Annons

Ny rapport: Muslimska brödraskapet aktivt i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver i en ny rapport att det Muslimska brödraskapet är aktivt i Sverige. Men rapporten för mothugg av flera ledande forskare.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Drago Prvulovic/TT
Foto: Drago Prvulovic/TT
Foto: Drago Prvulovic/TT

MSB skriver att det är svårt att veta exakt när Muslimska brödraskapet (MB) etablerades i Sverige, men skriver att ”nätverket har etablerats successivt som en konsekvens av invandring och från slutet av 1970-talet var MB aktivt i Sverige”.

Myndigheten skriver att det går att spåra MB:s verksamhet i Sverige via I informationsskrifter om islam som ger uttryck för MB:s ”klassiska ideologiska hållning”.

MSB:s rapportförfattare menar att en av de mest spridda informationsskrifterna är ”Att förstå islam”. Texten ”innehåller alla de idéer som MB gjort sig känt för och den anger dessutom metoden för hur omdaningen av samhället i islamisk riktning bör gå till”.

I ”Att förstå islam” skrivs att alla muslimer bör underkasta sig islam ”som uppfattas som ett allomfattande system av idéer, ideal och normer för allt mänskligt liv. Flickor bör kontrolleras hårt. Muslimer bör följa andra regler än sekulära medborgare. Muslimska organisationer i landet uppmanas dessutom till att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj. Det uppfattas som en religiös plikt att sprida islam. Skriften ger en god inblick i islamistiskt tänkande generellt då den på ett kärnfullt sätt formulerar hur islam ska uppfattas och spridas”, enligt rapporten.

Annons
Annons

Rapportförfattarna menar vidare att miljontals kronor av svenska skattebetalares pengar har slussats direkt till MB, eftersom ”under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del.”

Ledande religionsforskare ställer sig dock kritiska till rapporten och menar att den inte bygger på kontrollerbar fakta. I ett öppet brev skriver bland andra Anders Ackfeldt, Jenny Berglund, Johan Cato och Mattias Gardell att ”rapportförfattarna tycks alltså dra slutsatsen att svensk islam är en homogen företeelse, att svenska muslimer ledda av Muslimska brödraskapet, i hemlighet och under förespegling av att agera inom ramen för det svenska civilsamhället är på väg att skapa ett parallellsamhälle i konflikt med ett majoritetssamhälle vars värderingar man föraktar och som man avser att störta.”

MSB:s rapportförfattare skriver att MB:s betoning på att sharia ska styra samhället och att denna lag inte förändras med tiden är oförenligt med västerländsk demokrati. Enligt rapportförfattarna är det omöjligt att förespråka demokrati som bygger på gemensam lagstiftning och en ”oföränderlig sharia” som ”styr samhället”. Rapportförfattarna menar att MB inte har gett svar på dessa frågor.

De kritiska religionsforskarna menar dock att rapportförfattarna har överdrivit MB:s roll som ”etablerad i Sverige som en enhetlig och organiserad, men hemlighetsfull, kraft och ett ”andligt brödraskap”, med tydlig politisk agenda, samt att den företräds av en rad namngivna organisationer och personer.”

”Detta blir till en allvarlig anklagelse, då Muslimska brödraskapet samtidigt framställs som en i grunden anti-demokratisk, våldsbejakande och samhällsomstörtande organisation”, fortsätter de.

MSB-Rapporten menar vidare att det inte är en ”slump att den ”mångkulturalistiska” delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ”islamofobin” som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s totalitära tankegångar”.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons