Annons

Ny studie: Nöjd patient ger läkaren en kick

Foto: Tomas Oneborg

Läkares förmåga till empati är inte så viktig som man trott, visar en ny studie. Det avgörande är att inge förtroende i bemötandet av patienten – vilket ger läkaren själv ett påslag i hjärnans belöningssystem.

Under strecket
Publicerad

Predrag Petrovic.

Foto: Privat

Karin Jensen.

Foto: Privat

Psykiatriforskaren Predrag Petrovic beskriver resultatet i den nya studien vid Karolinska institutet och Harvard Medical School så här: Medkänsla, uttryckt i sociala förmågor som att lyssna, vara intresserad, visa omsorg och kunna ge bra förklaringar, är viktigare i patientkontakten än empatin i fråga om att känna in patientens smärta.

Läkares förmåga till empati, att kunna känna in vad andra känner, har setts som en viktig faktor för en bra patientkontakt och därmed behandling.

På senare år har man börjat titta på dess negativa aspekter, såsom den obehagskänsla man får inför andras lidande. I vårdyrken anses detta vara en viktig faktor bakom utmattningsdepression (se Idagsidans artiklar om empatitrötthet och samvetsstress).

Läkare som patienter är nöjda med får utslag i belöningssystemet.

Tidigare forskning har visat att smärta kan sätta igång två olika känslomässiga processer hos oss alla: medkänsla som handlar om omsorg om den andra och aktiverar belöningssystemet, respektive jobbiga känslor som handlar om en själv och hör ihop med empatisystemet.

Annons
Annons

Predrag Petrovic.

Foto: Privat

Karin Jensen.

Foto: Privat
Predrag Petrovic.
Predrag Petrovic. Foto: Privat

I den nya studien ville forskarna se vilken av dessa processer som aktiverades hos läkare i samband med att de skulle behandla försökspersoner för smärta.

– Empati var inte relaterat till bättre samspel med patienten. Däremot ser vi att läkare som patienter är nöjda med får utslag i belöningssystemet när de behandlar, säger Predrag Petrovic som gjort studien tillsammans med Karin Jensen och forskare i USA.

I den nya studien undersökte forskarna hur läkaren kände inför ”patientens” upplevda smärta och hur ”patienten” betygsatte läkarens bemötande. När bemötandet fick höga poäng, uppmättes samtidigt höga påslag i läkarens belöningssystem. Läkarnas hjärnor avbildades under tiden som de skulle behandla personer som ställde upp som smärtpatienter.

Det är kanske bra att inte smittas för mycket av patienters lidande.

Resultatet i studien tyder på att läkarens positiva upplevelse är central för att behandlingen ska lyckas, och att den inkännande, mer negativa aspekten av empati inte har samma betydelse i själva mötet.

– En jobbig känsla inför någons lidande kan vara viktig för att vilja starta ett hjälparbete, men när man väl hjälper är det andra, positiva systemet till mer nytta.

Karin Jensen.
Karin Jensen. Foto: Privat

Kan man träna upp det?

– Ja, vi kan bli bättre, säger Predrag Petrovic som har träffat många patienter som varit besvikna på sina läkare.

– Jag försöker själv vara medveten om de områden i mötet som är viktigast. Flera forskningsstudier visar att förtroendet för läkaren är jätteviktigt för behandlingsutfallet när det ingår mycket interaktion med patienterna.

Stämmer det att empatin hos läkare sjunker med tiden?

– Så länge man inte förlorar själva förmågan till empati är det kanske bra att inte smittas för mycket av patienters lidande. Det är förmodligen en strategi för att klara jobbet. Man behöver se det positiva i det man gör, hitta belöningarna när man har hjälpt någon. Vi kan träna på det och bli ännu bättre, och därmed mindre utbrända.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons