Annons

Göran Eriksson:Billströms revansch på Reinfeldt

Moderaterna stramar åt sin migrationspolitik och lägger sig närmare Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Därmed finns det en principiell samsyn mellan de tre partierna.

Under strecket
Publicerad

Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström presenter nya förslag på migrationsområdet.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström presenter nya förslag på migrationsområdet.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström presenter nya förslag på migrationsområdet.
Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström presenter nya förslag på migrationsområdet. Foto: Jessica Gow/TT

Migration – och integration – hör till samtidens allra viktigaste frågor. De lamslår dessutom ”all annan politik i hela Sverige”. Det var utgångspunkten när Moderatledaren Ulf Kristersson, på ett M-seminarium i början av veckan, talade om ”Sveriges framtid som invandrarland”.

På torsdagen kom konkreta förslag om hur den framtiden ska se ut, när partiets gruppledare Tobias Billström presenterade Moderaternas utgångspunkter inför den den migrationspolitiska kommitté som regeringen har tillsatt.

Den första punkten handlar om att Moderaterna vill att Sverige inför ett nytt volymmål för invandring. Antalet ska ligga i nivå med asylinvandringen till Danmark, Norge och Finland, vilket skulle betyda mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år. Enligt Tobias Billström motsvarar det en minskning med 70 procent jämfört med i dag.

Annons
Annons

Här finns det skäl att backa bandet till vårvintern 2013, när Billström var migrationsminister och sa att Moderaterna borde diskutera ”hur man kan påverka volymerna av dem som kommer till Sverige och samtidigt värna asylrätten”.

Han blev snabbt tagen i örat av statsminister Fredrik Reinfeldt: ”Det kan inte vara utgångspunkten. Invandring berikar Sverige. Det är ett väldigt viktigt värde att människor kan komma till Sverige”, sa Reinfeldt.

Men drygt sex år – och en migrationskris – senare är det Billströms position som är Moderaternas utgångspunkt, inför den statliga migrationsutredningen, där alla partier deltar.

Målsättningen – samma nivå på invandringen som våra grannländer – är exakt densamma som Kristdemokraterna presenterade i en debattartikel i SvD i juni. En skillnad är att Moderaterna är tydligare med hur målet ska uppnås, och att ”om målet inte ser ut att uppnås krävs ytterligare skärpande åtgärder i syfte att nå målet”.

Kristdemokraterna har bland annat en mer generös syn på familjeåterförening, vilket komplicerar åtstramningen av antalet invandrare. Men de båda partiernas målsättning är nu identisk: invandringen ska minskas med 70 procent.

Det pekar på att M och KD borde kunna uppnå en samsyn i kommittén, medan flera andra partier sannolikt anser att ett volymmål skulle komma i konflikt med asylrätten.

Frågan är om enigheten skulle kunna omfatta också Sverigedemokraterna? Partiet har placerat partiledaren i egen hög person i kommittén, och det nya M-utspelet fick Jimmie Åkesson att kasta sig på twitterknappen.

”Jag konstaterar att M tar stora steg i rätt riktning”, skriver Åkesson men fortsätter: ”Deras ambitionsnivå är för låg givet dagens dramatiska situation. Deras förslag kommer minst tio år för sent.”

SD-ledaren twittrar vidare att volymmålet ”måste sättas på en betydligt lägre nivå under överskådlig tid”. Men principen om ett volymmål har SD förstås ingenting emot. Och om det finns det ju sedan i dag en samsyn i det ”konservativa block” som Åkesson drömmer om.

Efter reklamen visas:
M vill kraftigt minska antalet asylsökande
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons