Annons

Ny intern kritik mot miljözon på Hornsgatan

Tjänstemän i Stockholm stad fortsätter att kritisera den grönblå majoritetens beslut att genomföra miljözon 2 på Hornsgatan.

– Man borde ge sig på lastbilarna i stället. De släpper ut tio gånger mer än personbilar, säger Jonas Ericson, sakkunnig på miljöförvaltningen.

Under strecket
Publicerad

”Det här är ett stort principbeslut för luftkvaliteten.”, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad, som står fast angående miljözon 2.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 2

Miljözon 2 på Hornsgatan ska införas den 15 januari 2020 och kommer att ha samma sträckning som råder för dubbdäcksförbudet.

Foto: TT Bild 2 av 2

”Det här är ett stort principbeslut för luftkvaliteten.”, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad, som står fast angående miljözon 2.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
”Det här är ett stort principbeslut för luftkvaliteten.”, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad, som står fast angående miljözon 2.
”Det här är ett stort principbeslut för luftkvaliteten.”, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad, som står fast angående miljözon 2. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter ett regeringsbeslut har Sveriges kommuner från och med nästa år rätt att införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar i vissa områden.

I Stockholm sker det på Hornsgatan 15 januari 2020 – på samma sträcka där dubbdäcksförbudet råder. För att få köra i miljözon klass 2 måste då bensin- och dieseldrivna fordon tillhöra utsläppsklass Euro 5 eller bättre (i huvudsak nyare än september 2011).

Från och med 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Då ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 (i huvudsak nyare än september 2015).

Den grönblå majoritetens ambition, som klubbas i trafiknämnden på torsdag, har föregåtts av turbulens.

SvD skrev i januari om hur trafikdirektör Jonas Eliasson omplacerades sedan hans utredning pekat på brister med införande av miljözoner, kopplat till samhällsekonomiska kostnader.

Annons
Annons

Miljözon 2 på Hornsgatan ska införas den 15 januari 2020 och kommer att ha samma sträckning som råder för dubbdäcksförbudet.

Foto: TT Bild 1 av 1

Eliasson påpekade att effekterna av miljözoner kan bli negativa då det finns en risk för att allmänheten tolkar miljözonerna som ett totalt förbud mot dieselbilar, med kväveoxid som den största utsläppsboven – och i stället köper bensinbilar, vilket skulle öka utsläppen av koldioxid.

Det är inte bra att kväveoxid och koldioxid ställs mot varandra.

Den slutsatsen delas av Jonas Ericson, projektledare för miljöbilar på miljöförvaltningen.

– Grundfelet ligger i regeringsbeslutet som drar mot bensinbilar och inriktar sig på dieselbilar. I stället borde man gett sig på lastbilar som står för drygt tio gånger mer utsläpp än personbilar, säger Jonas Ericson.

Han säger att det finns uppskattningsvis 400 000 personbilar i trafik i Stockholmsområdet. Motsvarande siffra för lastbilar är cirka 10 000.

– Lastbilarna står för 40 procent av luftutsläppen, säger Jonas Ericson.

Miljözon 2 på Hornsgatan ska införas den 15 januari 2020 och kommer att ha samma sträckning som råder för dubbdäcksförbudet.
Miljözon 2 på Hornsgatan ska införas den 15 januari 2020 och kommer att ha samma sträckning som råder för dubbdäcksförbudet. Foto: TT

Malin Täppefur, vid SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) inom stadens miljöförvaltning, befarar att miljözonen på Hornsgatan inte kommer att ha någon mätbar hälsoeffekt.

– Det är inte bra att utsläppsformerna kväveoxid och koldioxid ställs mot varandra, säger hon.

Jonas Ericson och Malin Täppefur förordar att man skulle ta tillvara den befintliga infrastrukturen när det gäller trängselskatt för att komma åt utsläpp, i stället för miljözonen.

Annons
Annons

– Prissättningen kunde då bli avgörande för att få ned utsläppen, säger Malin Täppefur.

Richard Warlenius (V), vice ordförande i trafiknämnden, är missnöjd med informationen i ärendet.

Argumentet om trängselskatt är för politiskt laddat för att riksdagen skulle ta upp det.

– Vi är generellt inte emot miljözoner. Den modell som finns i Oslo är intressant med förbud vissa dagar. Men vi kan inte rösta ja till det här då vi vet alldeles för lite, säger han.

Även Socialdemokraterna meddelar att man avstyrker.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) står fast angående miljözon 2.

– Det här är ett stort principbeslut för luftkvaliteten. Varje år dör 1 000 personer i länet i förtid på grund av föroreningar. Åtgärden på Hornsgatan är ett första steg att motverka det, säger Helldén.

– Ingen med en nyare dieselbil kommer att påverkas. Vad gäller lastbilarna är regelefterlevnaden dålig, det har vi sett i den befintliga miljözon klass 1 (där lastbilar får köra i sex år från första registrering). Argumentet om trängselskatt är för politiskt laddat för att riksdagen skulle ta upp det. Den rätten äger inte kommunerna, tillägger Daniel Helldén.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons