn, men bara en av dem får stanna i Sverige. Foto: Staffan Löwstedt

”Nu säger de att jag är ett barn – jag hade tur”

Först var de vuxna enligt svenska myndigheter. Nu klassas de som barn. Ändå får en permanent uppehållstillstånd och den andra ska utvisas. Möt de verkliga huvudpersonerna i historien om medicinska åldersbedömningar.

Uppdaterad
Publicerad

Äntligen, tänkte Frans Schlyter. Nu skulle Abbas definitivt kunna bevisa att han är barn. Felmarginalen var ju så liten. Det kändes betryggande.

Abbas sade att han mindes vad hans mamma sagt när de var på flykt: ”Du ska fylla 15 år nästa Nowruz. Du ska börja fasta nästa ramadan.”

73-åringen som arbetat hela sitt liv inom Kriminalvården var en av alla dem som engagerat sig under flyktingvågen 2015 och tagit på sig uppgiften att vara god man åt den blyge men artige killen från Afghanistan.

Abbas Yosefi hade kommit till Norrköping i november 2015. Han hade inga id-handlingar med sig och vet själv inte vilket datum han är född. Någon födelsedag har han aldrig firat.

– Här i Sverige är det konstigt att inte veta när man fyller år. Alla andra vet ju det. I Afghanistan bryr man sig inte om det på samma sätt, säger han.

Frans Schlyter var helt övertygad om att Abbas var en underårig pojke och inte en ung vuxen man. Han hade sett de egna tre barnen utvecklas från spädbarn via skolålder och tonår till fullvuxna individer. Abbas beteende påminde om det han kallar adekvat tonårsmanér, komplett med ”utbrott och allt”.

Efter reklamen visas:
De vars liv förändrats av åldersbedömningarna

Abbas sade att han mindes vad hans mamma sagt när de var på flykt: ”Du ska fylla 15 år nästa Nowruz. Du ska börja fasta nästa ramadan.”

Om det stämde så innebar det att Abbas var 14 år då, 2015, och att han fyller år i samband med det afghanska nyåret som infaller under vårdagjämningen. Men ingen har registrerat hans exakta födelsedatum någonstans och han har inga dokument som kan styrka det påståendet.

Så Frans Schlyter övertygade Abbas att det var bra att göra en åldersbedömning. Det nya systemet, som var på plats i mitten av mars 2017, var ju till för personer som han.

Annons

De flesta på hans boende som gjort en åldersbedömning blev åldersuppskrivna och fick avslag på sin asylansökan. Men Abbas var helt säker på att undersökningarna skulle visa att han själv var under 18 år.

Den sommaren hade Frans Schlyter lyssnat på Rättsmedicinalverkets metodansvarige för medicinska åldersbedömningar, Elias Palm, i Almedalen. På Migrationsverkets scen sade Palm att metoderna som RMV valt, magnetkameraundersökning av knä och röntgen av visdomstanden, ”var för sig är duktiga på att avgöra vem som är vuxen med väldigt låg risk att felaktigt bedöma barn som vuxen”.

”Vi valde två stycken faser att studera, den fullmogna visdomstanden och den fullmogna knäleden. Båda sker efter 18-årsgränsen. Snarare efter 20, någonstans där”, förklarade Elias Palm.

För Frans Schlyter, som satt i publiken, var det lugnande besked.

– Om undersökningen visade att personen var över 18 år var han med största sannolikhet över 20 år. Efter att ha hört det kände jag mig trygg när det gäller Abbas.

Huruvida man är under eller över 18 år spelar stor roll i asylprocessen. Asylsökande barns rättigheter skiljer sig från vuxnas. Det handlar bland annat om vilken typ av boende man ska ha, rätten till god man men också om att ensamkommande barn inte utvisas till Afghanistan ifall de inte har familjemedlemmar där.

Annons

Abbas säger att han tappade bort sin mamma och sina syskon under flykten. Pappan är död och det finns ingen i hemlandet som kan ta hand om honom.

Han berättar att de flesta på hans boende som gjort en åldersbedömning blev åldersuppskrivna och fick avslag på sin asylansökan. Men Abbas var helt säker på att undersökningarna skulle visa att han själv var under 18 år.

– Jag var ju 16 år då. Dessutom såg de andra killarna på boendet äldre ut än mig och många var inte säkra på sin ålder, säger han.

Frans Schlyter har arbetat inom Kriminalvården men är nu pensionär. 2015 utsågs han till Abbas god man.
Frans Schlyter har arbetat inom Kriminalvården men är nu pensionär. 2015 utsågs han till Abbas god man. Foto: Staffan Löwstedt

Rättsläkaren Fredrik Tamsen anade oråd redan när han fick höra talas om den nya metoden som hans arbetsgivare ville införa för åldersbedömning av asylsökande. Tandläkare och radiologer skulle bedöma mognadsgraden av tänder och knän, varpå en rättsläkare skulle skriva under ett åldersutlåtande utifrån deras bedömningar.

Annons

Metodvalet grundade sig i en rapport som Socialstyrelsen publicerat våren 2016. Enligt rapporten hade undersökningar av knäleder med magnetkamera ”potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen". Men Socialstyrelsen ville också se en pilotstudie innan metoden infördes.

Knäundersökningen var helt ny som metod och användes inte någon annanstans för åldersbedömning av levande personer. Någon pilotstudie var dock inte aktuell. Modellen presenterades internt på Rättmedicinalverket i oktober 2016, ett halvår senare skulle man börja undersöka asylsökande.

– De sa bara hur de skulle göra. Det var väldigt lite bakgrundsinformation. Det tyckte jag var konstigt. Så brukar det inte gå till.

Fredrik Tamsen förstod inte. Han ville förstå. Så han bestämde sig för att själv läsa in sig på studierna. Det tog honom två helger att noggrant gå igenom forskningen som RMV lutade sig mot när det gäller knän.

– Jag blev mycket förvånad över hur litet det vetenskapliga underlaget var.

Han kontaktade en av de tyska forskarna bakom den vetenskapliga studie som var central för RMV:s knämetod. Det visade sig att forskaren kände till RMV:s planer och var väldigt bekymrad. Han tyckte inte att metoden skulle användas.

Annons
Fredrik Tamsen arbetade som rättsläkare i Uppsala och var en av dem som vägrade skriva under åldersutlåtanden.
Fredrik Tamsen arbetade som rättsläkare i Uppsala och var en av dem som vägrade skriva under åldersutlåtanden. Foto: Staffan Löwstedt

Så kom till slut Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas.

Det blev en chock för Frans Schlyter.

”Resultaten av de genomförda undersökningarna talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”, stod det i dokumentet som undertecknats av rättsläkaren Sixten Persson.

Så kom till slut Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas. Det blev en chock för Frans Schlyter.

Abbas visdomstand bedömdes inte vara färdigvuxen, men knät hade uppnått så kallat slutstadium. Det betyder att Abbas bedömdes vara vuxen enbart utifrån knäundersökningen.

Migrationsverket avfärdade intygen från socialtjänsten, en överläkare i psykiatri och en lärare som ansåg att Abbas var underårig. Myndigheten avfärdade även argument som framförts av det offentliga biträdet där denne ifrågasatte RMV:s åldersbedömningar.

Annons

”Migrationsverket vidhåller att den bedömning som Rättsmedicinalverket gör är den mest tillförlitliga metoden att säkerställa underårighet med dagens tillgängliga teknik”, skrev myndigheten – och beslutade att Abbas skulle utvisas till Afghanistan.

Han fick lämna boendet – eftersom det var för barn – och fick veta att han måste flytta någonstans långt norrut. I och med det skulle Abbas vara tvungen att sluta skolan.

– Plötsligt var jag vuxen, säger Abbas.

Abbas vet inte exakt vilket datum han är född. Enligt honom har det inte registrerats någonstans.
Abbas vet inte exakt vilket datum han är född. Enligt honom har det inte registrerats någonstans. Foto: Staffan Löwstedt

Mahmoud, som egentligen heter något annat, hade också kommit till Sverige i november 2015. Men till skillnad från Abbas säger han att han vet när han fyller år.

På baksidan av familjekoranen skrev Mahmouds föräldrar upp alla barnens födelsedatum. Men en familjekoran är inte en giltig id-handling, och han hade inga andra dokument som Migrationsverket accepterade.

Annons

– De sa att jag kunde göra en åldersbedömning. Min advokat förklarade att testerna inte är hundra procent säkra och att det var frivilligt. Jag visste ju att jag var under 18 år så jag gick med på det, säger Mahmoud.

En flytt skulle innebära att Mahmoud måste sluta skolan. Han valde att bli hemlös i stället.

Undersökningarna han genomgick visade samma sak som i Abbas fall. Tanden var inte färdigvuxen men knät var det. Även Mahmoud blev uppskriven i ålder.

– Jag förstod ingenting. Tanden var under 18 men knät var över 18?

Mahmoud skrattar när han ställer frågan rakt ut i luften men skrattet dör ut när han i nästa andetag berättar vad som hände efter beskedet.

Precis som Abbas förlorade han rätten till god man. Han hänvisades till ett vuxenboende långt norrut, fick avslag på sin asylansökan och ett beslut om utvisning till Afghanistan.

En flytt skulle innebära att Mahmoud måste sluta skolan. Han valde att bli hemlös i stället. Så småningom fick han flytta in på ett boende som ordnades av Stadsmissionen.

Mahmoud berättar att hans föräldrar skrev upp alla sina barns födelsedatum på baksidan av familjekoranen och att han därför vet när han fyller år.
Mahmoud berättar att hans föräldrar skrev upp alla sina barns födelsedatum på baksidan av familjekoranen och att han därför vet när han fyller år. Foto: Staffan Löwstedt
Annons

Fredrik Tamsen kunde inte sitta på RMV:s forskardagar i november 2016 utan att säga något. Han hade under ett par månader försökt få svar på sina frågor kring modellen för åldersbedömningar, utan resultat.

Under frågestunden bestämde han sig för att, som han säger, ”öppna dammluckorna”. Hur kunde man sjösätta en metod med ett så litet vetenskapligt underlag?

– Jag fick inte tillfredsställande svar så jag fortsatte ställa frågor. En av personerna bakom modellen stod svarslös när jag ställde min sista fråga.

Någon bröt för kaffepaus. Diskussionen togs inte upp igen efteråt.

Läkare är drillade i att jobba enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, förklarar Fredrik Tamsen. Det måste finnas solida studier som säger att det är på ett visst sätt. Det finns inte när det gäller den svenska modellen för medicinska åldersbedömningar, hävdar han.

Strax efter undersökningarna av asylsökande hade startat bestämde Fredrik Tamsen sig för att gå ut offentligt med sin kritik.

– Jag var tvungen att förklara för forskarvärlden. Annars vet ingen vad det är som händer, tänkte jag. Jag var en av få som kände till det här. Om jag inte hade sagt något så hade jag varit medansvarig.

Annons

Om jag inte hade sagt något så hade jag varit medansvarig.

Men först var han tvungen att skaffa ett nytt jobb. Fredrik Tamsen ansåg då och han anser nu att RMV:s ledning ställer sig bakom en metod som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det var den organisation jag jobbade för. Jag måste kunna lita på min ledning om jag ska känna mig trygg i mitt jobb.

I september 2017, innan hans uppsägningstid löpt ut, publicerades Fredrik Tamsens debattartikel i Läkartidningen. Den fick stor uppmärksamhet och blev startskottet för en kritikvåg mot RMV och åldersbedömningarna.

Efter reklamen visas:
Så går åldersbedömningar till

En rad rättsläkare och samtliga tre professorer i rättsmedicin gick på SvD:s debattsida till hårt angrepp mot sin egen myndighet. Professorerna hävdade att rättsläkarnas integritet var hotad och varnade för att rättsläkare börjat säga upp sig på grund av samvetsstress.

Det räckte med en genomläsning av Socialstyrelsens rapport för att upptäcka en rad allvarliga fel, enligt statistikprofessor Johan Bring. Han och Lars Rönnegård, som också är professor i statistik, började titta på beräkningarna i den rapport från Socialstyrelsen som legat till grund för RMV:s val av metod. De beskriver felen som ”häpnadsväckande”.

Annons

Efter detta medgav Socialstyrelsen felen och meddelade att ”den verkliga risken för felbedömning av pojkar inte kan beräknas”. Rapporten skulle ”markeras” och ställas under bearbetning.

I två års tid hade två myndigheter hävdat att risken för att en pojke ska misstas för en vuxen är tre procent vid magnetkameraundersökning av knä.

Nu sade statistikerna att Socialstyrelsen både ”räknat och tänker fel”.

– Jag har en fascination för statistik och siffror, att det ska vara rätt. Jag tycker att det här är viktigt. Man blir liksom irriterad när man ser hur fel detta är, säger Johan Bring som forskat på statistik inom juridisk bevisvärdering.

Statistikernas beräkningar visade att Socialstyrelsen inte bara räknat fel när det gäller risken att felaktigt bedöma barn som vuxna, utan även risken att felklassa vuxna som barn.

Efter detta medgav Socialstyrelsen felen och meddelade att ”den verkliga risken för felbedömning av pojkar inte kan beräknas”. Rapporten skulle ”markeras” och ställas under bearbetning.

Men tusentals asylsökande hade redan blivit åldersbedömda enligt metoden som valts med stöd av den rapporten, precis som Abbas och Mahmoud. Beslut som, enligt statistikprofessorna, fattats på felaktigt underlag.

Annons

– Så får det inte vara, säger Johan Bring.

Johan Bring, professor i statistik, upptäckte allvarliga fel i rapporten som legat till grund för val av metod för medicinska åldersbedömningar.
Johan Bring, professor i statistik, upptäckte allvarliga fel i rapporten som legat till grund för val av metod för medicinska åldersbedömningar. Foto: Staffan Löwstedt

När RMV 2016 fick i uppdrag att påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar i asylärenden skrev regeringen att det skulle ske ”med stor skyndsamhet”.

Det var bråttom.

I efterhand påtalar statistikern bakom de kritiserade beräkningarna själv allvarliga brister i materialet. I e-post som SvD tagit del av talar han om att ”trycket från justitiedepartementet var stort” .

Under 2015 hade mer än 35 000 ensamkommande barn och unga kommit till Sverige för att söka asyl. Och larmen från professorer, forskare och till och med Socialstyrelsens egen statistiker ignorerades.

I efterhand påtalar statistikern bakom de kritiserade beräkningarna själv allvarliga brister i materialet. I e-post som SvD tagit del av talar han om att ”trycket från justitiedepartementet var stort” . "Att analysera vidare, fixa egen studie etc. innan metoden skulle implementeras var det inte tal om", skriver han. Socialstyrelsen har tillbakavisat att myndigheten ska ha utsatts för någon typ av politiskt tryck.

Annons

Rätt ska vara rätt, tycker Fredrik Tamsen. För honom handlar det inte om migrationspolitik, det är han noga med att påpeka. Hans utgångspunkt är helt frikopplad från den.

– Det är så en rättsläkare jobbar. Man ska inte påverkas av konsekvenserna i rättsliga sammanhang eller i asylärenden. Vi ska titta på det medicinska och göra en objektivt balanserad bedömning, säger han.

– Ska man räkna så ska man räkna rätt, säger Johan Bring med en torr bestämdhet.

Även han vill hålla sig undan all politik.

– Det kan lika gärna vara sverigedemokrater som miljöpartister som kan använda våra resultat i sina argument.

Mahmoud blev hemlös efter att han skrivits upp i ålder. Ett flyttat till vuxenboendet Migrationsverket hänvisade till hade inneburit att han måste hoppa av skolan.
Mahmoud blev hemlös efter att han skrivits upp i ålder. Ett flyttat till vuxenboendet Migrationsverket hänvisade till hade inneburit att han måste hoppa av skolan. Foto: Staffan Lö wstedt

Både Abbas och Mahmouds goda män skickade in RMV:s eget material från undersökningarna till tyska forskare för en så kallad second opinion, ett andra utlåtande. Tyskarna, vars resultat var centrala för RMV:s mätmetod, kom i båda fallen fram till en slutsats som gick tvärtemot RMV:s. Enligt dem visade bilderna att Abbas och Mahmouds knän inte var färdigvuxna.

Annons

Mahmoud överklagade avslaget på sin asylansökan. När Migrationsdomstolen prövade hans ärende bad den Migrationsverket yttra sig över faktumet att det fanns två bedömningar av hans ålder som talade emot varandra.

Migrationsverket vände sig till RMV, som granskade bilderna på nytt och ändrade sin första bedömning. Nu ansåg myndighetens experter att knät inte alls var färdigvuxet och utfärdade ett nytt utlåtande om ålder. I det nya utlåtandet står det att undersökningarna talar för att Mahmoud ”möjligen” är under 18 år.

Migrationsdomstolen vände sig till RMV, som granskade bilderna på nytt och ändrade sin första bedömning. Nu ansåg myndighetens experter att knät inte alls var färdigvuxet.

Så Mahmoud fick tillbaka sin gode man och flyttade tillbaka till boendet för minderåriga. Dessutom fick han permanent uppehållstillstånd.

Baserat på exakt samma bilder. På exakt samma knä.

– Nu säger de att jag är barn, summerar Mahmoud.

Han skrattar och skakar på huvudet. Säger att han inte heller nu förstår myndigheternas agerande. Berättar att han känner många som, liksom han, blivit uppskrivna i ålder efter en medicinsk åldersbedömning och fått utvisningsbeslut.

Annons

– Men de har inte en second opinion som kan leda till en andra granskning av knäbilderna. Jag hade en bra god man som ordnade det. Jag hade tur.

När SvD ställde frågan i slutet av mars svarade RMV att myndigheten ändrat sin bedömning om åldern på asylsökande i nästan hälften av de fall där så kallade second opinion-utlåtanden lett till en ny granskning.

I dag avböjer Elias Palm på RMV att medverka i det här reportaget för att ge sin bild av hur metoden valdes och infördes.

Abbas fick bo hos en familj i Åby för att slippa flytta till ett vuxenboende.
Abbas fick bo hos en familj i Åby för att slippa flytta till ett vuxenboende. Foto: Staffan Löwstedt

I trädgården i östgötska Åby vankas det firande. Det har hunnit bli maj och sommaren står i full blom. Det doftar syren överallt. Idyllen kompletteras av en väldigt distinkt fågelsång. En svartvit flugsnappare, berättar Frans Schlyter, och runt bordet konstateras det att ”häckningen misslyckades i år”.

Annons

Abbas, nyligen hitrest från en högstadieskola i Norrköping, har fått positiva besked. Men inte från Migrationsverket eller Migrationsdomstolen, utan från sin lärare – han har blivit godkänd i matte.

Abbas ska sluta nian snart. Frans har lovat att de ska åka till stan och köpa en kostym lagom till skolavslutningen. Planen just nu är att läsa vård och omsorg på gymnasiet.

Själv vill Abbas inte prata så mycket om framtiden.

Sixten Persson, rättsläkaren som skrev under hans åldersutlåtande, har i efterhand sagt att han inte tar ansvar för det och hänvisat till att dokumentet han signerade färdigställdes av en algoritm. Han förklarade att rättsläkarens uppgift är administrativ, att han själv inte gör några bedömningar alls. Vid det laget hade han skrivit under ”ett antal hundra” utlåtanden om asylsökandes ålder.

Nu skriver Sixten Persson inte under några utlåtanden om ålder längre. Delvis på grund av att han känner sig tveksam till metodens tillförlitlighet.

– För närvarande verkar det finnas ett antal frågetecken som måste rätas ut för att man ska kunna betrakta de medicinska ålderbedömningarna som rättssäkra, sade han i en intervju med SvD i januari i år.

Annons

Nästa instans, Migrationsöverdomstolen, tog inte hänsyn till de nya uppgifterna och beviljade inte prövningstillstånd. Så utvisningsbeslutet står fast.

Fyra månader senare ändrade RMV sitt utlåtande om Abbas ålder. Undersökningarna som tidigare talat för att han är 18 år eller äldre talar nu för att han ”möjligen” är under 18 år. Även det dokumentet är underskrivet av en rättsläkare.

Men Abbas hade då redan hunnit få avslag av Migrationsdomstolen på sitt överklagande. Nästa instans, Migrationsöverdomstolen, tog inte hänsyn till de nya uppgifterna och beviljade inte prövningstillstånd. Så utvisningsbeslutet står fast.

– Det kommer att lösa sig, hoppas ändå Frans Schlyter.

Det finns fortfarande en chans att stoppa utvisningen baserat på det nya åldersutlåtandet genom ett så kallat verkställighetshinder. Annars måste Abbas lämna Sverige.

Och Abbas, som själv säger att han blir myndig nästa år. Vad hoppas han på?

– Jag vill bara att folk ska sluta prata om min ålder.

SvD har under arbetet med det här reportaget vid ett flertal tillfällen försökt få Elias Palm att medverka och ge sin syn på händelseförloppet. RMV:s pressavdelning meddelade att myndigheten avböjer att medverka.

Efter reklamen visas:
Här är turerna kring åldersbedömningarna

Frans Schlyter har arbetat inom Kriminalvården men är nu pensionär. 2015 utsågs han till Abbas god man.

Foto: Staffan LöwstedtBild 1 av 7

Fredrik Tamsen arbetade som rättsläkare i Uppsala och var en av dem som vägrade skriva under åldersutlåtanden.

Foto: Staffan LöwstedtBild 2 av 7

Abbas vet inte exakt vilket datum han är född. Enligt honom har det inte registrerats någonstans.

Foto: Staffan LöwstedtBild 3 av 7

Mahmoud berättar att hans föräldrar skrev upp alla sina barns födelsedatum på baksidan av familjekoranen och att han därför vet när han fyller år.

Foto: Staffan LöwstedtBild 4 av 7

Johan Bring, professor i statistik, upptäckte allvarliga fel i rapporten som legat till grund för val av metod för medicinska åldersbedömningar.

Foto: Staffan LöwstedtBild 5 av 7

Mahmoud blev hemlös efter att han skrivits upp i ålder. Ett flyttat till vuxenboendet Migrationsverket hänvisade till hade inneburit att han måste hoppa av skolan.

Foto: Staffan Lö wstedtBild 6 av 7

Abbas fick bo hos en familj i Åby för att slippa flytta till ett vuxenboende.

Foto: Staffan LöwstedtBild 7 av 7