Annons

Nya siffror: Svenskarna äter mindre kött

Svenskarna äter allt mindre kött. Under 2018 minskade den totala förbrukningen av kött, alltså konsumtionen uttryckt i slaktad vikt, med 2,5 procent – minus 2,2 kilo.

– Man kan tala om ett återtag tack vare en blandning av argument, säger Åsa Lannhard Öberg, utredare på Jordbruksverket.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Grafik: Alexander Rauscher

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Grafik: Alexander Rauscher

Efter reklamen visas:
Hur stor klimatbov är köttet?

Det innebär en förbrukning på 83,5 kg/capita 2018. Detta var andra året i rad som förbrukningen av kött sjönk, vilket ger den mest långvariga minskningen efter decennier av mestadels ökad förbrukning.

– En ökad efterfrågan på vegetarisk mat får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen. Klimathänsyn, hälsofokus, mattrender, och djurhållning också är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen idag, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare vid Jordbruksverket.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Samtidigt fortsätter köttproduktionen överlag att öka. Under 2018 ökade produktionen av nöt-, gris- och lammkött med 3,6-6,5 procent. God efterfrågan på svenskt kött och stabila producentpriser har lett till investeringar i stallbyggnader och fler lantbruksdjur de senaste åren.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher

Sedan 2017 har importen av nötkött, lammkött och matfågel minskat. Importminskningen beror på att vår konkurrenskraft ökar när svenska mervärden får större betydelse för konsumenterna. Den svaga svenska kronan har dessutom missgynnat import.

– Man kan tala om ett återtag. Importen har främst gått ner från närområdet, som Tyskland, Danmark, Polen och Irland. Det allmänna intresset av närproducerat har säkert spelat in. Folks ökade medvetenhet om hållbar utveckling är överförbart även till andra områden, som till exempel hur vi reser, Åsa Lannhard Öberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons