Annons

Ny rapport: Kommunerna hotas av pensionsbomb

Höga pensionsskulder tynger många kommuner. En ny rapport varnar för att pensionsbomben kan ställa kommuninvånare inför höjda skatter.

– Antingen behöver skatterna höjas eller kvaliteten på välfärdstjänster att sänkas, säger Greger Gustafson på Skandia.

Under strecket
Publicerad

Många kommuner kommer att få det tufft att klara de ökande pensionsutbetalningarna tillsammans med högre äldreomsorgskostnader.

Foto: Anders Wiklund/TT, Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

Många kommuner kommer att få det tufft att klara de ökande pensionsutbetalningarna tillsammans med högre äldreomsorgskostnader.

Foto: Anders Wiklund/TT, Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Många kommuner kommer att få det tufft att klara de ökande pensionsutbetalningarna tillsammans med högre äldreomsorgskostnader.
Många kommuner kommer att få det tufft att klara de ökande pensionsutbetalningarna tillsammans med högre äldreomsorgskostnader. Foto: Anders Wiklund/TT, Fredrik Sandberg/TT

Sveriges kommuners totala pensionsskulder uppgår nu till 243 miljarder kronor – vilket motsvarar kostnaden för cirka 500 000 lärartjänster under ett år. Den största delen av pensionsskulderna kommer från att kommuner har bundit sig att betala ut livsvariga tjänstepensioner till anställda och tidigare anställda när de går i pension. Ett löfte som för vissa kommuner kan bli svårt att uppfylla utan skattehöjningar, enligt en rapport från Skandia, där man gått igenom kommunernas pensionsskulder.

– Ingen kommunanställd ska vara rädd för att inte få ut sin pension, men för vissa kommuner kommer det att bli kämpigt att leva upp till sina åtaganden, säger Greger Gustafson, affärsansvarig för offentlig affär på Skandia, som är en av aktörerna som administrerar tjänstepensioner åt kommuner.

Annons
Annons

Kommunernas kostnadsökningar beror främst på demografi, samt ökade migrationskostnader.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar varierar kraftigt. Särskilt utsatta är många glesbygdskommuner. De har dels bland de högsta pensionsskulderna, dels står de inför en negativ befolkningsutveckling där allt färre invånare ska bära skulderna.

– Kommuner med en åldrande befolkning och en hög pensionsskuld kommer att få svårt att finansiera de ökande pensionsutbetalningarna tillsammans med ökande äldreomsorgs- och vårdkostnader. Antingen behöver skatterna höjas eller kvaliteten på välfärdstjänster att sänkas, säger Greger Gustafson.

Skuldproblematiken kryddas av att en statlig utredning i år föreslagit att hela pensionsskulden från och med 2018 ska redovisas i balansräkningen. Enligt Greger Gustafson skulle det innebära att kommunernas soliditet över en natt försämras drastiskt, vilket i förlängningen kan påverka kreditgivares syn på kommunernas långsiktiga betalningsförmåga.

Utvecklingen går dock åt rätt håll. Under de senaste åren har trenden med ökad pensionsskuld brutits. Det beror dels på att allt fler kommuner har börjat ta tag i skuldberget och dels på att utbetalningarna har ökat i takt med att fler kommunanställda har gått i pension.

Annons
Annons

– Det som lurar runt hörnet är att genomsnittsåldern blir högre. Det kan betyda att pensionsskulderna är något för lågt värderade, säger Greger Gustafson som menar att varje kommun måste ta fram en finansiell handlingsplan för hur skulderna ska hanteras.

På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är man medveten om problemet med de höga pensionsskulderna. Nils Mårtensson, ekonom på SKL, säger att kostnaderna som de medför är bekymrande för många kommuner och landsting.

– Det är stora belopp som det handlar om, och lika stora på landstingssidan som på kommunsidan. Totalt handlar det om närmare 500 miljarder kronor, säger han.

SKL gör i sin senaste ekonomirapport från april i år bedömningen att kommunerna behöver genomföra omfattande skattehöjningar fram till 2019, i genomsnitt på 1,82 kronor per hundralapp jämfört med i dag – men inte enbart på grund av pensionsskulderna.

– Kommunernas kostnadsökningar beror främst på demografi, såsom en större andel äldre och skolbarn, samt ökade migrationskostnader. Pensionskostnaderna är en delförklaring till behovet av framtida skattehöjningar, men absolut inte den enda, säger Nils Mårtensson.

Kommunerna med högst pensionsskuld, kronor per invånare

Pajala43 207
Övertorneå41 900
Sorsele41 773
Källa: Skandias Pensionsskuldsrapport

Kommunerna med lägst pensionsskuld, kronor per invånare

Sjöbo404
Höör4 706
Åstorp8 750
Källa: Skandias Pensionsskuldsrapport
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons