Annons

Jonas Gummesson: Miljarderna som saknas är bara toppen av isberget

Övergångsregeringens budget som presenteras på torsdagen är chanslös mot strukturella underskott. Försvarsmaktens konstaterade underfinansiering på tiotals miljarder är bara toppen av ett ekonomiskt isberg. I stället väntar nu nya ekonomiska smällar runt hörnet.

Publicerad
29 miljarder kronor saknas för Försvarsmakten till 2025.
29 miljarder kronor saknas för Försvarsmakten till 2025. Foto: Tomas Oneborg

Ekonomistyrningsverkets (ESV) larmrapport nyligen vände upp och ned på förutsättningarna inför nästa försvarsbeslut våren 2020. I planerade investeringar saknas 29 miljarder till 2025, summan för totala äskanden är 88 miljarder.

ESV:s analys utgår från Försvarsmaktens budgetunderlag från 1 mars 2018, där det uttryckligen sägs att ”planeringen bygger på antaganden som skapar risker i genomförandet”. Nu åtta månader senare är försvarets egna siffror delvis överspelade och läget än mer akut:

29 miljarder kronor saknas för Försvarsmakten till 2025.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 5

A26

Foto: Kockums/Artist Impression/CGI Bild 2 av 5

Gripen E.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 3 av 5

Patriot-systemet under försvarsövningen Aurora i Sverige 2017.

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 5

Skolflygplanet T-X.

Foto: E Shindelbower Bild 5 av 5

A26

Foto: Kockums/Artist Impression/CGI Bild 1 av 1

Del 1 av 4

A26 Foto: Kockums/Artist Impression/CGI

Ubåtar

Ubåten A26 är ett högriskprojekt. Regeringens tak för två exemplar av den nya superubåten är satt till 8,2 miljarder.

När kontraktet presenterades i Visby hamn under Almedalsveckan 2015 nämndes ingenting om att det också innehåller en exportklausul som ger tillverkaren Saab rätt att omförhandla med staten och beställaren Försvarets Materielverk (FMV), om det inte går att hitta en köpare även på exportmarknaden.

Några år senare finns det nu inga köpare inom synhåll och det innebär att klausulen kommer att utlösas 2019.

Klausulen ingick inte i ESV:s analys. I förhållande till den rapporten blir det en ny ekonomisk smäll i miljardklassen. Varken Saab eller FMV vill kommentera omförhandlingen.

Annons
Annons
Annons

Gripen E.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1

Del 2 av 4

Gripen E. Foto: Anders Wiklund/TT

Stridsflyg

Den nya E-versionen av Jas Gripen är liksom ubåtarna ett projekt av nationellt säkerhetsintresse.

Hittills har försvaret fått klartecken för 60 plan, men det kan också bli 70 enligt ett tidigare förslag från försvarsberedningen 2014.

Var det slutligen landar är oklart och därmed också kostnaden. En annan möjlighet är att behålla äldre C/D-plan i operativ drift och utöka det totala antalet plan. Då skjuter även priset i höjden.

Gripen-E:s amerikanska motorer blir en annan kostnadssmäll när priset i kronor avgörs av av dollarkursen, i dagsläget på en avsevärt högre nivå än den uppskattade.

Annons
Annons
Annons

Patriot-systemet under försvarsövningen Aurora i Sverige 2017.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Del 3 av 4

Patriot-systemet under försvarsövningen Aurora i Sverige 2017. Foto: Tomas Oneborg

Luftvärn

Under ESV:s pågående översyn av Försvarsmaktens investeringsplaner tog S-MP-regeringen för några månader sedan beslutet att köpa in det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.

Kostnaden beräknas inledningsvis till omkring tolv miljarder. Totalt kan det landa på det dubbla – eller ännu mer.

USA har godkänt en affär med ett tak på 3,2 miljarder dollar, nu motsvarande 29 miljarder kronor. Slutnotan avgörs av antalet robotar och priset för uppgradering och drift av systemet under hela nyttjandeperioden.

Annons
Annons
Annons

Skolflygplanet T-X.

Foto: E Shindelbower Bild 1 av 1

Del 4 av 4

Skolflygplanet T-X. Foto: E Shindelbower

Under kommande 10–15 år ligger mängder av investeringsbehov travade i det så kallade materielberget. Kostnaden har i tre alternativ uppskattats till mellan 56 och 168 miljarder. Samtidigt måste nya kontrakt placeras i försvarsindustrin om den ska hållas flytande med hjälp av svenska projekt och skattepengar.

Saab ligger i startgroparna för att sälja nästa generations ytstridsfartyg och även skolflygplanet T-X, som företaget redan sålt till USA tillsammans med amerikanska Boeing.

Avgörande för kostnadskontrollen i framtida försvarsbudgetar är hur köpen genomförs, om avtalen är valutasäkrade, tar höjd för prisökningar och om leveranserna sker i tid. Så länge materielkontrakten fortsätter att vara flytande materia kommer rubrikerna om ”svarta hål” att gå i repris.

Försvarsmakten har fått nya 18 miljarder för att genomföra försvarsbeslutet 2015. Nu behöver man lika mycket till på tre år – totalt 36 miljarder – för att rädda situationen och nå målet: att öka krigsförbandens operativa förmåga och återställa totalförsvaret.

I den första politiska uppgörelsen låg 10,2 miljarder – ”en oerhörd summa”, enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S). Nu är de optimistiska tongångarna från den tiden som bortblåsa.

Under pågående regeringskris hänger försvarsanslagen i luften i väntan på riksdagsbehandlingen. Övergångsbudgeten, som presenteras under torsdagen, innehåller justerade nivåer ”på sedvanligt sätt” med hänsyn till pris- och löneomräkningar.

Efter reklamen visas:
Svenskt försvar – från särintresse till högprioriterat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons