Annons

Ny miljözon stoppar var femte bil på Hornsgatan

Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.
Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

På onsdag inför Stockholm en ny miljözon på Hornsgatan. För att få ned utsläppen av kväveoxider stängs en stor del av de äldre bilarna ute. Men polisen får svårt att hinna med att kontrollera förbudet.

Under strecket
Publicerad

Nya skylten som visar att det blir en miljözon.

Foto: Stockholms stads trafikkontor

Äldre personbilar samt lätta bussar och lastbilar kommer inte att få köra på Hornsgatan på Södermalm från och med onsdag den 15 januari. Då införs Stockholms stads nya miljözon klass 2.

Genom att införa en miljözon hoppas de ansvariga politikerna förbättra miljön för de som bor längs gatan. Det gäller framför allt att få ned halterna av kväveoxid.

Beslutet berör många bilägare som brukar köra i Stockholms centrala delar. Enligt Trafikkontoret är det i dag 20 000 personbilar och små lastbilar och bussar som varje dygn kör på Hornsgatan.

Av dem är det en av fem som inte klarar de nya kraven som säger att bilen minst måste uppfylla utsläppskraven för det som kallas Euro 5. Förenklat handlar det om bilar som har registrerats efter den 1 september 2011. Klarar de inte Euro 5 får de inte köra på Hornsgatan framöver. Däremot får alla bilar korsa gatan.

Den som bryter mot förbudet riskerar böter på 1 000 kronor. Men i praktiken verkar inte risken vara särskilt stor för att någon ska straffas.

Det är polisen som ska övervaka att förbudet följs och de har mycket annat att göra.

Annons
Annons

Nya skylten som visar att det blir en miljözon.

Foto: Stockholms stads trafikkontor

Kraven kommer att skärpas ytterligare från 1 juli 2022 och då berörs ännu fler bilar.

Enligt Manuel Firpo, kommunpolis i lokalpolisområdet Södermalm, kommer polisen att sköta övervakningen i samband med sitt vanliga arbete. Om de kontrollerar hastigheten eller stoppar någon för nykterhetskontroll kan de också granska om bilen har rätt att köra i miljözonen.

– Vi arbetar aktivt med trafiken med målet att få noll döda och skadade. Men vi gör inget särskilt bara för att det blir en miljözon. Vi prioriterar inte bort det men vi prioriterar det heller inte och vi måste ju till exempel väga det här mot hastighetsövervakning vid skolor, säger Manuel Firpo.

Men han betonar också att det kan bli mer fokus på miljözonen framöver från polisens sida. För kraven kommer att skärpas ytterligare från 1 juli 2022 och då berörs ännu fler bilar. Om drygt två år ska dieselbilar samt lätta lastbilar och bussar ha så låga utsläpp att de klarar klassen Euro 6, annars får de inte köra i miljözonen.

I praktiken får då inte heller dieselbilar som registrerats före 2015 köra i miljözonen.

Miljözonerna upprättas av kommunerna och än så länge finns det som kallas miljözon klass 1 i åtta svenska städer. I de zonerna får inte äldre lastbilar och bussar (tunga fordon) köra in.

Nya skylten som visar att det blir en miljözon.
Nya skylten som visar att det blir en miljözon. Foto: Stockholms stads trafikkontor

Stockholm blir först med att införa en miljözon i klass 2. Det går även att skapa miljözoner i klass 3 där i princip bara elbilar och vissa gasfordon får köra.

Beslutet att införa en miljözon klass 2 är omdebatterat. Ett argument emot har varit att zonen kan få en del att välja bort dieselbil och köra bensinbil i stället. Då kan den samlade effekten bli högre utsläpp av koldioxid, eftersom bensinbilar drar mer bränsle.

Under våren ska det bli en mätning för att se vad miljözonen har fått för effekt på miljön på och omkring Hornsgatan.

– Vi ska även mäta på omkringliggande vägar för att se om trafiken flyttar dit eller om den minskar. När vi införde dubbdäcksförbudet på Hornsgatan såg vi att trafiken minskade, säger Malin Täppefur på Miljöförvaltningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons