Annons

Nya tuffa krav för Nordea vid flytt till Finland

Nordea får fortsatt tuffa kapitalkrav på sig när banken flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors i höst. Det har finländska Finansinspektionen beslutat. Men det dröjer till nästa höst innan det viktigaste beskedet kommer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Ruud, Vidar/TTBild 1 av 1
Foto: Ruud, Vidar/TTBild 1 av 1
Foto: Ruud, Vidar/TT

Nordea är en stor systemviktig bank och finländska Finansinspektionen ställer därför hårda krav på banken. Vid en presskonferens på fredagen meddelade myndigheten att man kommer kräva en systemriskbuffert för Nordea på 3 procent. Det är samma nivå som banken haft i Sverige.

– Med ledning av den utförda analysen bedömer Finansinspektionens direktion att de strukturella systemriskerna i det finansiella systemet i Finland är så stora att det är motiverat att ställa en systemriskbuffert för kreditinstituten, säger ordföranden för finländska Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

Kapitalkraven för storbankerna är snårigt utformade. Man talar i de här sammanhangen om olika krav i det som kallas för pelare 1 och pelare 2, (olika delområden). Det nya beslutet gäller för pelare 1.

Annons
Annons

När det gäller pelare 2 får man inget nytt kapitalkrav, enligt bankanalytikern Andreas Håkansson. I Sverige ligger kravet för det området på 2 procent.

– Det är positivt att kapitalkravet minskar när det gäller pelare 2. Det var delvis förväntat. Nu återstår att se vad ECB beslutar. Men det får vi se först hösten 2019, säger Andreas Håkansson, som är bankanalytiker på Exane BNP Paribas.

Det är alltså Europeiska centralbanken (ECB) som tar det slutgiltiga beslutet om hur tuffa kapitalkrav Nordea kommer att få som ny bank inom bankunionen.

Hos Nordea är man försiktig i sin kommentar.

– Den beslutade nivån på 3 procent ökar tydligheten i kapitalkraven och skiljer sig inte från det krav som för närvarande gäller för Nordeakoncernen i Sverige enligt pelare 1, säger Afroditi Kellberg, presschef på Nordea.

Hon fortsätter:

– De framtida kapitalkraven för Nordea enligt den gemensamma tillsynsmekanismen består av flera delar. Med beslutet om systemriskbufferten har nu pelare 1-kraven slutligt fastställts. De beslut som återstår avser det övergripande riskexponeringsbeloppet (REA) och pelare 2-bedömningen. Dessa beslut kommer i vederbörlig ordning att fattas av tillsynskollegiet, säger hon.

Svenska Finansinspektionen har tidigare varit tydlig med att man vill att Nordea ska ha samma krav på sig även efter en flytt till Finland. Den svenska myndigheten håller just nu på att pröva Nordeas ansökan om flytt. Ett besked, ja eller nej, kommer före oktober.

Vissa har spekulerat i att det beslutet mest är formsak, att det ska mycket till för att FI ska säga nej. De spekulationerna fick generaldirektören Erik Thedéen att reagera i en intervju i SvD i slutet av april.

– Det är absolut inte formalia. Det vore absurt om vi som myndighet med någon slags automatik skulle godkänna ett unikt beslut som det här, sa Erik Thedéen då.

Erik Thedéen var noga med att inte uttala några hot men också lika tydlig med att ett godkännande från Finansinspektionen hänger ihop med bland annat nivån på Nordeas kapitalkrav.

– Vårt godkännande avgörs till stor del på om det här strider mot allmänintresset. Och allmänintresset i det här fallet är om flytten får några negativa effekter på den finansiella stabiliteten, sa Erik Thedéen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons