Annons

Talande robot tar över på bankkontor

Humanoidera tar över! Det handlar inte om en ondsint Terminator eller ens om den futuristiska Robot Sophia, utan om människolika robotar som ska göra oss mer bekväma när vi interagerar med datorer på till exempel bankkontor eller på sjukhus.

Under strecket
Publicerad

Roboten Pepper möter kunderna på Marginalen Bank.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Lisa Paulsson med en av Marginalen Banks båda nya robotar.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 2

Roboten Pepper möter kunderna på Marginalen Bank.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Bankrobot

Dagens AI-baserade robotar har kommit ganska långt i att efterlikna mänskligt beteende, men datorerna har en svaghet. De ser inte ut som människor.

Humanodier är robotar som är mer eller mindre lika en människa. De har ögon som blinkar och händer som gestikulerar. Allt för att vi människor ska ha lättare att interagera med tekniken.

Fortfarande är utvecklingen på ett tidigt stadium, någonstans mellan leksak och experiment. Men enligt analysföretaget Markets and Markets håller humanoida robotar snabbt på att bli en mångmiljardmarknad.

2017 omsatte marknaden 320 miljoner dollar. Markets and Markets räknar med att marknaden ska mer än tiodubblas till 3,9 miljarder dollar år 2023. Mot mitten av nästa decennium väntas marknaden ha vuxit till 10 miljarder dollar.

Roboten Pepper möter kunderna på Marginalen Bank.
Roboten Pepper möter kunderna på Marginalen Bank. Foto: Lars Pehrson
Annons
Annons

Lisa Paulsson med en av Marginalen Banks båda nya robotar.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Det finns en mängd tillämpningar för humanoider.

Japanska Hitachi har utvecklat en robot med det föga spännande namnet EMIEW 3 som är tänkt att användas i butiker och i turistnäringen. EMIEW ska kunna svara på kundernas frågor och tack vare att den klarar av att översätta i vart fall enklare konversationer ska roboten också kunna ta hand om utländska besökare när den egna personalens språkkunskaper tryter.

Det har visat sig att barnen inte bara lär sig av robotarna utan också utvecklar en relation till sina elektroniska lärare

Allt fler äldre behöver vård men det finns inte tillräckligt många unga som kan jobba i äldrevården. I Singapore försöker man lösa den ekvationen med robotar som kan arbeta med till exempel att dela mediciner och att aktivera äldre med gymnastik. I Japan har äldreboenden också experimenterat med att använda människoliknande robotar som sällskap för äldre.

Lisa Paulsson med en av Marginalen Banks båda nya robotar.
Lisa Paulsson med en av Marginalen Banks båda nya robotar. Foto: Lars Pehrson

I en inte avlägsen framtid kan skolornas klassrum bemannas av robotar i stället för mänskliga lärare. I Australien har University of Queensland experimenterat med att låta robotar undervisa barn i förskoleåldern. Det har visat sig att barnen inte bara lär sig av robotarna utan också utvecklar en relation till sina elektroniska lärare, och till exempel delar med sig av hemligheter till dem.

Tekniken är inte helt billig. Svenska Marginalen bank har precis köpt in Roboten Pepper, som just nu testas i receptionen där den tar emot kunderna.

Bara hårdvaran kostar runt 200 000 kronor, men till det kommer löpande kostnader för underhåll och för programmering.

Men trots kostnaderna räknar företagen med att robotarna kommer att vara ett allt vanligare inslag i framtiden.

Marginalen Bank hoppas att robotarna en dag ska kunna bemanna mobila bankkontor.

– Det kommer absolut att bli vanligare med robotar i framtiden. Det är inte bara så att vi kommer att ha fler robotar på kontoren som möter kunder. Robotarna kan ju också komma dit kunderna är och hjälpa dem med deras bankärenden, säger Lisa Paulsson, som är chief acceleration officer på Marginalen Bank.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons