Annons

Nya PPM: ”Kan bli världens bästa fondtorg”

Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.
Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning. Foto: Emma-Sofia Olsson

En höjning av pensionen med 500 kronor i månaden. Det är, lågt räknat, effekten av att Pensionsmyndigheten gör om premiepensionen till en fondernas elitserie, säger PPM-chefen Erik Fransson.

Under strecket
Publicerad

Skandalerna i PPM-bolagen Allra och Falcon tvingade politikerna att förändra premiepensionen i grunden. Debaclet i fonderna ledde till att spararna gick miste om miljardbelopp, enligt Pensionsmyndighetens bedömning, och det juridiska efterspelet pågår fortfarande.

Första steget i omdaningen var att ställa nya krav på fonderna. De ska bland annat ha funnits i minst tre år och ha minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital utanför premiepensionen. Följden är att antalet valbara fonder har minskat från över 800 till 570.

Nu förbereds nästa steg i förvandlingen av PPM, som innebär att myndigheten ska välja ut de bästa fonderna i en egen upphandling.

Det är fullt möjligt för oss att skapa världens bästa fondutbud.

– Det är fullt möjligt för oss att skapa världens bästa fondutbud, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Det är ganska låg standard på det utbud som i dag erbjuds pensionsspararna, enligt Fransson. Det beror på att alla fonder som vill finnas på PPM och som uppfyller kraven, får vara med. Det sker alltså inget urval baserat på kvalitet.

Annons
Annons

– Om man frågar vilka premiepensionsfonder en professionell investerare skulle kunna tänka sig att köpa, så är det nog en klar minoritet av de 570 fonder vi har.

Den allmänna riktningen mot ett upphandlat torg har redan beslutats och en statlig utredning har till uppgift att ta fram ett förslag hur det kan se ut. Den ska läggas fram i november.

Erik Fransson har räknat på vilken effekt det skulle kunna få för spararnas pension.

– Ett utbud med riktigt bra fonder borde ha väldigt goda förutsättningar att gå bättre än snittet av de fonder vi har nu. Om vi dessutom i en upphandling kan sänka priserna lite till, så borde den årliga avkastningen, konservativt räknat, kunna bli en halv procent högre per år.

En halv procent per år i högre avkastning betyder, enligt Fransson, cirka 500 kronor i månaden i högre pension (snitt per person).

Upphandlingen av ”de bästa fonderna” ska enligt Fransson ske på basis av pris (fondavgift) samt en noggrann analys av kvaliteten i fondbolagets förvaltningsprocess. Man ska också göra regelbundna kontroller för att säkra att den goda kvaliteten består.

– Det finns en möjlighet att göra premiepensionen till världens bästa fondtorg, men det beror på vad utredningen kommer fram till.

Ett av de främsta skälen till varför en svensk myndighet skulle kunna slå all världens banker på fingrarna när det gäller kvaliteten i fondutbudet är, enligt Fransson, de intressekonflikter som finns i finanssektorn.

En bank vill styra kundernas sparande till de egna fonderna men det är sällan de som är bäst.

– En bank som försöker skapa världens bästa fondtorg, kommer att tömma bankens egna fondbolag. Vi är däremot befriade från de inbyggda intressekonflikterna som normalt finns i ett bankägt fondtorg.

Annons
Annons

Förslaget om att Pensionsmyndigheten ska upphandla PPM-fonder har fått kritik från fondbranschen. Det kommer att begränsa spararnas valfrihet och man riskerar att få en maktkoncentration till ett fåtal gigantiska fonder, skrev Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, i en debattartikel i Dagens Industri nyligen.

Erik Fransson tror emellertid att det går att få ett tillräckligt brett utbud även i en upphandlat PPM.

– Utredningen är inte klar, men tanken är att om det blir ett upphandlat fondtorg, så ska det finnas ett utbud som är tillräckligt brett för att ge valfrihet. Men antagligen blir det en ytterligare reducering av antal fonder jämfört med dagens nivå.

Det bästa sättet att säkra kvaliteten i de fonder som finns på fondtorget är genom en upphandling snarare än ett öppet fondtorg med kvalitetskrav på de fonder som ansöker om att få vara med, säger han.

– I ett öppet fondtorg kan vi inte välja de fonder vi vill ha, men i en upphandling blir det lättare att sortera bort de halvdåliga och de halvbra. Dessutom blir priset sannolikt lägre när fondbolagen får en uppfattning om vilka volymer de kommer att få vid vunnen upphandling. Det borde locka även de bästa förvaltarna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons