Annons

Nya krav på att kalla in försvarsberedningen

Flera partier vill att arbetet med försvarets ekonomi drivs vidare i försvarsberedningen.
Flera partier vill att arbetet med försvarets ekonomi drivs vidare i försvarsberedningen. Foto: Tomas Oneborg

Arbetet i regeringens analysgrupp om försvarsekonomin avslutades efter ett sista möte på torsdagen – utan att partierna var överens om fortsättningen. Flera partier kräver nu att arbetet drivs vidare i försvarsberedningen för att komma vidare mot ett försvarsbeslut senare under året.

Under strecket
Publicerad

Vid årsskiftet 2017 delade försvarsminister Peter Hultqvist (S) ut sina direktiv till försvarsberedningen med sikte på en slutrapport 2019.

Tre år senare är facit att beredningen sprack och inte skrevs under av de borgerliga när S inte ville ställa upp på finansieringen. Nu har även den särskilda analysgrupp som Hultqvist tillsatte i januari för att nå samsyn om läget i försvarsekonomin haft sitt sista möte – utan att komma överens om hur fortsättningen ska se ut.

Enligt Försvarsmakten saknas det 55 miljarder för att genomföra förslagen i beredningens rapport. Tanken med analysgruppen var att reda ut varför skillnaderna är så stora. Ett avgörande skäl till att det inte lyckats är att inget hemligt material redovisats för partierna.

– Vi vet inte vad vi håller på med när Försvarsmakten inte kan svara på frågor på grund av sekretess, säger Mikael Oscarsson (KD).

Vad blir konsekvensen av det?

– Försvarsberedningen måste återupprättas. Det måste bli ett mer grundligt arbete, annars kommer det inte att finnas någon politisk majoritet för ett nytt förvarsbeslut. I vanliga fall hade det kanske fattats några miljarder, här fattas det sådana summor så att man baxnar.

Annons
Annons

Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) anser att det är helt omöjligt att göra ett bra arbete om man inte har tillgång till sekretessbelagd information:

– I försvarsberedningen finns det förutsättningar för det. Därför tycker vi att beredningen är det naturliga forumet för att ta diskussionerna vidare. Det är vårt krav.

Roger Richthoff (SD) säger att de kräver att försvarsberedningen återinkallas:

– Det finns inget annat sätt. Skälen är att vi har inte fått ingångsvärdena som vi hade behövt i försvarsberedningen för att kunna göra ett kvalitetssäkrat jobb. Det har kommit signaler att det finns en överplanering på 21-23 miljarder, det har aldrig skickats in till försvarsberedningen.

Även regeringens samarbetspartier i januariavtalet C och L vill gå vidare med försvarsberedningen men utrycker det mer lågmält:

– Det rimligt att försvarsberedningen får möjlighet att gå igenom helheten för att nå fram till en ny bred uppgörelse, säger Daniel Bäckström (C).

Allan Widman (L) håller med:

– Försvarsberedningen är ett välkänt format som också är lätt tillgängligt för en politisk förhandling.

I en riksdagsdebatt med Pål Jonson senare på torsdagen svarade Hultqvist på kravet om insyn i sekretessbelagt materiel.

Enligt försvarsministern ska det nu klaras ut ”att vi kan dela hemlig information”. Om det ska ske genom försvarsberedningen gav han däremot inte besked om:

– Självklart är vi måna om att lägga grunden för en bred uppgörelse, sedan håller vi på och tittar på formerna för hur man ska driva det här arbetet framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons