Annons

Slussen: Så påverkas du av byggkaoset – år för år

Ombyggnaden av Slussen förväntas ta ytterligare nio år – i bästa fall. Här är den tidsplan som föreligger och vilka hinder som förväntas uppstå under det omfattande arbetet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Slussenområdet, byggarbetsplats åtminstone till 2025.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 2

Garaget och bensinstationen i Katarinaberget har stängts. Här ska bussterminalen sprängas in.

Foto: Christine Olsson/TTBild 2 av 2

1 / 9

Slussenområdet, byggarbetsplats åtminstone till 2025.
Slussenområdet, byggarbetsplats åtminstone till 2025. Foto: Stockholms stad

Bussterminalen i Katarinaberget ännu nyckelfrågan

En nyckelfråga är fortfarande om/när detaljplanen för Katarinaberget, där bussterminalen är tänkt att sprängas in, godkänns.

– Hela tidsplanen bygger på att terminalen vinner laga kraft, säger Eva Rosman, presskommunikatör för Nya Slussen.

Mellan den 31 maj och 12 juli i år i år ställdes planförslaget för bussterminalen ut på samråd. Under samrådstiden kom det in 333 yttranden. Många frågor gällde risken med att anlägga en bussterminal i ett berg. Särskilt när det gäller utrymning i händelse av brand. I anslutning är det också flera synpunkter som berör lokaliseringen i Katarinaberget. Många av de som yttrat sig önskar istället en terminal på markplanet/kajen.

Garaget och bensinstationen i Katarinaberget har stängts. Här ska bussterminalen sprängas in.
Garaget och bensinstationen i Katarinaberget har stängts. Här ska bussterminalen sprängas in. Foto: Christine Olsson/TT

I de nya bergrum som planeras sprängas i Katarinaberget ska plats skapas för tillhörande entréutrymmen, koppling till tunnelbanan, anpassning av Stadsgårdsleden för in- och utpassage för bussar samt tillhörande tekniska utrymmen.

Nästa steg i planprocessen är en granskningsperiod när en justerad planhandling kommer att ställas ut. Denna är planerad till någon gång i oktober/november. Allt material sammanställs sedan i den detaljplan som kommunfullmäktige tar ställning till i februari 2017. Sedan tillkommer tid för överklaganden.

Annons
Annons

Stora arbeten vid Slussen.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2

Förseningarna för pendlare i samband med Saltsjöbanans stopp vid Henriksdal har blivit längre än vad SL först uppskattade.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 2 av 2

2 / 9

2016: Saltsjöbanans avstängning försenar trafiken

Stora arbeten vid Slussen.
Stora arbeten vid Slussen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledningsomläggningar har under året slutförts på Stadsgårdsleden, Södermalmstorg, Sjöbergsplan, Slussplan och Skeppsbron. Nya hållplatser för stadsbussarna byggs på Södermalmstorg. Södre Torn 1 (”runda huset”) har rivits för att ge plats åt trafiken som nu gå över den västra bron under byggtiden. Katarinavägen har stängts av för genomfart för bilar och bussar.

Den östra bron rivs, och all trafik över Slussen flyttas till dagens västra bro. Nya kajer byggs längs Stadsgårdskajen och södra Slusskajen. En tillfällig slutstation för Saltsjöbanan öppnas vid Henriksdal. Den ska gälla ända fram till 2025. SL uppskattade förseningarna till åtta minuter, en ambition man inte lyckats uppfylla. SL utreder tillsammans med Nya Slussen tänkbara förändringar.

Förseningarna för pendlare i samband med Saltsjöbanans stopp vid Henriksdal har blivit längre än vad SL först uppskattade.
Förseningarna för pendlare i samband med Saltsjöbanans stopp vid Henriksdal har blivit längre än vad SL först uppskattade. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Genom att sätta till trafikvärdar och låta trafikanter byta från tåg till buss utan att behöva visa kort har vi fått ner förseningarna något. Vi har även fått okej av Trafikverket att ändra tidsättningen på bommarna vid Henriksdal. Vi undersöker även förstärkningskapacitet på vatten. Tidigare båtar som studerats tar för lite folk, berättar Claes Keisu, pressinformatör på SL. Saltsjöutfarten och den norra delen av Katarinavägen rivs också under året.

Annons
Annons

En provisorisk bussterminal byggs på Stadsgårdsleden.

Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

3 / 9

2017: Nya kajer börjar byggas vid Stadsgårdsleden

En provisorisk bussterminal byggs på Stadsgårdsleden.
En provisorisk bussterminal byggs på Stadsgårdsleden. Foto: Christine Olsson/TT

Grundläggning av den nya huvudbron sker under nästa år. Vid Stadsgårdsleden byggs då nya kajer och även den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna börjar uppföras. Schaktnings-, grundläggnings- och betongarbeten utförs på Katarinavägen.

– Det är ett stort pussel och man kan säga att alla bitar har 15 taggar istället för fyra. För att minska störningen när man spränger och bilar i marken har vi varit noga med att informera berörda kontor och människor och delat upp arbetet i 3 x 20 minuter så att alla vet vad som gäller. Eventuell irritation blir mindre när folk vet vad som ska göras, säger Nya Slussens presskommunikatör Eva Rosman.

Annons
Annons

Ett 70-tal projektledare jobbar parallellt med att samordna arbetet.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2

Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Nya Slussen.

Foto: Thomas HenriksonBild 2 av 2

4 / 9

2018: Den tillfälliga bussterminalen börjar användas

Ett 70-tal projektledare jobbar parallellt med att samordna arbetet.
Ett 70-tal projektledare jobbar parallellt med att samordna arbetet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdö- bussarna på Stadsgårdsleden börjar användas 2018. Rivning görs av den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal. Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för det södra landfästet till den nya huvudbron.

– Olika entreprenörer kommer in och gör sitt jobb och försvinner sedan ur projektet. Ett 70-tal projektledare jobbar parallellt. Samordningen är viktig. Gräver man upp på ett ställe kan det påverka andra jobb i tidsplanen. Ibland måste man värdera om man riskerar att göra något förgäves, säger Eva Rosman.

Nuvarande Slussen med en korsning av tåg-, fordons- och fartygstrafik mellan Södermalm och Gamla Stan invigdes den 15 oktober 1935 av kung Gustav V. Klöverbladslösningen, uttänkt av arkitekten Tage William-Olsson och ingenjör Gösta Lundberg, var på sin tid en av Europas första dylika lösningar för innerstadstrafik.

Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Nya Slussen.
Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Nya Slussen. Foto: Thomas Henrikson
Annons
Annons

Alla har inte varit positiva till Nya Slussen. Här har någon förvandlat ett elskåp till en gravsten.

Foto: Fredrik Persson/ TTBild 1 av 1

5 / 9

2019: Katarinavägen öppnas på nytt för trafik

Alla har inte varit positiva till Nya Slussen. Här har någon förvandlat ett elskåp till en gravsten.
Alla har inte varit positiva till Nya Slussen. Här har någon förvandlat ett elskåp till en gravsten. Foto: Fredrik Persson/ TT

Schaktning, grundläggnings- och betong- arbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal. Huvudbron skeppas in och monteras. Katarinavägen är tänkt att åter öppnas i juli 2019 och en ny huvudbro mot Skeppsbron tas i bruk. Rivning av de västra delarna startar.

– Fram till att Katarinavägen öppnar kommer det att vara som stökigast. Folkungagatan har blivit väldigt igenkorkad av trafik. Men jag tror att folk i allmänhet mer och mer kommer att märka att den nya lösningen har sina poänger. Södermalms torg med sitt trevliga busstorg har redan fått mycket beröm, säger Eva Rosman som klev in i projektet i slutet av 2014 efter maktskiftet i Stadshuset.

Annons
Annons

Den nya bussterminalen kräver att detaljplanen väcker laga kraft.

Foto: Leif Blom/TTBild 1 av 1

6 / 9

2020: Bussterminalen i Katarinaberget börjar byggas..?

Den nya bussterminalen kräver att detaljplanen väcker laga kraft.
Den nya bussterminalen kräver att detaljplanen väcker laga kraft. Foto: Leif Blom/TT

Den nya bussterminalen börjar byggas 2020 – om inte överklaganden drar ut på processen ytterligare. Allt är avhängigt om en ny detaljplan då vunnit laga kraft. Knäckfrågan är om man får tillåtelse att spränga i Katarinaberget, vilket väckt frågetecken främst vad gäller utrymning vid eventuell brand.

Den förra detaljplanen för bussterminalen upphävdes i december 2013. Anledningen var formella fel i handläggningen. Detaljplanen för nya Slussen, som vann laga kraft i september 2013, berörs inte av detaljplanen för bussterminalen. Någon eventuell permanentering av den provisoriska bussterminalen på Stadsgårdsleden är inte möjlig.

– Nej, det skulle inte gå att genomföra den planerade överdäckningen av Stadsgårdsleden om den provisoriska terminalen blev kvar, säger Eva Rosman.

Annons
Annons

Kritik har väckts mot den nya vattenregleringen.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

7 / 9

2021–2022: Nya avtappningskanaler och låga broar byggs

Kritik har väckts mot den nya vattenregleringen.
Kritik har väckts mot den nya vattenregleringen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för den västra delen av den nya slussrännan med början 2021. De nya avtappningskanalerna och de nya låga broarna för gående och cyklister byggs.

Med ombyggnaden av Slussen följer även en ny vattenreglering av Mälaren. Vattenståndet i sjön sänks med i snitt en centimeter på ett år. Samtidigt höjs medelvattenståndet under april och maj med cirka fem centimeter. En åtgärd som riskerar att göra mark om cirka 10 000 hektar obrukbar. Konsekvensen blir att vårbruk och betesläpp försenas med tre veckor för många bönder runt Mälaren med omnejd, vilket SvD uppmärksammat. Drabbade bönder har ställt skadeståndskrav på 300 miljoner kronor.

Annons
Annons

Det är trångt vid Slussen.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

8 / 9

2023: Första bussen lämnar Nya Slussen

Det är trångt vid Slussen.
Det är trångt vid Slussen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den första bussarna lämnar Nya Slussen österut mot Nacka och Värmdö 2023. Detta förstås beroende av om den nya bussterminalen kunnat sprängas fram i Katarinaberget och uppföras som planerat. Något alternativ finns inte officiellt.

Gullmarsplan har nämnts som en tänkbar destination för vissa linjer, men är redan ansträngd av främst busstrafiken från Tyresö. Till Gullmarsplan existerar heller inga dedikerade bussfiler från Nackahållet, vilket skulle göra framkomligheten för kollektivtrafik extra svår. Vid Slussen däckas Stadsgårdsleden över och den nya Katarinaparken börjar byggas i höjd med Lokattens trappa, vid Birkaterminalen.

Annons
Annons

Den politiska majoriteten för Nya Slussen som den såg ut i april 2009: Lotta Edholm (Fp), Ewa Samuelsson (Kd) och Sten Nordin (M).

Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

9 / 9

2025: Saltsjöbanan åter ända fram till Slussen – klart!

Den politiska majoriteten för Nya Slussen som den såg ut i april 2009: Lotta Edholm (Fp), Ewa Samuelsson (Kd) och Sten Nordin (M).
Den politiska majoriteten för Nya Slussen som den såg ut i april 2009: Lotta Edholm (Fp), Ewa Samuelsson (Kd) och Sten Nordin (M). Foto: Christine Olsson/TT

De västra delarna av Slussen ska stå färdigbyggda, inklusive nya byggnaden på Södermalmstorg. De nya kontorsbyggnaderna Stadsgårdsleden börjar byggas av respektive byggherre. Saltsjöbanan öppnar igen efter att under nio år haft sin ändhållsplats vid Henriksdal. Det ska markera slutet på ett utdraget renoveringsbehov.

Redan 2003 togs fem ton betong bort för att inte skada människor och fordon. I september 2005 stängdes delar av Slussen av för tung trafik på grund av rasrisk. Några av de gamla betongtrapporna har också rivits. Sedan mitten av 1990-talet har konstruktionen ständigt stöttas och förstärks med provisoriska stålbalkar.

Men 2025 ska tålmodiga stockholmare äntligen kunna resa in och ut från Nya Slussen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons