Annons

”Fördelarna överväger med hormoner i klimakteriet”

Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet. 
Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.  Foto: Tomas Oneborg

Att ta hormoner, eller inte, är en fråga som många kvinnor i klimakteriet tampas med. En studie vid Karolinska Institutet ska jämföra olika behandlingar i klimakteriet utifrån fördelar och nackdelar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

För en frisk kvinna som inte haft bröstcancer överväger fördelarna med klimakteriebehandling, enligt Angelica Lindén Hirschberg.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Ökad risk för bröstcancer i över tio år efter avslutad hormonbehandling i samband med klimakteriet – en sammanställning av epidemiologiska studier som publicerades hösten 2019 i den vetenskapliga tidskriften Lancet väckte mycket uppmärksamhet. Inte minst för att den beskriver större risker med hormonbehandling än tidigare studier.

Men studien har inte stått oemotsagd från experter på området.

– Den viktigaste invändningen vi har är att de data studien baseras på är bröstcancerfall som ligger långt tillbaka i tiden, då hormonbehandlingen såg helt annorlunda ut. Därmed är resultaten inte representativa för hur vi behandlar i dag, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet. 

Studien har inte heller förändrat de nya riktlinjer för menopausal hormonbehandling som Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, står bakom. Riktlinjer som Angelica Lindén Hirschberg har varit med och tagit fram. 

– För en i övrigt frisk kvinna med uttalade symtom, som inte haft bröstcancer, så vi vet att fördelarna överväger riskerna om man påbörjar behandlingen i nära anslutning till sista menstruation, säger Angelica Lindén Hirschberg. 

Annons
Annons

För en frisk kvinna som inte haft bröstcancer överväger fördelarna med klimakteriebehandling, enligt Angelica Lindén Hirschberg.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Bioidentiskt progesteron skrivs endast ut på licens i Sverige.

Med uttalade symtom avses vallningar och svettningar som framför allt påverkar nattsömnen, något som i sin tur kan påverka livskvaliteten. Det kan också handla om att kvinnan upplever att hon inte kan prestera normalt.

En fråga som många kvinnor ställer sig är om det är en fördel att använda naturligt bioidentiskt progesteron – som har samma molekylstruktur som det som kroppen själv producerar – i stället för syntetiskt progesteron (gestagen), som är den behandling som föreskrivs i dag. 

Det saknas dock randomiserade studier på bioidentiskt progesteron och därför planerar nu Angelica Lindén Hirschberg tillsammans med flera kollegor i landet en studie där behandling med bioidentiskt progesteron kommer att jämföras med syntetiskt gestagen, i kombination med östrogen. 

 För en frisk kvinna som inte haft bröstcancer överväger fördelarna med klimakteriebehandling, enligt Angelica Lindén Hirschberg.
För en frisk kvinna som inte haft bröstcancer överväger fördelarna med klimakteriebehandling, enligt Angelica Lindén Hirschberg. Foto: Tomas Oneborg

Bioidentiskt progesteron skrivs endast ut på licens i Sverige, och enligt Angelica Lindén Hirschberg är det inte alla läkare som är villiga att göra det.

En anledning kan vara att det inte finns riktlinjer för hur man ska följa upp om det blir cellförändringar i livmodern, men det tar också extra tid att skriva licensansökan.

Antal deltagare i studien kommer att vara mellan 300 och 400 kvinnor och tanken är att studien ska pågå under ett år. Både effekt på bröst och livmoder kommer att undersökas. 

Annons
Annons

– Vi kan inte studera cancer som mått för att se effekter, för då hade vi behövt tiotusentals kvinnor till studien och det är inte genomförbart, säger Angelica Lindén Hirschberg.

I stället kommer forskarna att titta på så kallade surrogatmått för cancer, det vill säga starka riskfaktorer. 

– När det gäller bröst är det mammografisk täthet, helt enkelt hur täta brösten ser ut på en mammografiplåt. 

Vi får många spontanrapporter från kvinnor som mår bättre på bioidentiskt progesteron.

Just brösttäthet har visat sig vara en faktor som korrelerar väldigt starkt med risken att få bröstcancer. Och tätheten kan, enligt Angelica Lindén Hirschberg, mätas på ett bra sätt på en mammografi. 

– Vi kommer också i de fall där kvinnorna går med på det, ta en biopsi från bröstet, och analysera faktorer i den vävnaden. 

När det gäller livmodern kommer biopsier tas för att se eventuella cellförändringar i slemhinnan, som kan vara förstadier till cancer. 

– Med den kunskap vi har i dag så verkar det som om kombinationen med östrogen och bioidentiskt progesteron skulle vara säkrare för bröstet även om vi inte kan frikänna det helt, medan denna behandling kan å andra sidan öka risken för livmodercancer, säger Angelica Lindén Hirschberg. 

Inom studien ska forskarna också titta på hur kvinnorna mår, vilket görs genom enkäter. 

– Vi får många spontanrapporter från kvinnor som mår bättre på bioidentiskt progesteron och vi vet sedan tidigare att gestagen kan ge premenstruella symtom med humörpåverkan och nedstämdhet, därför vill vi se om det kan vara någon skillnad när man tar bioidentiskt progesteron.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons